Gå til sygdomsliste

Forsøgets titel: Citadel 205 (= Incyte 205)

Tilbage til søgeresultat

Kræftsygdom Lymfeknudekræft, Non-Hodgkin Lymfom (NHL)
Forklaring I forsøget undersøger lægerne, om INCB050465 er en sikker og effektiv behandling. Behandlingen er til patienter med lymfeknudekræft af typen 'mantle celle', der enten ikke reagerer på behandling eller har fået tilbagefald trods behandling.

Du kan deltage i forsøget hvis:
 • Du ikke har haft effekt af din sidste behandling, eller din sygdom har udviklet sig siden da
 • Det er muligt at følge din sygdom med scanninger
 • Du som minimum er selvhjulpen og oppegående mere end halvdelen af dagen (performancestatus 2)


Du kan ikke deltage i forsøget hvis:
 • Du har lymfekræft i hjernen
 • Du tidligere er blevet behandlet med idealasib, andre PI3K-hæmmere eller en pan-PI3K-hæmmer
 • Du har fået en stamcelletransplantation med celler fra en donor inden for 6 måneder op til forsøgets start
 • Du har fået en stamcelletransplantation med dine egne celler inden for 3 måneder op til forsøgets start
 • Du har en aktiv graft versus host-sygdom (GvHD) efter en stamcelletransplantation, hvor donorcellerne har angrebet dine egne celler
 • Du er smittet med hepatitis B eller C eller er i risiko for, at sygdommen kommer igen


Her kan du få behandlingen
 • Sjællands Universitetshospital, Roskilde
 • Aalborg Universitetshospital
Hvis du er interesseret i behandlingen, så tal med lægen på dit sygehus. Lægen kan undersøge, om behandlingen kan være en mulighed for dig.
Forsøgets id-numre

Denne side er sidst opdateret: 11-11-2015

Lægefaglig beskrivelse af forsøget

Læs en beskrivelse af forsøget, skrevet til læger og andre fagpersoner i sundhedsvæsnet. Teksten er skrevet af vores tidligere samarbejdspartner Sammenslutningen af Kræftafdelinger (SKA) eller Danish Comprehensive Cancer Center (DCCC):

Resume for fagpersoner

 

Tilbage til søgeresultat