Gå til sygdomsliste

Forsøgets titel: PASS-MM-034 (myelomatose registreringsstudie)

Tilbage til søgeresultat

Kræftsygdom Myelomatose (knoglemarvskræft)
Forklaring I forsøget vil lægerne undersøge forekomsten af hjertekarsygdomme hos patienter med myelomatose. Forsøget er til patienter, der ikke er kandidater til højdosiskemoterapi og stamcelletransplantation, og som allerede er i behandling med godkendte lægemidler.

Du kan deltage i forsøget hvis:
 • Du for nyligt har fået konstateret myelomatose
 • Du ikke er kandidat til at få en stamcelletransplantation
 • Din første behandling er planlagt, eller du er i gang med din første behandling med/uden stoffet lenalidomid


Du kan ikke deltage i forsøget hvis:
 • Du tidligere er blevet behandlet for monoklonal gammopati (MGUS) eller myelomatose uden symptomer
 • Du tidligere er blevet behandlet med lenalidomid, thalidomid eller pomalidomid eller nogen anden form for 1. valgs myelomatosebehandling
 • Du har gennemført to eller flere behandlingsserier af 1.valgs behandling
 • Du deltager i et andet forsøg


Forsøgsmetode Forsøget er et såkaldt observeringsstudie, så det indebærer ikke nogen forsøgsbehandling. Formålet er at indsamle flere data om patienterne, der allerede er i behandling.

Sådan foregår behandlingen I forsøget vil der ikke blive lavet flere undersøgelser end normalt, da det er et observationsforsøg.

Da lægerne undersøger og sammenligner myelomatosebehandlingens indvirkning på hjerte-kar-systemet, vil de spørge dig ind til din livsstil og sygehistorie. Du vil få taget et hjertekardiogram (EKG), der måler hjertets elektriske aktivitet og en ultralydsundersøgelse af dit hjerte (ekkokardiogram).

Dataindsamlingen er ens, uanset hvilken af nedenstående behandlinger du får. I forsøget deles patienterne ind i to grupper alt efter, hvilken behandling de modtager.
 • Gruppe 1: Lenalidomid
 • Gruppe 2: Non-lenalidomid
Så længe varer forsøget
Dataindsamlingen vil maksimalt vare 3 år med en opfølgningsperiode op til 5 år efter behandlingsstart. Her vil du blive kontaktet to gange årligt og blive spurgt om dit helbred.

Bivirkninger ved behandlingen I forsøget vil der ikke blive udført undersøgelser eller tests, der kan give bivirkninger.

Det skal understreges at de omtalte bivirkninger er mulige bivirkninger. Man får altså ikke nødvendigvis dem alle, og de fleste af dem kan lægerne forebygge og lindre.

De fleste bivirkninger er midlertidige og holder op i løbet af nogle uger eller måneder efter behandlingen. Inden forsøgsbehandlingen taler lægerne med dig om de mulige bivirkninger.
Her kan du få behandlingen
 • Odense Universitetshospital
 • Aalborg Universitetshospital
Hvis du er interesseret i behandlingen, så tal med lægen på dit sygehus. Lægen kan undersøge, om behandlingen kan være en mulighed for dig.
Diverse Sponsor: Celgene

Forsøgets id-numre
 • Protokolnr.: EU PAS register nr.: ENCEPP/SDPP/10153, Clinicaltrials.gov nr.: NCT03106324, Sponsor protokol nr.: CC-5013-MM-034

 • Denne side er sidst opdateret: 14-03-2019

  Lægefaglig beskrivelse af forsøget

  Læs en beskrivelse af forsøget, skrevet til læger og andre fagpersoner i sundhedsvæsnet. Teksten er skrevet af vores tidligere samarbejdspartner Sammenslutningen af Kræftafdelinger (SKA) eller Danish Comprehensive Cancer Center (DCCC):

  Resume for fagpersoner

   

  Tilbage til søgeresultat