Gå til sygdomsliste

EV-301 (Enforce)

Tilbage til søgeresultat

Sygdom Blærekræft, Urinrørskræft
Stadie Stadie 3, Stadie 4
Fase Fase 3
Kort titel EV-301 (Enforce)

Forsøgets lange titel Et åbent, randomiseret fase 3 studie, der evaluerer enfortumab vedotin vs kemoterapi hos patienter med tidligere behandlet lokalt fremskreden eller metastatisk urotelial cancer

Overordnede formål At sammenligne absolut overlevelse for patienter med lokal fremskreden eller metastatisk urotelial cancer behandlet med enfortumab vedotin med den absolutte overlevelse for patienter behandlet med kemoterapi

Undersøgelsesdesign Randomiseret, åbent fase 3 studie

Primære endpoints Absolut overlevelse

Sekundære endpoints
 • Perfusion ved kræft i venstre side af tyktarmen bestemt ved kontrast forbedret endoskopisk ultralyd sammenlignet med histologisk vaskulær immunfarvning


Inklusionskriterier
 • Patienter, som er planlagt til elektiv kirurgi pga kræft i venstre side af tyktarmen
 • Alder 18-100 år
 • Informeret samtykke


Eksklusionskriterier
 • Tidligere behandlet med kemo-radioterapi (inden de blev diagnosticeret med colon cancer)
 • Tidligere fået foretaget endoskopisk resektion eller forsøgt endoskopisk resektion (inden diagnostiseringen med colon cancer, men i samme område som colon canceren)
 • Graviditet
 • Alvorlig koagulationsdefekt


Behandling Der bliver lavet en kikkertundersøgelse med ultralyd, for at vurdere kræftknudens udbredelse i tarmen. Kikkerten føres ind via endetarmen og giver detaljerede billeder af kræftknuden. Under kikkertundersøgelsen med ultralyd indgives kontrast i blodåren, således at undersøgeren kan se karrene i kræftknuden og får derved detaljerede information om blodforsyningen til tumoren.

Planlagt antal patienter 74

Startdato November 2014

Slutdato November 2017

Deltagende afdelinger
 • Herlev Hospital
 • Køge Sygehus
 • Sjællands Universitetshospital, Roskilde
Protokolnr Clinicaltrials.gov nr: NCT02324023.

Primær investigator Sjællands Universitetshospital, Roskilde
Dato for sidste revision 22-03-2016

Læs en beskrivelse af forsøget, som er skrevet til patienter og pårørende. Teksten er skrevet af Kræftens Bekæmpelse.

Resume for patienterTilbage til søgeresultat