Gå til sygdomsliste

Forsøgets titel: BO

Tilbage til søgeresultat

Kræftsygdom Myelomatose (knoglemarvskræft)
Forklaring Dette forsøg ser på et stof kaldet cobimetinib. Forsøget er til patienter, der har myelomatose, der er vendt tilbage eller ikke reagerer på behandling.

Baggrund for forsøgsbehandlingen Myelomatose kan ikke helbredes, men er en sygdom, der kan bringes i ro for kortere eller længere perioder. I forsøget undersøges hvilken effekt og hvilke bivirkninger, der er til forsøgslægemidlet cobimetinib – når det gives alene eller i kombination med stofferne venetoclax og/eller atezolizumab.

Cobimetinib (Cotellic®) tilhører gruppen af stoffer, der hedder MEK-hæmmere. MEK er et protein, der kontrollerer kræftcellens vækst, og cobimetinib kan dermed stoppe kræftcellers vækst.

Venetoclax (Venclyxto®) blokerer virkningen af en række beskyttende proteiner, der gør, at kræftceller lever længere og gør dem mere modstandsdygtige overfor behandling. Venetoclax er godkendt til behandling af en type kronisk lymfocytær leukæmi.

Atezolizumab (Tecentriq®) er et antistof, der blokerer PD-L1. PD-L1 er involveret i reguleringen af kroppens naturlige immunrespons, og kræftceller udnytter denne regulering til at omgå immunsystemet. Når atezolizumab blokerer PD-L1, bliver det nemmere for immunsystemet at stoppe væksten af kræftceller.-

Antistoffer er en type kræftmedicin, der efterligner kroppens egne antistoffer. Kroppen bruger antistoffer som en del af immunforsvaret, når den f.eks. forsvarer sig mod bakterier og vira. Antistoffer kan også reagere mod en kræftcelle.

Antistofferne binder sig til specifikke receptorer i kræftceller. De kan f.eks. gøre kræftcellerne mere tydelige for immunforsvaret, blokere deres vækst, forhindre dannelsen af nye blodkar eller aflevere radioaktive partikler til kræftcellerne.

Man får antistofferne via et drop i armen. Nogle gange kombinerer man dem med andre kræftbehandlinger som kemoterapi eller hormonbehandling.

Formål At vurdere effekt, sikkerhed, tolerabilitet og farmakokinetik af cobimetinib administreret som enkeltstofbehandling, cobimetinib plus venetoclax og cobimetinib plus venetoclax plus atezolizumab hos patienter med recidiverende og refraktær myelomatose

Du kan deltage i forsøget hvis:
  • Du som minimum er selvhjulpen og oppegående mere end halvdelen af dagen (performancestatus 2)
  • Du har fået 3-5 behandlinger for myelomatose inkl. en proteasominhibitor og et immunmodulerende stof
  • Du har haft effekt af minimum en behandlingstype
  • Din sygdom har udviklet efter den sidste behandling eller har ikke reageret på den


Her kan du få behandlingen
  • Herlev Hospital
Hvis du er interesseret i behandlingen, så tal med lægen på dit sygehus. Lægen kan undersøge, om behandlingen kan være en mulighed for dig.
Forsøgets id-numre

Denne side er sidst opdateret: 28-11-2012

Lægefaglig beskrivelse af forsøget

Læs en beskrivelse af forsøget, skrevet til læger og andre fagpersoner i sundhedsvæsnet. Teksten er skrevet af vores tidligere samarbejdspartner Sammenslutningen af Kræftafdelinger (SKA) eller Danish Comprehensive Cancer Center (DCCC):

Resume for fagpersoner

 

Tilbage til søgeresultat