Gå til sygdomsliste

Forsøgets titel: ProWide

Tilbage til søgeresultat

Kræftsygdom Lungekræft
Stadie 3, Stadie 4 (stadiet beskriver, hvor fremskreden sygdommen er)
Forklaring I forsøget undersøger lægerne, hvordan oplysninger direkte fra patienterne selv kan forbedre behandlingen og overlevelsen. Forsøget er til patienter med lungekræft.

Baggrund for forsøgsbehandlingen Patient Reported Outcome (PRO) dækker over oplysninger om helbred og livskvalitet, der kommer direkte fra patienterne selv. PRO handler om patienternes vurdering, og via løbende tilbagemeldinger kan lægerne få indblik i aktuelle problemer, der skal tages hånd om.

I forsøget indgår et spørgeskema, som dækker de mest almindelige symptomer på lungekræft. Hvis en besvarelse viser en forværring af symptomerne, vil der automatisk blive sendt besked til kræftafdelingen. På den måde kan lægerne så tidligt som muligt tilbyde den rette behandling, hvis det er nødvendigt.

Formål Formålet med undersøgelsen er at undersøge, om der er positive gevinster ved at overvåge helbredstilstanden hos lungekræftpatienter ved hjælp af ugentlige spørgeskemabesvarelser, og om man derved kan øge overlevelsen af lungekræft.

Du kan deltage i forsøget hvis:
 • Du har lungekræft og er behandlet med kemoterapi, immunterapi, målrettet behandling, lindrende stråleterapi eller kirurgi
 • Du har lungekræft i fremskreden grad og har fået lindrende behandling
 • Du har fået taget en vævsprøve
 • Din sidste CT-scanning er taget inden for fire uger
 • Du har adgang til internet, mobiltelefon og e-boks


Du kan ikke deltage i forsøget hvis:
 • Din første opfølgende CT-scanning viser, at sygdommen udvikler sig
 • Du har demens, mental retardering eller psykiatrisk sygdom
 • Du deltager i et andet forsøg


Forsøgsmetode Forsøget er et lodtrækningsforsøg. Et computerprogram trækker lod blandt deltagerne, for tilfældigt at afgøre, hvem der skal have spørgeskema og hvem der udelukkende skal have standardobservation

Læs mere om lodtrækningsforsøg:

Sådan foregår behandlingen Der er ingen aktiv behandling i dette forsøg. Livskvaliteten vurderes hver 2. måned som led i standardobservationen.

Deltagerne fordeles i to grupper:
 • Gruppe 1: Spørgeskema + standardobservation
 • Gruppe 2: Standardobservation
Spørgeskemaet skal besvares én gang ugentligt, og det kan gøres via computer, mobiltelefon eller tablet. Hospitalet modtager en notifikation, hvis der er tilstrækkelig forværring i et eller flere af de 12 primære symptomer. I det tilfælde vil patienten blive indkaldt af behandlingsteamet.

Så længe kan du få behandlingen
Spørgeskemaerne besvares, så længe kræftsygdommen ikke forværres. Disse besvarelser fortsætter dog højest i 2 år.

Hvis det konstateres, at kræftsygdommen forværres, ophører de ugentlige besvarelser, og du vil ikke længere skulle svare.

Bivirkninger ved behandlingen Der er ingen bivirkninger til forsøget.

Det skal understreges at de omtalte bivirkninger er mulige bivirkninger. Man får altså ikke nødvendigvis dem alle, og de fleste af dem kan lægerne forebygge og lindre.

De fleste bivirkninger er midlertidige og holder op i løbet af nogle uger eller måneder efter behandlingen. Inden forsøgsbehandlingen taler lægerne med dig om de mulige bivirkninger.
Her kan du få behandlingen
 • Herlev Hospital
 • Hillerød Hospital
 • Odense Universitetshospital
 • Regionshospitalet Herning (Lukket)
 • Rigshospitalet
 • Sygehus Sønderjylland i Sønderborg
 • Aalborg Universitetshospital
Hvis du er interesseret i behandlingen, så tal med lægen på dit sygehus. Lægen kan undersøge, om behandlingen kan være en mulighed for dig.
Forsøgets id-numre
 • Protokolnr.: Clinicaltrials.gov nr.: NCT03608410

 • Denne side er sidst opdateret: 26-06-2019

  Lægefaglig beskrivelse af forsøget

  Læs en beskrivelse af forsøget, skrevet til læger og andre fagpersoner i sundhedsvæsnet. Teksten er skrevet af vores tidligere samarbejdspartner Sammenslutningen af Kræftafdelinger (SKA) eller Danish Comprehensive Cancer Center (DCCC):

  Resume for fagpersoner

   

  Tilbage til søgeresultat