Gå til sygdomsliste

Forsøgets titel: ACHILES

Tilbage til søgeresultat

Kræftsygdom Lungekræft, småcellet
Stadie 1, Stadie 2, Stadie 3 (stadiet beskriver, hvor fremskreden sygdommen er)
Forklaring I dette forsøg undersøger lægerne, om immunterapi med stoffet Atezolizumab (Tecentrip ®) kan øge overlevelsen hos patienter med småcellet lungekræft. Du får behandlingen efter en kombination af kemoterapi og strålebehandling.

Baggrund for forsøgsbehandlingen Standardbehandling mod småcellet lungekræft, der ikke har spredt sig, er kemoterapi samtidig med strålebehandlingen. Men selv om man får denne behandling, er der desværre en del, som får tilbagefald af sygdommen.

Flere studier har vist, at immunterapi er effektiv overfor småcellet lungekræft.

Kroppens immunsystem har visse evner til at bekæmpe kræft. Kræftsvulster kan dog hæmme immunsystemet, således at immunsystemet ikke kan genkende kræften og dermed bekæmpe den.

Atezolizumab (Tecentrip ®) er et antistof der aktiverer immunapparatet til at kunne genkende og angribe kræftcellerne.

Dette forsøg undersøger, om immunterapi med atezolizumab kan forlænge overlevelsen, hvis man får det efter standardbehandlingen med kemoterapi og stråling.Hvad er antistoffer?

Antistoffer er en type kræftmedicin, der efterligner kroppens egne antistoffer. Kroppen bruger antistoffer som en del af immunforsvaret, når den f.eks. forsvarer sig mod bakterier og vira. Antistoffer kan også reagere mod en kræftcelle.

Antistofferne binder sig til specifikke receptorer i kræftceller. De kan f.eks. gøre kræftcellerne mere tydelige for immunforsvaret, blokere deres vækst, forhindre dannelsen af nye blodkar eller aflevere radioaktive partikler til kræftcellerne.

Man får antistofferne via et drop i armen. Nogle gange kombinerer man dem med andre kræftbehandlinger som kemoterapi eller hormonbehandling.

Du kan deltage i forsøget hvis:
 • Du har småcellet lungekræft
 • Kræften ikke kan fjernes ved en operation
 • Sygdommen betragtes som begrænset, dvs at tumorerne kan inkluderes i et tolerabelt strålefelt
 • Du som minimum er selvhjulpen og oppegående mere end halvdelen af dagen (performancestatus 0-2)
 • Din sygdoms vækst kan måles med scanninger
 • Dine organer fungerer tilstrækkeligt
 • Du har en tilfredsstillende lungefunktion


Du kan ikke deltage i forsøget hvis:
 • Du tidligere har fået medicinsk (systemisk) behandling for småcellet lungekræft eller behandling med immun-checkpoints hæmmer
 • Du udover kræften også har en anden alvorlig sygdom (fx aktiv infektion eller ustabil hjertesygdom)
 • Du har en lungesygdom, der kræver behandling med steroider (i dose mere end 10 mg prednison)
 • Du har en aktiv sygdom eller tidligere har haft en autoimmun sygdom såsom myestenia gravis, myositis, autoimmun hepatitis, SLE, reumatoid artritis, inflammatorisk tarmsygdom, antifosfolipid antistof sygdom, Wegeners granulomatose, Sjögrens syndrom, Guillain-Barré eller multipel sklerose
 • Du tidligere har haft idiopatisk pulmonal fibrose, organiseret pneumoni, lægemiddelinduceret eller idiopatisk pneumonitis eller en CT-scanning har vist at der er tegn på aktiv pneumonitis


Forsøgsmetode Forsøget er et lodtrækningsforsøg. Et computerprogram trækker lod blandt forsøgets deltagere og deler dem op i to grupper. Den ene gruppe får standardbehandling efterfulgt af forsøgsbehandling med antistof. Den anden gruppe får kun standardbehandling.

Læs mere om lodtrækningsforsøg:

Lodtrækningsforsøg og blindede forsøg

Sådan foregår behandlingen Alle patienter som deltager i forsøget gennemgår først standardbehandling, som består af kemoterapi og strålebehandling.

Der gives 4 serier kemoterapi. Der gives 30 strålebehandlinger, fordelt på to behandlinger pr dag over 3 uger.

Strålebehandlingen starter indenfor 4 uger efter du har fået første kemoterapi.

Efter standardbehandlingen, trækkes der lod, om man skal følge et normalt kontrolforløb eller have den eksperimentelle behandling med atezulizumab.

Hvis du bliver udtrukket til at få immunterapi med atezolizumab, får du behandlingen ind i årene (intravenøst) hver 3.uge i 12 måneder.

Efterfølgende tilbydes du kontrolforløb.

Hvis du i stedet bliver udtrukket til kontrol, som er standardbehandlingen i dag, vil du blive CT-scannet hver 3. måned og set i ambulatorium.

Bivirkninger ved behandlingen Bivirkningerne ved immunterapi-stoffet kan du læse om på minmedcin.dk:

atezolizumab (Tecentriq®)

Det skal understreges at de omtalte bivirkninger er mulige bivirkninger. Man får altså ikke nødvendigvis dem alle, og de fleste af dem kan lægerne forebygge og lindre.

De fleste bivirkninger er midlertidige og holder op i løbet af nogle uger eller måneder efter behandlingen. Inden forsøgsbehandlingen taler lægerne med dig om de mulige bivirkninger.
Her kan du få behandlingen
 • Odense Universitetshospital
 • Rigshospitalet
 • Aalborg Universitetshospital
Hvis du er interesseret i behandlingen, så tal med lægen på dit sygehus. Lægen kan undersøge, om behandlingen kan være en mulighed for dig.
Forsøgets id-numre
 • Protokolnr.: EudraCT nr.: 2017-004572-62, Clinicaltrials.gov nr.: NCT03540420

 • Denne side er sidst opdateret: 26-04-2019

  Lægefaglig beskrivelse af forsøget

  Læs en beskrivelse af forsøget, skrevet til læger og andre fagpersoner i sundhedsvæsnet. Teksten er skrevet af vores tidligere samarbejdspartner Sammenslutningen af Kræftafdelinger (SKA) eller Danish Comprehensive Cancer Center (DCCC):

  Resume for fagpersoner

   

  Tilbage til søgeresultat