Gå til sygdomsliste

Forsøgets titel: PARAT

Tilbage til søgeresultat

Kræftsygdom Lungekræft
Stadie 3, Stadie 4 (stadiet beskriver, hvor fremskreden sygdommen er)
Forklaring I forsøget vil lægerne undersøge bivirkningerne til lindrende strålebehandling i to forskellige doser. Forsøget er til patienter med lungekræft, hvor man ikke forventer helbredelse.

Baggrund for forsøgsbehandlingen Når en patient skal have lindrende strålebehandling mod en lungekræftknude, får man oftest 10 dages strålebehandling. Undersøgelser har vist, at en lavere dosis og kortere behandling kan have samme effekt, men færre bivirkninger.

I dette forsøg undersøges det, om 4 dages strålebehandling i lavere dosis virker ligeså godt som 10 dages strålebehandling.

Resultatet vil formodentlig være afgørende for, hvilken strålebehandling patienter med lungekræft vil få i fremtiden.

Du kan deltage i forsøget hvis:
 • En vævsprøve har vist, at du enten har ikke-småcellet eller småcellet lungekræft
 • Kræftsygdommen er fremskreden og kan ikke kureres
 • Du som minimum er selvhjulpen og oppegående mere end halvdelen af dagen (performancestatus 2)


Du kan ikke deltage i forsøget hvis:
 • Du tidligere har fået strålebehandling mod brystkassen


Forsøgsmetode Forsøget er et åbent forsøg. Det vil sige, at både du og lægen ved, hvilken behandling du får. Forsøget er desuden et lodtrækningsforsøg, hvor et computerprogram trækker lod blandt deltagerne, for tilfældigt at afgøre, hvem der får forsøgsbehandling, og hvem der får standardbehandling .

Sådan foregår behandlingen Før strålebehandlingen skal du CT-scannes med henblik på at planlægge, hvilket område der skal bestråles.
 • Gruppe 1: Stråleterapi i lav dosis i 4 dage
 • Gruppe 2: Stråleterapi i høj dosis i 10 dage
Så længe kan du være med i forsøget
Når du er færdig med stråleterapien, skal du i de følgende 6 måneder udfylde et spørgeskema om din livskvalitet og bivirkninger til behandlingen.

Forsøget stopper før tid, hvis kræften bliver værre under forsøget, hvis bivirkningerne bliver for store, eller hvis du eller forsøgslægen ønsker at afslutte behandlingen.

Kontrol
Du vil blive CT-cannet henholdsvis 2 og 6 måneder efter strålebehandlingens afslutning.

Bivirkninger ved behandlingen Mulige bivirkninger til behandlingen er:
 • Træthed
 • Smerter, svie eller ømhed i spiserøret
 • Rødme af huden i området, der får stråling
 • Tør hoste eller lettere åndenød


Det skal understreges at de omtalte bivirkninger er mulige bivirkninger. Man får altså ikke nødvendigvis dem alle, og de fleste af dem kan lægerne forebygge og lindre.

De fleste bivirkninger er midlertidige og holder op i løbet af nogle uger eller måneder efter behandlingen. Inden forsøgsbehandlingen taler lægerne med dig om de mulige bivirkninger.
Her kan du få behandlingen
 • Herlev Hospital (Midlertidig lukket)
 • Odense Universitetshospital
 • Aalborg Universitetshospital
 • Århus Universitetshospital
Hvis du er interesseret i behandlingen, så tal med lægen på dit sygehus. Lægen kan undersøge, om behandlingen kan være en mulighed for dig.
Forsøgets id-numre
 • Protokolnr.: Clinicaltrials.gov nr.: NCT03632603

 • Denne side er sidst opdateret: 03-06-2019

  Lægefaglig beskrivelse af forsøget

  Læs en beskrivelse af forsøget, skrevet til læger og andre fagpersoner i sundhedsvæsnet. Teksten er skrevet af vores tidligere samarbejdspartner Sammenslutningen af Kræftafdelinger (SKA) eller Danish Comprehensive Cancer Center (DCCC):

  Resume for fagpersoner

   

  Tilbage til søgeresultat