Gå til sygdomsliste

Forsøgets titel: SBRT – PC01

Tilbage til søgeresultat

Kræftsygdom Bugspytkirtelkræft
Stadie 3 (stadiet beskriver, hvor fremskreden sygdommen er)
Forklaring Dette forsøg undersøger effekten af strålebehandling hos patienter med kræft i bugspytkirtelen som ikke kan fjernes ved en operation.

Baggrund for forsøgsbehandlingen Strålebehandling er den mest lovende behandling hvis man ikke kan bortoperere kræft i bugspytkirtlen.

Normalt gives strålebehandling som en mindre daglig stråle-dosis over 5-6 uger, og den gives ofte sammen med kemoterapi. Kombination af kemoterapi og strålebehandling (KRT) kan i nogle tilfælde få en ikke-resektabel kræftknude i bugspytkirtlen til at skrumpe så meget at man kan tilbyde operation.

Nye studier tyder på at stereotaktisk strålebehandling (SBRT) er mere effektivt end standard strålebehandlingen.

Ved stereotaktisk strålebehandling gives en høj stråledosis over 5-8 gange med meget stor nøjagtighed, og der gives ikke kemoterapi samtidig med strålebehandlingen.

Forsøget går ud på at undersøge effekten af stereotaktisk strålebehandling til kræftknuder i bugspytkirtlen, samt undersøge hvilke bivirkninger, der kan opstå ved denne strålebehandling.

Du kan deltage i forsøget hvis:
 • Du har kræft i bugspytkirtlen
 • Kræften er lokalt avanceret (Karolinska type B, C eller D1) –hvilket betyder at den ikke kan bortopereres
 • Du tidligere har fået kemoterapi med forskellige stoffet i 2-6 måneder og hvor tumoren ikke er vokset under behandlingen
 • Du kan tåle at blive opereret
 • Du som minimum kan udføre alt andet end tungt fysisk arbejde (performancestatus 0-1)
 • Din lever fungerer godt nok til at tåle forsøgsbehandlingen


Du kan ikke deltage i forsøget hvis:
 • Sygdommen har spredt sig til andre organer
 • Du tidligere har fået stråleterapi mod bughulen)
 • Du har en anden alvorlig ukontrolleret sygdom


Sådan foregår behandlingen Du får udarbejdet en behandlingsplan ved hjælp af en 4 dimensional CT-skanning, der også tager hensyn til din vejrtrækning.

Behandlingen gives ambulant (uden indlæggelse) på hospitalet, 2-4 gange pr uge, med pause i weekenden, i alt 5-8 gange. Selve behandlingen kan ikke mærkes, men man kan muligvis senere på dagen føle sig mere kuldskær og træt.

Når behandlingerne er færdige, skal du til regelmæssige kontroller på hospitalet. Før hver kontrol vil du få en MR-skanning eller CT-skanning. Lægen vil ved kontrolbesøgene tage stilling til, om det er nødvendigt at foretage yderligere blodprøver og/eller røntgenundersøgelser


Lægerne vurderer effekten 1 måned efter afsluttet strålebehandling og herefter hver 3. måned med en ny CT skanning. Du får tilbudt operation efter strålebehandlingen, hvis de skønner, at det er muligt at fjerne al kræftvæv.

Bivirkninger ved behandlingen Milde forbigående bivirkninger:
Træthed, nedsat appetit, kvalme, kuldskærhed, diare

Alvorlige sjældne bivirkninger:
Blødning i tarmen, mavesår, smerter, forsnævring eller hul på tarmen

Det skal understreges at de omtalte bivirkninger er mulige bivirkninger. Man får altså ikke nødvendigvis dem alle, og de fleste af dem kan lægerne forebygge og lindre.

De fleste bivirkninger er midlertidige og holder op i løbet af nogle uger eller måneder efter behandlingen. Inden forsøgsbehandlingen taler lægerne med dig om de mulige bivirkninger.
Her kan du få behandlingen
 • Odense Universitetshospital
Hvis du er interesseret i behandlingen, så tal med lægen på dit sygehus. Lægen kan undersøge, om behandlingen kan være en mulighed for dig.
Forsøgets id-numre
 • Protokolnr.: Clinicaltrials.gov nr.: NCT03648632

 • Denne side er sidst opdateret: 26-04-2019

  Lægefaglig beskrivelse af forsøget

  Læs en beskrivelse af forsøget, skrevet til læger og andre fagpersoner i sundhedsvæsnet. Teksten er skrevet af vores tidligere samarbejdspartner Sammenslutningen af Kræftafdelinger (SKA) eller Danish Comprehensive Cancer Center (DCCC):

  Resume for fagpersoner

   

  Tilbage til søgeresultat