Gå til sygdomsliste

Forsøgets titel: ANDROMEDA

Tilbage til søgeresultat

Kræftsygdom Anden hæmatologisk sygdom
Forklaring I dette forsøg undersøges det, om stoffet daratumumab (Darzalex®) givet sammen med CyBorD er egnet til behandling af personer med letkæde-amyloidose, også kaldet AL-amyloidose.

Baggrund for forsøgsbehandlingen I forsøget sammenlignes virkningen og bivirkningerne til kombinationen af daratumumab og de tre typer medicin cyklophosphamid (Sendoxan®), bortezomib (”Stada”®) og dexamethason (”Abcur”®), der forkortes CyBorD.

Daratumumab er et antistof, der finder og dræber de plasmaceller i kroppen, der forårsager AL-amyloidose.

CyBorD er en kombination af tre slags medicin, der er godkendt til behandling af myelomatose. Cyklophosphamid, der er kemoterapi, og bortezomib forhindrer kræftcellerne i at dele sig. Dexametason er et binyrebarkhormon, der forhindrer en eventuel forsinket reaktion på indsprøjtningen af den øvrige medicin.

Kombinationen af daratumumab og CyBorD er endnu ikke godkendt til behandling af AL-amyloidose.-

Antistoffer er en type kræftmedicin, der efterligner kroppens egne antistoffer. Kroppen bruger antistoffer som en del af immunforsvaret, når den f.eks. forsvarer sig mod bakterier og vira. Antistoffer kan også reagere mod en kræftcelle.

Antistofferne binder sig til specifikke receptorer i kræftceller. De kan f.eks. gøre kræftcellerne mere tydelige for immunforsvaret, blokere deres vækst, forhindre dannelsen af nye blodkar eller aflevere radioaktive partikler til kræftcellerne.

Man får antistofferne via et drop i armen. Nogle gange kombinerer man dem med andre kræftbehandlinger som kemoterapi eller hormonbehandling.

Du kan deltage i forsøget hvis:
  • En vævsprøve har vist, at du har amyloidose
  • Din sygdom kan følges med blodprøver
  • Et eller flere organer er påvirket af sygdommen
  • Du som minimum er selvhjulpen og oppegående mere end halvdelen af dagen (performancestatus 2)


Her kan du få behandlingen
  • Vejle Sygehus (Lukket)
Hvis du er interesseret i behandlingen, så tal med lægen på dit sygehus. Lægen kan undersøge, om behandlingen kan være en mulighed for dig.
Forsøgets id-numre

Denne side er sidst opdateret: 22-02-2012

Lægefaglig beskrivelse af forsøget

Læs en beskrivelse af forsøget, skrevet til læger og andre fagpersoner i sundhedsvæsnet. Teksten er skrevet af vores tidligere samarbejdspartner Sammenslutningen af Kræftafdelinger (SKA) eller Danish Comprehensive Cancer Center (DCCC):

Resume for fagpersoner

 

Tilbage til søgeresultat