Gå til sygdomsliste

Forsøgets titel: Stråleinducerede hjerneskader

Tilbage til søgeresultat

Kræftsygdom Hjernetumor
Forklaring I dette forsøg undersøger lægerne, om man kan bruge en udvidet MR-skanning til at vurdere senfølger efter strålebehandling mod hjernen

Baggrund for forsøget Behandling af hjernetumorer er ofte en kombination af operation, strålebehandling og i visse tilfælde også kemoterapi.

Det er en kendt senfølge, at strålebehandling mod hjernen kan påvirke hjernens funktioner. Lægerne ønsker derfor at undersøge, om en udvidet MR-skanning kan forudsige senfølger efter strålebehandling. Lægerne vil også undersøge, om en udvidet MR-skanning eventuelt kan bruges til at lave en mere skånsom behandling, og om den eventuelt kan bruges til tidlig opsporing af hjerneskader.

En udvidet MR-skanning betyder, at der laves lidt flere billeder i forbindelse med MR-skanningerne.

Formål Formålet med denne undersøgelse er at undersøge, om der kommer ændringer på MR-skanninger som følge af strålebehandling, og som hænger sammen med ændring af hjernens funktioner.

Du kan deltage i forsøget hvis:
  • Du kan samarbejde til kognitiv testning (tænkning, tilegnelse af viden, erkendelse)


Du kan ikke deltage i forsøget hvis:
  • Du ligger i sengen eller sidder i en stol mere end halvdelen af dagen og har brug for hjælp til at klare dig (performancestatus 3-4)
  • Du ikke kan blive MR-skannet fordi du fx har en pacemaker, har metal i kroppen eller lider af klaustrofobi
  • Du ikke kan tåle kontraststof pga. kendt nedsat nyrefunktion


Forsøgsmetode Der udføres MR-skanning af hjernen med ekstra billeder ved opstart af behandling samt 3 og 12 måneder efter behandlingsstart.

Sådan foregår forsøget Der er ingen behandling tilknyttet studiet.

Der laves ekstra MR-billeder i forbindelse med standardskanninger ved opstart af strålebehandling og efter 3 og 12 måneder. Disse billeder sammenholdes med kognitiv testning, der udføres på patienterne som led i projektet "Senfølger efter behandling af hjernetumorer" eller som en del af standardopfølgningen.

Bivirkninger ved forsøget Risiko for bivirkninger ved MR-skanning er lille, og de kendte (sjældne) bivirkninger er:
  • Kvalme
  • Varmefornemmelse
  • Kløefornemmelse


Det skal understreges at de omtalte bivirkninger er mulige bivirkninger. Man får altså ikke nødvendigvis dem alle, og de fleste af dem kan lægerne forebygge og lindre.

De fleste bivirkninger er midlertidige og holder op i løbet af nogle uger eller måneder efter behandlingen. Inden forsøgsbehandlingen taler lægerne med dig om de mulige bivirkninger.
Her foregår forsøget
  • Århus Universitetshospital
Hvis du er interesseret i forsøget, så tal med lægen på dit sygehus. Lægen kan undersøge, om det kan være en mulighed for dig.
Forsøgets id-numre

Denne side er sidst opdateret: 26-06-2019

Lægefaglig beskrivelse af forsøget

Læs en beskrivelse af forsøget, skrevet til læger og andre fagpersoner i sundhedsvæsnet. Teksten er skrevet af vores tidligere samarbejdspartner Sammenslutningen af Kræftafdelinger (SKA) eller Danish Comprehensive Cancer Center (DCCC):

Resume for fagpersoner

 

Tilbage til søgeresultat