Gå til sygdomsliste

Forsøgets titel: SOLSTICE

Tilbage til søgeresultat

Kræftsygdom Endetarmskræft, Tyktarmskræft
Stadie 4 (stadiet beskriver, hvor fremskreden sygdommen er)
Forklaring I dette forsøg undersøges et nyt lægemiddel til behandling af kræft i tyktarmen eller endetarmen. Stoffet hedder S 95995 (Lonsurf®). Forsøget er til patienter, hvis kræft har spredt sig til andre dele af kroppen.

Baggrund for forsøgsbehandlingen I dette forsøg vil man sammenligne to forskellige behandlinger, der kombinerer antistoffet bevacizumab (Avastin®) med henholdsvis forsøgslægemidlet S 95505 og capecitabin (Capecitabin "Stada"®).

Bevacizumab virker ved at hæmme en vækstfaktor kaldet VEGF (vascular endothelial growth factor). VEGF har betydning for dannelsen af nye blodkar, og ved at hæmme VEGF kan kræftknuden ikke vokse.

Capecitabin og S 95995 er kemoterapi, der standser cellers deling. S 9559 består af to stoffer, trifluridin og tipiracil.

Formålet med forsøget er at undersøge, hvor lang tid de to behandlingsformer er effektive samt sikkerheden af behandlingerne.

Ud fra blod- og vævsprøver vil lægerne også undersøge, om det er muligt at forudse, hvilken kræftbehandling der virker bedst til den enkelte patient.-

Antistoffer er en type kræftmedicin, der efterligner kroppens egne antistoffer. Kroppen bruger antistoffer som en del af immunforsvaret, når den f.eks. forsvarer sig mod bakterier og virusser. Antistoffer kan også reagere mod en kræftcelle.

Antistofferne binder sig til specifikke receptorer i kræftceller. De kan f.eks. gøre kræftcellerne mere tydelige for immunforsvaret, blokere deres vækst, forhindre dannelsen af nye blodkar eller aflevere radioaktive partikler til kræftcellerne.

Man får antistofferne via et drop i armen. Nogle gange kombinerer man dem med andre kræftbehandlinger som kemoterapi eller hormonbehandling.

Du kan deltage i forsøget hvis:
 • Du har HER2-positiv brystkræft, som har spredt sig
 • Du har fået behandling med pertuzumab, trastuzumab og/eller ado-trastuzumab emtansin (TDM1) som forebyggende behandling eller som behandling for spredning af brystkræften
 • Du har fået mindst en, men ikke mere end tre behandlinger for spredt brystkræft, hvor der fortsat er udvikling af brystkræften under eller efter sidste behandling
 • Du stadig har betydelige bivirkninger efter behandling med kemoterapi eller strålebehandling


Du kan ikke deltage i forsøget hvis:
 • Du har spredning af kræften til hjernen og ikke har fået behandling for spredningen
 • Du har haft et eller flere epileptiske anfald inden for 6 måneder før, forsøget starter
 • Du har fået en knoglemarvs-, stamcelle- eller organtransplantation
 • Du har en alvorlig hjerte-kar sygdom, herunder hjerteproblemer der kan øge risikoen for at få bivirkninger af forsøgsmedicinen
 • Din lungefunktion er nedsat betydeligt


Forsøgsmetode Forsøget er et lodtrækningsforsøg. Et computerprogram trækker lod blandt deltagerne, for tilfældigt at afgøre, hvem der får forsøgsbehandling med margetuximab kombineret med standardkemoterapi, og hvem der får behandling med trastuzumab kombineret med standardkemoterapi.

Din forsøgslæge vil sammen med dig vælge, hvilken kombination af standardkemostofferne du skal have.

Læs mere om lodtrækningsforsøg:

Lodtrækningsforsøg og blindede forsøg

Sådan foregår behandlingen Der vil være op til 530 personer fra hele verden, der deltager i forsøget, heraf ca. 15 fra Danmark.

Du starter med at få en helbredsundersøgelse, inden behandlingen går i gang.

Forsøgets samlede varighed vil være ca. 40 måneder.

Behandling
Du får behandlingen i serier. En behandlingsserie varer 21 dage.

Du får margetuximab eller trastuzumab på hospitalet, hvor du får stoffet sprøjtet direkte i dine blodårer gennem et drop. Du får behandlingen på dag 1 ud af 21 dage. Du får det ambulant – det vil sige uden, at du behøver være indlagt.

Du vil også få behandlingen med standardkemoterapi, men hvilken og hvor ofte afhænger af, hvilken kombination, forsøgslægen har vurderet, er den bedste behandling til din kræftsygdom.

Behandlingsstop
Du får mindst 2 behandlingsserier og kan fortsætte behandling, så længe lægen vurderer, at du har gavn af behandlingen.

Behandlingen stopper dog før tid, hvis kræften bliver værre under forsøget, hvis bivirkningerne bliver for store, hvis du bliver gravid, hvis du har brug for behandling, der ikke er tilladt, mens du får forsøgsbehandlingen, eller hvis du eller forsøgslægen ønsker at afslutte behandlingen.

For nogle er det er mulighed at fortsætte behandling med forsøgsstoffet, selvom behandling med standardkemoterapi bliver indstillet.

Opfølgning
Du skal komme til et opfølgende besøg på hospitalet, efter at du har afsluttet behandlingen. Herefter skal du komme til opfølgning hver 3 måned. Forsøgslægen vil aftale rammerne for opfølgningen med dig.

Bivirkninger ved behandlingen Trastuzumab er allerede godkendt til behandling af HER2-positiv brystkræft. Du kan læse på minmedicin.dk om stoffets bivirkninger:

- Trastuzumab (Herceptin®)

Her kan du se de mest almindelige bivirkninger ved margetuximab:
 • Kvalme, opkast og nedsat appetit
 • Træthed
 • Reaktioner under eller efter infusionen af stoffet
 • Diarré
 • Feber og kulderystelser
 • Fald i antallet af hvide blodlegemer, som kan give en øget risiko for infektion
 • Fald i antallet af røde blodlegemer (anæmi), som kan medføre træthed eller åndenød
 • Hovedpine
 • Forhøjelse af leverenzymer
 • Infektion i de øvre luftveje
 • Ondt i ryggen
 • Svimmelhed
 • Hoste
 • En mulig bivirkning kan også være nedsat pumpefunktion i hjertet


Det skal understreges at de omtalte bivirkninger er mulige bivirkninger. Man får altså ikke nødvendigvis dem alle, og de fleste af dem kan lægerne forebygge og lindre.

De fleste bivirkninger er midlertidige og holder op i løbet af nogle uger eller måneder efter behandlingen. Inden forsøgsbehandlingen taler lægerne med dig om de mulige bivirkninger.
Her kan du få behandlingen
 • Herlev Hospital
 • Odense Universitetshospital
 • Rigshospitalet
 • Vejle Sygehus
 • Aalborg Universitetshospital
 • Århus Universitetshospital
Hvis du er interesseret i behandlingen, så tal med lægen på dit sygehus. Lægen kan undersøge, om behandlingen kan være en mulighed for dig.
Forsøgets id-numre

Denne side er sidst opdateret: 06-03-2017

Lægefaglig beskrivelse af forsøget

Læs en beskrivelse af forsøget, skrevet til læger og andre fagpersoner i sundhedsvæsnet. Teksten er skrevet af vores tidligere samarbejdspartner Sammenslutningen af Kræftafdelinger (SKA) eller Danish Comprehensive Cancer Center (DCCC):

Resume for fagpersoner

 

Tilbage til søgeresultat