Gå til sygdomsliste

Forsøgets titel: Målrettet behandling af patienter med blodsygdomme (PTH/CAG)

Tilbage til søgeresultat

Kræftsygdom Akut myeloid leukæmi (AML), Anden hæmatologisk sygdom, Myelodysplastisk syndrom (MDS)
Forklaring I dette forsøg vil lægerne undersøge, hvordan udviklingen af blodsygdomme foregår. Målet er at blive bedre til at diagnosticere og behandle patienter med blodsygdomme på baggrund af de forandringer, der sker i de syge blodceller.

Baggrund for forsøget Når blodets stamceller bliver ramt af ændringer i DNA’et eller andre cellemolekyler som RNA og proteiner, bliver de syge. Det medfører, at den normale blodproduktion svigter, eller at kvalitetskontrollen ikke er tilstrækkelig, og der produceres for mange blodceller.

I dette forsøg vil lægerne undersøge, hvordan udviklingen af blodsygdomme foregår, og hvordan forskellige lægemidler virker, når først en blodsygdom har udviklet sig.

Lægerne vil lave hel-genomiske undersøgelser, hvor de undersøger DNA, RNA og protein på én gang. For nogle patienter vil lægerne også lave patient-deriverede xenograft-modeller (PDX), hvor man etablerer sygdommen i mus. På den måde kan lægerne afprøve nye lægemidler til kræftbehandling.

Du kan deltage i forsøget hvis:
  • Du er henvist til udredning for akut myeloid leukæmi (AML), myelodysplastisk syndrom (MDS) eller myeloproliferativ neoplasi (MPN) på en hæmatologisk klinik i Danmark


Forsøgsmetode Forsøget er en prospektiv undersøgelse, hvor man følger en eller flere grupper af patienter i et vist tidsrum.

Sådan foregår forsøget Der er ingen behandling tilknyttet studiet. Der vil blive udtaget blod- og knoglemarvsprøver til analyse og en hudbiopsi som kontrolvæv.

Så længe kan du være med i forsøget
Du deltager i projektet med udtagning af blod- og knoglemarvsprøver, så længe du er i behandling på afdelingen.

Bivirkninger ved forsøget De almindelige risici ved blodprøvetagning, knoglemarvsundersøgelse og hudstandsebioptering er:
  • Mindre blødning
  • Smerte
  • Infektion


Det skal understreges at de omtalte bivirkninger er mulige bivirkninger. Man får altså ikke nødvendigvis dem alle, og de fleste af dem kan lægerne forebygge og lindre.

De fleste bivirkninger er midlertidige og holder op i løbet af nogle uger eller måneder efter behandlingen. Inden forsøgsbehandlingen taler lægerne med dig om de mulige bivirkninger.
Her foregår forsøget
  • Herlev Hospital
  • Odense Universitetshospital
  • Rigshospitalet
  • Sjællands Universitetshospital, Roskilde
  • Århus Universitetshospital
Hvis du er interesseret i forsøget, så tal med lægen på dit sygehus. Lægen kan undersøge, om det kan være en mulighed for dig.
Forsøgets id-numre

Denne side er sidst opdateret: 08-09-2019

Lægefaglig beskrivelse af forsøget

Læs en beskrivelse af forsøget, skrevet til læger og andre fagpersoner i sundhedsvæsnet. Teksten er skrevet af vores tidligere samarbejdspartner Sammenslutningen af Kræftafdelinger (SKA) eller Danish Comprehensive Cancer Center (DCCC):

Resume for fagpersoner

 

Tilbage til søgeresultat