Gå til sygdomsliste

Forsøgets titel: iBLAD

Tilbage til søgeresultat

Kræftsygdom Blærekræft
Alle stadier (stadiet beskriver, hvor fremskreden sygdommen er)
Forklaring I dette forsøg undersøger lægerne, om informationer om bivirkninger, rapporteret af patienter selv, kan forbedre håndteringen af bivirkninger og forbedre livskvaliteten hos patienter med blærekræft.

Baggrund for forsøgsbehandlingen Lægerne undersøger, om alvorlige bivirkninger kan mindskes eller håndteres bedre, når patienten i højere grad selv er med til at registrere hvilke bivirkninger, der er ved behandlingen.

Formålet med projektet er desuden at undersøge, om denne indrapportering af bivirkninger hjælper til, at patienten oplever bedre livskvalitet, færre indlæggelser og bedre prognose.

Normalt bliver bivirkningerne registreret af en læge i forbindelse med behandling. Forsøget sammenligner patienter, der får registreret bivirkninger på traditionel vis med patienter, der derudover også selv skal indrapportere bivirkninger elektronisk.

Du kan deltage i forsøget hvis:
  • Du har blærekræft i stadie T2-T4
  • Du skal i gang med kemo- eller immunterapi som standardbehandling


Du kan ikke deltage i forsøget hvis:
  • Du deltager i et andet forsøg, hvor lægerne undersøger effekten af et lægemiddel eller behandlingsmetode
  • Du har alvorlige kognitive udfordringer
  • Du ikke kan kommunikere på dansk
  • Du ikke er på e-boks


Forsøgsmetode Forsøget er et lodtrækningsforsøg. Et computerprogram trækker lod blandt deltagerne, for tilfældigt at afgøre, hvem der på traditionel vis skal have registreret bivirkninger af en læge ved hver behandling, og hvem der udover lægesamtalen også selv skal indrapportere bivirkninger.

Sådan foregår behandlingen Hvis du er i gruppen af deltagere, der selv skal indrapportere bivirkninger, vil du modtage en besked i e-boks med et spørgeskema. Dette spørgeskema skal udfyldes en gang om ugen i perioden, hvor du får behandling.

Begge grupper skal udfylde et spørgeskema om livskvalitet lige inden første behandling og herefter hver tredje uge.

Her kan du få behandlingen
  • Herlev Hospital (Lukket)
  • Rigshospitalet
  • Aalborg Universitetshospital
Hvis du er interesseret i behandlingen, så tal med lægen på dit sygehus. Lægen kan undersøge, om behandlingen kan være en mulighed for dig.
Forsøgets id-numre

Denne side er sidst opdateret: 01-08-2019

Lægefaglig beskrivelse af forsøget

Læs en beskrivelse af forsøget, skrevet til læger og andre fagpersoner i sundhedsvæsnet. Teksten er skrevet af vores tidligere samarbejdspartner Sammenslutningen af Kræftafdelinger (SKA) eller Danish Comprehensive Cancer Center (DCCC):

Resume for fagpersoner

 

Tilbage til søgeresultat