Gå til sygdomsliste

Forsøgets titel: EORTC 1709

Tilbage til søgeresultat

Kræftsygdom Hjernetumor
Forklaring Med forsøget ønsker lægerne at undersøge, om stoffet marizomib kan forbedre overlevelsen hos patienter, der netop har fået diagnosticeret hjernekræft af typen glioblastom.

Baggrund for forsøgsbehandlingen Standardbehandlingen for hjernekrlft af typen glioblastom er en kombination af operation, stråleterapi og kemoterapien temozolomid (Temozolomid ”Fair-Med”®). Denne behandling kan dog ikke altid forhindre, at hjernekræften kommer igen.
Formålet med dette forsøg er at se, om forsøgslægemidlet marizomib vil forbedre behandlingen af patienter, der netop er blevet diagnosticeret med glioblastom.

Marizomib er en proteasomhæmmer, der blokerer effekten af en gruppe enzymer, som regulerer cellens vækst. På den måde kan marizomib medføre, at kræftcellerne dør.

Du kan deltage i forsøget hvis:
 • En vævsprøve har vist, at du har hjernekræft af typen glioblastom
 • Der enten er taget en vævsprøve fra kræftknuden, eller du helt eller delvist har fået fjernet kræftknuden
 • Du er egnet til standardbehandling med temozolomid eller stråleterapi
 • Du klarer dig selv, men er ikke i stand til normal aktivitet eller aktivt arbejde (Karnofsky performance score ≥ 70)
 • Du er kommet dig efter følgevirkninger til eventuelle kirurgiske indgreb som f.eks. infektioner eller andre komplikationer
 • Du modtager den samme dosis binyrebarkhormon over længere tid eller kan nedtrappe mængden i mindst én uge op til inklusionen
 • Du er blevet MR-scannet inden for 14 dage op til forsøgets start. Scanningen er foretaget efter vævsprøven er taget, eller efter du har fået fjernet kræftknuden
 • Dine organer fungerer tilstrækkeligt
 • Du kan indtage og synke tabletter


Du kan ikke deltage i forsøget hvis:
 • Du ammer, er gravid eller planlægger at blive det under forsøget
 • Du får behandling med binyrebarkhormon (corticosteroid)
 • Du tidligere har fået anden eksperimentel behandling, kemoterapi, hormonel eller vaccinebehandling, eller strålebehandling for modermærkekræft
 • Du tidligere har lidt af en kræftsygdom
 • Du ikke lider af alvorlige sygdomme der skønnes at være en forhindring for deltagelse i forsøget.


Forsøgsmetode Forsøget er et lodtrækningsforsøg. En computer trækker lod blandt deltagerne, for tilfældigt at afgøre, hvem der får forsøgsbehandling (peginterferon alfa-2b), og hvem der får standardbehandling (observation).

Sådan foregår behandlingen Alt efter lodtrækningen får du enten behandling med peginterferon alfa-2b, eller også bliver du observeret for din sygdom.

Skal du have peginterferon alfa-2b, får du det som indsprøjtning under huden hver uge. Du får det i 2 år, eller indtil du får et tilbagefald af sygdom eller der opstår uacceptable bivirkninger.

Uanset om du får peginterferon alfa-2b eller kun observeres, skal du løbende til kontroller. Det drejer sig om blodprøver, lægeundersøgelser, ultralyd og radiologiske undersøgelser og en undersøgelse af livskvalitet.

Bivirkninger ved behandlingen Nintedanib
De vigtigste bivirkninger, der er blevet indberettet for Nintedanib indtil nu er:
 • Forhøjet levertal – som er reversibelt, når Nintedanib pauseres/afsluttes
 • Træthed
 • Nedsat appetit
 • Mavesmerter (inklusive øvre og nedre mavesmerter)
 • Diarré
 • Opkastning
 • Kvalme
Kemoterapi
Du kan læse på minmedicin.dk om de to stoffers bivirkninger:

Det skal understreges at de omtalte bivirkninger er mulige bivirkninger. Man får altså ikke nødvendigvis dem alle, og de fleste af dem kan lægerne forebygge og lindre.

De fleste bivirkninger er midlertidige og holder op i løbet af nogle uger eller måneder efter behandlingen. Inden forsøgsbehandlingen taler lægerne med dig om de mulige bivirkninger.
Her kan du få behandlingen
 • Odense Universitetshospital
Hvis du er interesseret i behandlingen, så tal med lægen på dit sygehus. Lægen kan undersøge, om behandlingen kan være en mulighed for dig.
Forsøgets id-numre

Denne side er sidst opdateret: 05-10-2014

Lægefaglig beskrivelse af forsøget

Læs en beskrivelse af forsøget, skrevet til læger og andre fagpersoner i sundhedsvæsnet. Teksten er skrevet af vores tidligere samarbejdspartner Sammenslutningen af Kræftafdelinger (SKA) eller Danish Comprehensive Cancer Center (DCCC):

Resume for fagpersoner

 

Tilbage til søgeresultat