Gå til sygdomsliste

Forsøgets titel: Prædiktive biomarkører ved metastatisk modermærkekræft

Tilbage til søgeresultat

Kræftsygdom Modermærkekræft
Stadie 4 (stadiet beskriver, hvor fremskreden sygdommen er)
Forklaring Lægerne undersøger i dette forsøg, om en vævsprøve kan forudse hvilken behandlingsmulighed, der bedst til den enkelte patient. Forsøget er til patienter med modermærkekræft, der har spredt sig.

Baggrund for forsøget Indtil for få år siden havde man kun få og ikke specielt effektive medicinske behandlingsmuligheder for modermærkekræft, der havde spredt sig. Med introduktionen af behandlinger som stimulerer immunsystemet og behandlinger, der kan hæmme kræftcellernes deling og vækst, er behandlingsmulighederne blevet bedre for denne gruppe patienter. Det er dog desværre ikke alle patienter, som har gavn af behandlingerne. Derfor er der behov for, at lægerne bliver klogere på, hvorfor behandlingen ikke altid virker og bliver bedre til at udvælge den rette behandling til den enkelte patient med størst chance for effekt.

Formål Formålet er at undersøge vævsprøver fra patienter med modermærkekræft, hvis sygdom har spredt sig. Vævsprøverne bliver undersøgt for proteiner – såkaldte biomarkører – for at afgøre, om deres tilstedeværelse kan sige noget om behandlingens effekt på forhånd.

Du kan deltage i forsøget hvis:
  • Du for nylig er diagnosticeret med malignt melanom, der har spredt sig og ikke kan fjernes ved en operation
  • Du skal behandles med første-linje-behandling med anti-PD-1, pembrolizumab (Keytruda®) eller en kombintion af nivolumab (Opdivo®) og ipilimumab (Yervoy®)
  • Sygdommen har spredt sig til et sted, hvorfra det er muligt at tage en vævsprøve


Forsøgsmetode Forsøget er en prospektiv observationsundersøgelse, hvor man følger en eller flere grupper af patienter i et vist tidsrum.

Sådan foregår forsøget Der er ingen behandling tilknyttet dette forsøg. Der tages to vævsprøver før kræftbehandlingen starter og igen efter tre måneders behandling. Vævsprøven tages fra et sted, hvor kræften har spredt sig til (en metastase).

Bivirkninger ved forsøget Følgende bivirkninger kan forekomme ved vævsprøvetagning:
  • Smerter
  • Blå mærker
  • Blødning
  • Rødme
  • Blodtryksfald
  • Hævelse og/eller betændelse på det sted, hvorfra vævsprøven tages


Det skal understreges at de omtalte bivirkninger er mulige bivirkninger. Man får altså ikke nødvendigvis dem alle, og de fleste af dem kan lægerne forebygge og lindre.

De fleste bivirkninger er midlertidige og holder op i løbet af nogle uger eller måneder efter behandlingen. Inden forsøgsbehandlingen taler lægerne med dig om de mulige bivirkninger.
Her foregår forsøget
  • Århus Universitetshospital
Hvis du er interesseret i forsøget, så tal med lægen på dit sygehus. Lægen kan undersøge, om det kan være en mulighed for dig.
Forsøgets id-numre

Denne side er sidst opdateret: 16-08-2019

Lægefaglig beskrivelse af forsøget

Læs en beskrivelse af forsøget, skrevet til læger og andre fagpersoner i sundhedsvæsnet. Teksten er skrevet af vores tidligere samarbejdspartner Sammenslutningen af Kræftafdelinger (SKA) eller Danish Comprehensive Cancer Center (DCCC):

Resume for fagpersoner

 

Tilbage til søgeresultat