Gå til sygdomsliste

Forsøgets titel: PERSEUS

Tilbage til søgeresultat

Kræftsygdom Myelomatose (knoglemarvskræft)
Forklaring Dette forsøg er til behandling af patienter med nyligt diagnosticeret myelomatose. Lægerne vil undersøge effekten og sikkerheden ved at tilføje antistoffet daratumumab til standardbehandlingen.

Baggrund for forsøgsbehandlingen Standardbehandlingen for myelomatose fører til sygdomskontrol i en periode, der varierer meget fra patient til patient. Desværre vil sygdommen ofte vende tilbage – selv i tilfælde hvor det første respons har været meget gunstigt. Derfor betragtes myelomatose på nuværende tidspunkt som en uhelbredelig sygdom.

Nylige resultater viser en gavnlig effekt af at tilføje antistoffet daratumumab (Darzalex®) til standardbehandlingen med bortezomib (Velcade®) eller lenalidomid (Revlimid®) og dexametason (Neofordex®) til patienter, der har en forværring af deres sygdom.-

Antistoffer er en type kræftmedicin, der efterligner kroppens egne antistoffer. Kroppen bruger antistoffer som en del af immunforsvaret, når den f.eks. forsvarer sig mod bakterier og virusser. Antistoffer kan også reagere mod en kræftcelle.

Antistofferne binder sig til specifikke receptorer i kræftceller. De kan f.eks. gøre kræftcellerne mere tydelige for immunforsvaret, blokere deres vækst, forhindre dannelsen af nye blodkar eller aflevere radioaktive partikler til kræftcellerne.

Man får antistofferne via et drop i armen. Nogle gange kombinerer man dem med andre kræftbehandlinger som kemoterapi eller hormonbehandling.

Formål Forsøget skal undersøge og sammenligne, hvor lang tid de 2 behandlingsformer er effektive og sikre.

Du kan deltage i forsøget hvis:
 • Dit blod kan størkne normalt
 • Du er selvhjulpen og oppegående mere end halvdelen af dagen (performancestatus 0-2)
 • Du har kræft i tyk- eller endetarmen
 • Din sygdom kan følges på scanninger
 • Du ikke tidligere er blevet behandlet for tarmkræft, der har spredt sig
 • Du ikke skal have kombinationskemoterapi med irinotecan eller oxaliplatin, eller have en helbredende operation for at fjerne spredte knuder
 • Du kan synke og optage tabletter
 • Dine organer fungerer tilstrækkelig til at deltage i forsøget


Du kan ikke deltage i forsøget hvis:
 • Du har fået kemoterapi tidligere end 6 måneder før behandlingsstart i forsøget
 • Du udover kræften har en alvorlig sygdom eller lidelse, der gør at du ikke passer til forsøget
 • Du tæt på forsøgsstart har fået behandling, fx større kirurgiske indgreb, strålebehandling, eller du har fået et af de stoffer som undersøges i forsøget
 • Du tidligere har haft en allergisk reaktion på grund af TAS-102
 • Det skønnes at du ikke kan tåle behandling med bevacizumab eller capecitabin
 • Du har en sjælden arvelig enzymsygdom involverende sukker omsætning


Her kan du få behandlingen
 • Rigshospitalet
Hvis du er interesseret i behandlingen, så tal med lægen på dit sygehus. Lægen kan undersøge, om behandlingen kan være en mulighed for dig.
Forsøgets id-numre

Denne side er sidst opdateret: 04-02-2015

Lægefaglig beskrivelse af forsøget

Læs en beskrivelse af forsøget, skrevet til læger og andre fagpersoner i sundhedsvæsnet. Teksten er skrevet af vores tidligere samarbejdspartner Sammenslutningen af Kræftafdelinger (SKA) eller Danish Comprehensive Cancer Center (DCCC):

Resume for fagpersoner

 

Tilbage til søgeresultat