Gå til sygdomsliste

Forsøgets titel: SAVANNAH

Tilbage til søgeresultat

Kræftsygdom Lungekræft, ikke småcellet
Stadie 3, Stadie 4 (stadiet beskriver, hvor fremskreden sygdommen er)
Baggrund for forsøgsbehandlingen For at deltage i dette forsøg skal du have lokalt fremskreden eller metastatisk ikke-småcellet EGFRm+ og MET+ lungekræft.

Lægerne vil undersøge, om behandling med osimertinib kombineret med savolitinib er en effektiv behandling til patienter med ikke-småcellet lungekræft.

Du kan deltage i forsøget hvis:
 • En prøve fra tumoren viser, at du har lokal fremskreden eller metastatisk ikke små-cellet lungekræft, der indeholder specifikke mutationer
 • Din sygdom er vokset efter behandling med osimertinib alene
 • Der findes en vævsprøve fra kræftknuden, der kan analyseres nærmere
 • Du har modtaget minimum én, men ikke flere end tre tidligere behandlingslinjer
 • Du ikke har modtaget mere end én behandlingslinje med kemoterapi
 • Du ikke har modtaget mere end to behandlingslinjer med EGFR-rettet behandling
 • Du som minimum kan udføre alt andet end tungt fysisk arbejde (perfomancestatus 0-1), og hvis din tilstand ikke er forværret inden for de seneste to uger
 • Lægen vurderer, at dine blod-, lever- og nyretal er gode nok til, at du kan deltage i forsøget


Du kan ikke deltage i forsøget hvis:
 • Du har modtaget mere end én behandlingslinje med immunterapi
 • Du har en alvorlig eller ukontrolleret systemisk sygdom
 • Du har en alvorlig aktiv infektion, fx HIV, hepatitis B eller C, eller tuberkulose
 • Du tidligere har været i behandling med savolitinib eller anden såkaldt MET-hæmmer
 • Du har rygmarvskompression, eller hvis kræften har spredt sig til hjernen (med mindre der ikke har været symptomer på hjernemetastaser og du ikke har haft behov for steroidbehandling inden for de seneste to uger op til forsøgets start)


Forsøgsmetode Det er et åbent forsøg, der betyder, at både du og lægen ved, hvilken behandling du får.

Sådan foregår behandlingen Du starter med at få en grundig helbredsundersøgelse, inden behandlingen går i gang.
Når forsøgsbehandlingen går i gang, skal du tage både osimertinib og savolitinib som tabletter én gang om dagen hver dag.

Forsøgsbehandlingen bliver opdelt i såkaldte behandlingsserier, der hver varer fire uger.

Du kan blive ved med at få behandlingen, så længe du har gavn af den.

Kontrol
Når du er stoppet med behandlingen, skal du til kontrol en uge og igen fire uger efter sidste behandling.

Bivirkninger ved behandlingen Da der kun er foretaget test af savolitinib i begrænset omfang, kan der være andre bivirkninger, som vi endnu ikke kender. De hyppigste bivirkninger der er noteret indtil nu (som forekommer hos ca. 1 ud af 5) er kvalme, opkastning og træthed.

Læs om bivirkningerne ved Osimertinib på min.medicin.dk:

Det skal understreges at de omtalte bivirkninger er mulige bivirkninger. Man får altså ikke nødvendigvis dem alle, og de fleste af dem kan lægerne forebygge og lindre.

De fleste bivirkninger er midlertidige og holder op i løbet af nogle uger eller måneder efter behandlingen. Inden forsøgsbehandlingen taler lægerne med dig om de mulige bivirkninger.
Her kan du få behandlingen
 • Herlev Hospital
 • Odense Universitetshospital
 • Rigshospitalet
 • Sjællands Universitetshospital, Næstved
 • Aalborg Universitetshospital
Hvis du er interesseret i behandlingen, så tal med lægen på dit sygehus. Lægen kan undersøge, om behandlingen kan være en mulighed for dig.
Diverse Sponsor: AstraZeneca

Forsøgets id-numre
 • Protokolnr.: EudraCT nr.: 2018-003012-51, ClinicalTrials.gov nr.: NCT03778229

 • Denne side er sidst opdateret: 16-01-2020

  Lægefaglig beskrivelse af forsøget

  Læs en beskrivelse af forsøget, skrevet til læger og andre fagpersoner i sundhedsvæsnet. Teksten er skrevet af vores tidligere samarbejdspartner Sammenslutningen af Kræftafdelinger (SKA) eller Danish Comprehensive Cancer Center (DCCC):

  Resume for fagpersoner

   

  Tilbage til søgeresultat