Gå til sygdomsliste

Forsøgets titel: GCT1015-05/cx8

Tilbage til søgeresultat

Kræftsygdom Livmoderhalskræft
Tilbagefald, Stadie 4 (stadiet beskriver, hvor fremskreden sygdommen er)
Forklaring Lægerne vil undersøge behandling med forsøgsmidlet tisotumab vedotin hos kvinder med tilbagefald af livmoderhalskræft og livmoderkræft i stadie IVB.

Baggrund for forsøgsbehandlingen Forsøgsmidlet tisotumab vedotin er endnu ikke godkendt til behandling af livmoderhalskræft. Stoffet er tidligere blevet undersøgt hos patienter med solide tumorer og med gode resultater. Men behandling med forsøgsmidlet kombineret med andre former for medicin er ikke blevet undersøgt før.

Derfor vil lægerne i dette forsøg undersøge effekten og sikkerheden ved behandling med tisotumab vedotin, når det kombineres med enten pembrolizumab, carboplatin eller bevacizumab.

Som deltager i dette forsøg vil man blive tildelt en gruppe: A, B eller C i fase 1 (dosiseskalering) eller D, E eller F i fase 2 (dosisekspansion).

Du kan deltage i forsøget hvis:
 • Du har livmoderhalskræft
 • Livmoderhalskræften har udviklet sig under eller efter standardbehandling eller ikke er egnet til standardbehandling (gælder for gruppe A, B og C)
 • Du ikke tidligere har modtaget medicinsk behandling for din livmoderhalskræft (gælder for gruppe D og C)
 • Livmoderhalskræften har udviklet sig under eller efter maksimalt 2 standardbehandlinger (gælder for gruppe F)
 • Du som minimum kan udføre alt andet end tungt fysisk arbejde (performancestatus 1)
 • Sygdommen kan følges med en scanning


Du kan ikke deltage i forsøget hvis:
 • Du har udvidelse af begge nyrebækkener, som ikke kan behandles
 • Du har symptomer på tarmslyng med behov for rehydrering og/eller ernæring gennem drop. Dog kan du deltage, hvis tilstanden skyldes, at du er blevet opereret i maven inden for fire uger op til forsøgets start
 • Du har en signifikant blødningsrisiko
 • Du har en alvorlig hjertesygdom
 • Du har behov for blodfortyndende medicin
Ved deltagelse i gruppe A:
 • Du har sår, som ikke vil hele, og som kræver medicinsk behandling
 • Du har en blødning fra mavetarmkanalen eller en vaginal blødning, der kræver blodtransfusion
 • Du inden for de seneste tre måneder har hostet blodigt slim op


Her kan du få behandlingen
 • Rigshospitalet
Hvis du er interesseret i behandlingen, så tal med lægen på dit sygehus. Lægen kan undersøge, om behandlingen kan være en mulighed for dig.
Forsøgets id-numre

Denne side er sidst opdateret: 26-08-2014

Lægefaglig beskrivelse af forsøget

Læs en beskrivelse af forsøget, skrevet til læger og andre fagpersoner i sundhedsvæsnet. Teksten er skrevet af vores tidligere samarbejdspartner Sammenslutningen af Kræftafdelinger (SKA) eller Danish Comprehensive Cancer Center (DCCC):

Resume for fagpersoner

 

Tilbage til søgeresultat