Gå til sygdomsliste

Sygdom Behandling på tværs af kræftsygdomme, Blærekræft, Brystkræft (kvinder), Galdeblære- og galdegangskræft, Hoved-halskræft, Lungekræft, Prostatakræft, Urinrørskræft, Æggestokkræft
Stadie Stadie 3, Stadie 4
Fase Fase 2
Kort titel FUZE (Debio)

Forsøgets lange titel Et fase II, basket, studie med den orale selektive pan-FGFR-inhibitor Debio 1347 til patienter med solide tumorer med en fusion af FGFR1, FGFR2 og FGFR3

Overordnede formål At undersøge effekten af Debio 1347 med hensyn til den objektive responsrate hos patienter med solide tumorer, som indeholder fibroblast vækstfaktor receptor (FGFR)1-3 gen fusion/rearrangering

Undersøgelsesdesign Ublindet, ikke-randomiseret, fase 2 studie

Primære endpoints Objektiv responsrate

Sekundære endpoints
 • Responsvarighed
 • Sygdomskontrol
 • Progressionsfri overlevelse
 • Absolut overlevelse
 • Bivirkninger
 • Farmakokinetik


Inklusionskriterier
 • Cytologisk eller histologisk verificeret fremskreden solid tumor
 • Radiologisk progression på tidligere systemisk behandling.
  Tidligere lokalbehandling er tilladt, såfremt der kan påvises radiologisk progression uden for- eller i behandlingsfeltet
 • Lokalt fremskreden eller metastatisk sygdom, som indeholder en FGFR1-3 gen fusion/rearrangering, som potentielt kan føre til et funktionelt FGFR aberrant protein identificeret med en lokal og/eller central molekylær test


Deltagende afdelinger
 • Århus Universitetshospital (Lukket)
Primær investigator Århus Universitetshospital
Dato for sidste revision 13-05-2011

Læs en beskrivelse af forsøget, som er skrevet til patienter og pårørende. Teksten er skrevet af Kræftens Bekæmpelse.

Resume for patienterTilbage til søgeresultat