Gå til sygdomsliste

Forsøgets titel: PIVOT 10 (NEKTAR)

Tilbage til søgeresultat

Kræftsygdom Blærekræft, Nyrebækkenkræft og urinlederkræft, Urinrørskræft
Stadie 3, Stadie 4 (stadiet beskriver, hvor fremskreden sygdommen er)
Forklaring Lægerne vil undersøge forsøgsmidlet bempegaldesleukin (NKTR-214) til patienter med blærekræft, som ikke tidligere har fået behandling og ikke egner sig til behandling med cisplatin.

Baggrund for forsøgsbehandlingen Formålet med forsøget er at undersøge effekten og sikkerheden ved forsøgsmidlet bempegaldesleukin (NKTR-214), og hvor godt det tåles, når det gives som behandling sammen med nivolumab.

Du kan deltage i forsøget hvis:
 • Du som minimum er selvhjulpen og oppegående mere end halvdelen af dagen (performancestatus 0-2)
 • Sygdommen kan måles med scanninger
 • En vævs- eller celleprøve har vist, at du har blærekræft med spredning eller blærekræft, der ikke er mulig at fjerne med operation
 • Der findes en prøve med kræftvæv, som lægerne kan analysere
 • Du ikke tidligere har været i systemisk kemoterapi eller behandling med forsøgsmidler
 • Du ikke er egnet til behandling med cisplatin


Du kan ikke deltage i forsøget hvis:
 • Du har haft en anden livstruende sygdom inden for de sidste 5 år
 • Kræften har spredt sig til hjernen
 • Du har svær forstoppelse / tarmstop eller ukontrolleret inflammatorisk tarmsygdom
 • Du har haft alvorlig hjertesygdom indenfor de seneste 6 måneder
 • Du har haft en hjerneblødning/blodprop i hjernen inden for de seneste 6 måneder
 • Du har svær diarré
 • Du har en kronisk infektion eller anden ukontrolleret alvorlig sygdom
 • Du tidligere er behandlet med stoffet mangafodipir
 • Du er eller har været svejser, minearbejder og andet, hvor man kan forvente at du været eksponeret meget for mangan
 • Du har en neurodegenerative sygdom (Parkinsons, Alzheimers, Huntingtons osv.) eller en neuromuskulær lidelse (dissemineret sklerose, amyotrofisk lateral sklerose (AML), polio, arvelig neuromuskulær sygdom).


Forsøgsmetode Forsøget er et lodtrækningsforsøg. En computer trækker lod blandt deltagerne, for tilfældigt at afgøre, hvem der får hvilken forsøgsbehandling, og hvem der får standardbehandling og placebo stof uden nogen virkning)

Forsøget er også dobbeltblindet. Det betyder, at hverken forsøgslæge eller patient ved, hvem der får forsøgsbehandling, og hvem der får standardbehandling, mens forsøget står på. I nødstilfælde kan man selvfølgelig finde svaret frem.

Sådan foregår behandlingen Pateinterne deles op i tre grupper.
 • Gruppe A får standard kemoterapi og 2 mmol/kg dosis PledOx
 • Gruppe B får standard kemoterapi og 10 mmol / kg dosis PledOx (eller en mellemliggende dosis)
 • Gruppe C får standard kemoterapi og placebo
Kemoterapien hedder FOLFOX6. Den består af tre forskellige kemostoffer:
Oxaliplatin, leucovorin og 5-fluorouracil

PledOx får du sprøjtet ind i en vene umiddelbart inden kemoterapien. Du får det hver anden uge i op til 16 uger. Du får også kemoterapi i 16 uger. Efter de 16 uger vurderer lægerne, om du skal have mere kemoterapi.

Når du har afsluttet behandlingen, vil du blive fulgt i 12 måneder og skal til opfølgende besøg hver 12 uge.

Bivirkninger ved behandlingen Nedenunder beskriver vi, hvilke bivirkninger der normalt hyppigst er ved behandlingerne.

Dog er målet med forsøget at reducere bivirkningerne fra kemoterapien, så håbet er, at de samme bivirkninger ikke opstår i lige så høj grad.

FOLFOX6 (kemoterapi)
 • Slimhindeirritation inkl. mundbetændelse.
 • Blodmangel, øget tendens til infektioner pga. mangel på hvide blodlegemer, øget tendens til blødning pga. fald i antallet af blodplader
 • Stikken og prikken i hænder og fødder, følelsesløshed
 • Kvalme og opkastninger
PledOx:
Da PledOx® ikke tidligere er prøvet på mennesker, ved vi ikke hvilke bivirkninger, der kan opstå. Man kan dog forvente, at eventuelle bivirkninger vil ligne de bivirkninger, der kan opstå ved behandling med et ligende stof som hedder Teslascan™. Her har man registreret, at 1-10 af 100 behandlede patienter i forbindelse med infusion har fået:
 • Hovedpine
 • kvalme
 • Ansigtsrødmen og en varmefølelse.


Det skal understreges at de omtalte bivirkninger er mulige bivirkninger. Man får altså ikke nødvendigvis dem alle, og de fleste af dem kan lægerne forebygge og lindre.

De fleste bivirkninger er midlertidige og holder op i løbet af nogle uger eller måneder efter behandlingen. Inden forsøgsbehandlingen taler lægerne med dig om de mulige bivirkninger.
Her kan du få behandlingen
 • Odense Universitetshospital (Lukket)
 • Aalborg Universitetshospital
Hvis du er interesseret i forsøget, så tal med lægen på dit sygehus. Lægen kan undersøge, om det kan være en mulighed for dig.
Forsøgets id-numre
 • Protokolnr.: Franske datatilsyn "CNIL - Commission Nationale de L'Informatique et des Libertes" autorisationsnr. 908084.
 • Denne side er sidst opdateret: 19-04-2013

  Lægefaglig beskrivelse af forsøget

  Læs en beskrivelse af forsøget, skrevet til læger og andre fagpersoner i sundhedsvæsnet. Teksten er skrevet af vores tidligere samarbejdspartner Sammenslutningen af Kræftafdelinger (SKA) eller Danish Comprehensive Cancer Center (DCCC):

  Resume for fagpersoner

   

  Tilbage til søgeresultat