Gå til sygdomsliste

Forsøgets titel: PIVOT 10 (NEKTAR)

Tilbage til søgeresultat

Kræftsygdom Blærekræft, Nyrebækkenkræft og urinlederkræft, Urinrørskræft
Stadie 3, Stadie 4 (stadiet beskriver, hvor fremskreden sygdommen er)
Forklaring Lægerne vil undersøge forsøgsmidlet bempegaldesleukin (NKTR-214) til patienter med blærekræft, som ikke tidligere har fået behandling og ikke egner sig til behandling med cisplatin.

Baggrund for forsøgsbehandlingen Formålet med forsøget er at undersøge effekten og sikkerheden ved forsøgsmidlet bempegaldesleukin (NKTR-214), og hvor godt det tåles, når det gives som behandling sammen med nivolumab.

Du kan deltage i forsøget hvis:
 • Du som minimum er selvhjulpen og oppegående mere end halvdelen af dagen (performancestatus 0-2)
 • Sygdommen kan måles med scanninger
 • En vævs- eller celleprøve har vist, at du har blærekræft med spredning eller blærekræft, der ikke er mulig at fjerne med operation
 • Der findes en prøve med kræftvæv, som lægerne kan analysere
 • Du ikke tidligere har været i systemisk kemoterapi eller behandling med forsøgsmidler
 • Du ikke er egnet til behandling med cisplatin


Du kan ikke deltage i forsøget hvis:
 • Du har Non-Hodgkin lymfom af typen storcellet B-lymfom eller follikulært lymfom, der ikke reagerer på førstevalgsbehandling
 • Du har fået behandling med kemostoffet doxuribicin eller et lignende stof
 • Du har fået forsøgsbehandling ind til 28 dage før, forsøget starter
 • Du har haft en anden kræftsygdom inden for de seneste 5 år
 • Du er overfølsom over for de stoffer, der bruges i forsøgsbehandlingen
 • Du har fået behandling med medicin mod din kræftsygdom samtidig med anden behandling, f.eks. Strålebehandling
 • Du får anden medicinsk behandling eller forsøgsmedicin


Forsøgsmetode Forsøget er et lodtrækningsforsøg. Et computerprogram trækker lod blandt deltagerne, for tilfældigt at afgøre, hvem der får forsøgsbehandling med pixantron i kombination med rituximab, og hvem der får standardbehandling med gemcitabin og rituximab.

Sådan foregår behandlingen Der vil være op til 260 personer fra Nordamerika og Europa, der deltager i forsøget.

Inden behandlingen starter, skal du først gennemgå nogle undersøgelser og tests for at fastslå, om du egner dig til behandlingen. Herefter deles patienterne op i to grupper ved lodtrækning.

Behandlings varighed
Du får behandlingen i serier. En behandlingsserie varer 28 dage. Uanset hvilken behandling du skal have, får du stofferne på hospitalet direkte i dine blodårer gennem et drop. Du får det ambulant – det vil sige uden, at du behøver være indlagt.
 • Hvis du skal have standardbehandlingen, får du rituximab på dag 1 ud af 28 og gemcitabin på dag 1, 8 og 15 ud af 28
 • Hvis du skal have forsøgsbehandlingen, får du rituximab på dag 1 ud af 28 og pixantron på dag 1, 8 og 15 ud af 28
Du kan få behandling i op til 6 behandlingsserier, så længe du har gavn af forsøgsbehandlingen. Hvis du ikke kan tåle det ene af forsøgsstofferne, kan det være en mulighed at forsætte med det andet forsøgsstof.

Behandlingsafslutning og opfølgningsforløb
Behandlingen stopper før tid, hvis kræften bliver værre under forsøget, hvis bivirkningerne bliver for store, hvis du bliver gravid, hvis du har brug for behandling, der ikke er tilladt, mens du får forsøgsbehandlingen, eller hvis du eller forsøgslægen ønsker at afslutte behandlingen.

Når du er færdig med behandlingen, skal du møde til et opfølgningsbesøg hos forsøgslægen inden 1 måned efter, at du er færdig med behandlingen. I det første halve år af opfølgningsforløbet skal du til et opfølgningsbesøg hver 8. uge, herefter hver 12. uge. Ved hvert opfølgningsbesøg får du en CT-scanning. Opfølgningsforløbet kan vare op til 2 år. Herefter vil du blive kontaktet hver 12. uge af forsøgslægen for at høre om din sygdomsstatus. Du vil blive kontaktet, så længe forsøgslægen skønner, at det er nødvendigt.

Bivirkninger ved behandlingen Pixantron, gemcitabin og rituximab er godkendt til behandling af nogle former for kræft. Du kan læse på minmedicin.dk om stoffernes bivirkninger, når man bruger det til at behandle disse kræftformer:

Det skal understreges at de omtalte bivirkninger er mulige bivirkninger. Man får altså ikke nødvendigvis dem alle, og de fleste af dem kan lægerne forebygge og lindre.

De fleste bivirkninger er midlertidige og holder op i løbet af nogle uger eller måneder efter behandlingen. Inden forsøgsbehandlingen taler lægerne med dig om de mulige bivirkninger.
Her kan du få behandlingen
 • Aalborg Universitetshospital
Hvis du er interesseret i behandlingen, så tal med lægen på dit sygehus. Lægen kan undersøge, om behandlingen kan være en mulighed for dig.
Forsøgets id-numre
 • Protokolnr.: EudraCT-nr: 2012-001790-86

 • Denne side er sidst opdateret: 21-04-2016

  Lægefaglig beskrivelse af forsøget

  Læs en beskrivelse af forsøget, skrevet til læger og andre fagpersoner i sundhedsvæsnet. Teksten er skrevet af vores tidligere samarbejdspartner Sammenslutningen af Kræftafdelinger (SKA) eller Danish Comprehensive Cancer Center (DCCC):

  Resume for fagpersoner

   

  Tilbage til søgeresultat