Gå til sygdomsliste

Fælles beslutningstagning med brystkræftpatienter

Tilbage til søgeresultat

Sygdom Brystkræft (kvinder)
Stadie Stadie 1, Stadie 2
Kort titel Fælles beslutningstagning med brystkræftpatienter

Forsøgets lange titel Fælles beslutningstagning med brystkræft patienter som tilbydes adjuverende strålebehandling

Overordnede formål At undersøge om fælles beslutningstagning medfører øget patientinddragelse blandt danske brystkræftpatienter. Studiet omhandler beslutningen vedrørende adjuverende strålebehandling efter operation for lokal brystkræft.

Undersøgelsesdesign Randomiseret studie

Primære endpoints Deltagerinddragelse i processen omkring beslutningstagningen målt ved spørgeskema

Sekundære endpoints
 • Lægens oplevelse af patientens engagement i processen omkring beslutningstagningen målt ved spørgeskema
 • Deltagerens frygt for recidiv af sygdom målt ved spørgeskema
 • Deltagerens engagement i processen omkring beslutningstagningen målt ved spørgeskema
 • Deltagerens effektivitet i beslutningstagningen målt ved spørgeskema
 • Deltagerens fortrydelse af beslutning vedr. behandlingen målt ved spørgeskema
 • Livskvalitet


Inklusionskriterier
 • Histologisk verificeret brystkræft eller duktalt carcinoma in situ
 • Kandidat til adjuverende strålebehandling DBCG type F efter lumpektomi for T1-2, N0-Nmi, M0 sygdom jf. nationale guidelines


Eksklusionskriterier
 • Bilateral brystkræft eller mistanke om dissemineret sygdom
 • Af nogen årsag ikke i stand til at forstå information vedrørende den planlagte behandling eller follow-up
 • Tidligere strålebehandling mod thorax


Behandling Lægerne på de deltagende afdelinger randomiseres til at informere om strålebehandling efter afdelingens standard eller til at anvende fælles beslutningstagning og Beslutningshjælperen TM. Der er på den enkelte afdeling lige mange læger i de to projektgrupper.

Arm A: Fælles beslutningstagning
Lægen anvender fælles beslutningstagning og Beslutningshjælperen TM i konsultationen om muligheden for adjuverende strålebehandling

Arm B: Kontrol arm
Lægen informerer patienten om muligheden for adjuverne strålebehandling efter afdelingens standard.

Patienterne i både arm A og B tilbydes adjuverende strålebehandling efter gældende nationale retningslinjer.

Planlagt antal patienter Total: 748

Startdato Marts 2020

Deltagende afdelinger
 • Vejle Sygehus
Protokolnr ClinicalTrials.gov nr.: NCT04177628, Andet protokol nr.: DBCG RT SDM

Primær investigator Vejle Sygehus
Dato for sidste revision 26-05-2020

Læs en beskrivelse af forsøget, som er skrevet til patienter og pårørende. Teksten er skrevet af Kræftens Bekæmpelse.

Resume for patienterTilbage til søgeresultat