Gå til sygdomsliste

Forsøgets titel: BMS CA209-848

Tilbage til søgeresultat

Kræftsygdom Behandling på tværs af kræftsygdomme
Stadie 3, Stadie 4 (stadiet beskriver, hvor fremskreden sygdommen er)
Forklaring I dette forsøg vil lægerne sammenligne effekten og bivirkningerne ved en behandling med nivolumab og ipilimumab med nivolumab alene. Forsøget henvender sig til børn og unge med solide tumorer med en høj tumormutationsbyrde, som der ikke er standardbehandling til i dag.

Baggrund for forsøgsbehandlingen Nivolumab og ipilimumab er to såkaldte humane antistoffer. Et antistof er et protein, som immunforsvaret bruger til at finde og ødelægge fremmede molekyler f.eks. bakterier, virus og kræftceller. Humane antistoffer betyder, at de ligner de antistoffer, kroppen selv danner.

Nivolumab er godkendt til behandling af flere forskellige typer kræft i flere lande. Ipilimumab er godkendt til behandling af modermærkekræft med spredning i flere lande.

Lægerne vil sammenligne effekten ved en behandling, der kombinerer nivolumab og ipilimumab med en behandling med nivolumab alene. De vil også sammenligne, hvilke bivirkninger der opstår ved de to forskellige behandlinger. Lægerne vil derudover undersøge, om man kan forudse hvilke patienter, der får mest gavn af de forskellige behandlinger. Det undersøger de ved hjælp af vævs- og blodprøver.

For bedre at kunne sammenligne de to behandlinger, afgøres det ved lodtrækning, hvilken behandling man skal have. Man kan derfor ikke på forhånd sige, hvilken behandling man får. Men man får besked, når behandlingen er valgt.Hvad er solide tumorer?

Det er kræftknuder, der sidder i og stammer fra solidt væv - f.eks. bindevæv, knogler, lever etc.

Man kan deltage i forsøget hvis:
 • Man har en solid tumor med en høj tumormutationsbyrde, der ikke reagerer på behandling, der har spredt sig, eller der ikke kan opereres
 • Der ikke er mere tilgængelig behandling
 • Man er 12 år eller ældre
 • Lægerne kan følge sygdommen med scanninger
 • Der foreligger vævs- og blodprøver fra kræftknuden til analyse af tumormutationsbyrden


Man kan ikke deltage i forsøget hvis:
 • Man har modermærkekræft, ikke-småcellet lungekræft, nyrekræft eller en blodkræftsygdom som primær sygdom
 • Man har fået kemoterapi, strålebehandling, biologisk behandling eller forsøgsbehandling inden for 28 dage op til forsøgets start
 • Man har fået behandling med specifikke kræftlægemidler


Forsøgsmetode Forsøget er et lodtrækningsforsøg. Et computerprogram trækker lod blandt deltagerne, for tilfældigt at afgøre, hvem der får nivolumab og ipilimumab, og hvem der får nivolumab alene.

Sådan foregår behandlingen Man får behandling med nivolumab i kombination med ipilimumab eller nivolumab alene intravenøst. Det vil sige, at man får medicinen ind i en blodåre via et drop.

Hvis man skal have kombinationsbehandlingen, får man nivolumab hver 2. uge og ipilimumab hver 6. uge.

Hvis man skal have nivolumab alene, får man det hver 4. uge.

Man får behandlingen, så længe man har gavn af og kan tåle medicinen – dog højst op til et år.

Behandlingen stopper dog før tid, hvis kræften bliver værre under forsøget, hvis bivirkningerne bliver for store, eller hvis I eller forsøgslægen ønsker at afslutte behandlingen.

Bivirkninger ved behandlingen Man kan opleve bivirkninger, mens man deltager i forsøget. Alle, som deltager i undersøgelsen, vil blive omhyggeligt kontrolleret for mulige bivirkninger. Men lægerne kender ikke alle bivirkninger, som eventuelt kan opstå.

I kan læse på minmedicin.dk om de forskellige stoffers bivirkninger:

Det skal understreges at de omtalte bivirkninger er mulige bivirkninger. Man får altså ikke nødvendigvis dem alle, og de fleste af dem kan lægerne forebygge og lindre.

De fleste bivirkninger er midlertidige og holder op i løbet af nogle uger eller måneder efter behandlingen. Inden forsøgsbehandlingen taler lægerne med dig om de mulige bivirkninger.
Her foregår behandlingen
 • Rigshospitalet
Hvis man er interesseret i behandlingen, skal man tale med lægen på sit sygehus. Lægen kan undersøge, om det kan være en mulighed.
Diverse EUDRACT no: 2016-002898-35

Forsøgets id-numre
 • Protokolnr.: CA209848

 • Denne side er sidst opdateret: 18-03-2021

  Lægefaglig beskrivelse af forsøget

  Læs en beskrivelse af forsøget, skrevet til læger og andre fagpersoner i sundhedsvæsnet. Teksten er skrevet af vores tidligere samarbejdspartner Sammenslutningen af Kræftafdelinger (SKA) eller Danish Comprehensive Cancer Center (DCCC):

  Resume for fagpersoner

   

  Tilbage til søgeresultat