Gå til sygdomsliste

Forsøgets titel: FIGHT-302

Tilbage til søgeresultat

Kræftsygdom Galdeblære- og galdegangskræft
Stadie 4 (stadiet beskriver, hvor fremskreden sygdommen er)
Forklaring I dette forsøg vil lægerne undersøge effekten af forsøgslægemidlet pemigatinib. Forsøget henvender sig til patienter med fremskreden galdegangskræft, eller galdegangskræft som har spredt sig.

Baggrund for forsøgsbehandlingen Pemigatinib er et forsøgslægemiddel, der endnu ikke er godkendt til behandling i Danmark.

Lægerne vil undersøge om forsøgslægemidlet virker bedre end den nuværende standardbehandling med kemostofferne gemcitabin og cisplatin.

Forsøget henvender sig patienter, der har fremskreden galdegangskræft, eller hvor galdegangskræften har spredt sig og har såkaldte FBGR2-forandringer.

Du kan deltage i forsøget hvis:
 • Du har galdegangskræft, og du ikke tidligere har været behandlet for din sygdom
 • Din sygdom ikke kan opereres, og/eller hvis din sygdom har spredt sig
 • Sygdommen kan følges med scanninger
 • Du som minimum kan udføre alt andet end tungt fysisk arbejde (performancestatus 1)
 • Du har såkaldte FGFR2-forandringer


Du kan ikke deltage i forsøget hvis:
 • Du tidligere er blevet behandlet for din nuværende eller en tidligere kræftsygdom. Med undtagelse af hvis du har fået behandling før eller efter en helbredende operation, og behandlingen er afsluttet mere end 6 måneder inden forsøgets start
 • Du har fået såkaldt kemo-embolisering eller indvendig strålebehandling
 • Du har en betydende leversygdom
 • Du har betydende mén efter tidligere behandling
 • Du samtidig med denne sygdom behandles for en anden kræftsygdom
 • Din sygdom kan behandles med operation
 • Du har en alvorlig øjensygdom
 • Du har fået strålebehandling inden for 4 uger op til forsøgets start
 • Der er spredning til dit centralnervesystem, eller du har haft kramper
 • Du har en anden livstruende sygdom, der kræver behandling
 • Dine blodprøveværdier ikke er tilstrækkelige
 • Du har en mave-tarmsygdom, der forhindrer dig i at optage forsøgslægemidlet
 • Du har en alvorlig eller ukontrolleret hjertesygdom eller ikke normalt hjertekardiogram
 • Du har en kronisk eller en aktiv infektionssygdom, som du har været i behandling for inden for 2 uger op til forsøgets start (deltagere som ikke har symptomer på en kronisk infektion, og patienter med HIV kan godt deltage)
 • Du er overfølsom eller allergisk over for nogle af de stoffer, der indgår i forsøgets behandling


Forsøgsmetode Forsøget er et lodtrækningsforsøg. Et computerprogram trækker lod blandt deltagerne, for tilfældigt at afgøre, hvem der får forsøgsbehandling (pemigatinib), og hvem der får standardbehandling (gemcitabin og cisplatin).

Det er et åbent forsøg. Det betyder, at både du og lægen ved, hvilken behandling du får.

Sådan foregår behandlingen Behandlingen er forskellig alt efter, om du får forsøgsbehandling eller standardbehandling. Du kan læse, hvordan de to forskellige behandlinger foregår herunder.

Forsøgsbehandlingen
Hvis du får forsøgsmedicinen, pemigatinib, skal du tage den i såkaldte serier. En serie varer 3 uger. Du skal tage forsøgsmedicinen i pilleform en gang om dagen i hver serie. Du får forsøgsmedicinen, indtil det ikke har en effekt på din sygdom længere.

Standardbehandlingen
Hvis du får standardbehandlingen, får du gemcitabin og cisplatin direkte i dine blodårer via et drop. Du får kemostofferne i serier. En serie varer 3 uger. Du får kemostofferne på dag 1 og dag 8 i hver serie. Du får kemoterapien op til 8 gange, eller indtil det ikke har en effekt på din sygdom længere.

Bivirkninger ved behandlingen Du kan opleve bivirkninger, mens du deltager i forsøget. Alle, som deltager i undersøgelsen, vil blive omhyggeligt kontrolleret for mulige bivirkninger. Men lægerne kender ikke alle bivirkninger, som eventuelt kan opstå.

Her kan du se de rapporterede bivirkninger, som mere end 20 % fik ved behandling med pemigatinib:
 • Tørre øjne
 • Nedsat appetit og kvalme
 • Smagsforstyrrelser
 • Tørhed og hævelse i munden
 • Træthed
 • Diarré og forstoppelse
 • Hårtab
 • Øget niveau af fosfat i blodet. Dette kan i nogle tilfælde medføre muskelkramper og føleforstyrrelser
Du kan læse på minmedicin.dk om de forskellige stoffers bivirkninger. Flere medicinvaremærker indeholder stoffet og kan bruges til behandlingen. Bivirkningerne er ens for dem alle. Linket fører til et af mærkerne:

Det skal understreges at de omtalte bivirkninger er mulige bivirkninger. Man får altså ikke nødvendigvis dem alle, og de fleste af dem kan lægerne forebygge og lindre.

De fleste bivirkninger er midlertidige og holder op i løbet af nogle uger eller måneder efter behandlingen. Inden forsøgsbehandlingen taler lægerne med dig om de mulige bivirkninger.
Her kan du få behandlingen
 • Herlev Hospital
Hvis du er interesseret i behandlingen, så tal med lægen på dit sygehus. Lægen kan undersøge, om behandlingen kan være en mulighed for dig.
Diverse Sponsor: Incyte Corporation

Forsøgets id-numre
 • Protokolnr.: ClinicalTrials.gov nr.: NCT03656536, Sponsor protokol nr.: INCB 54828-302

 • Denne side er sidst opdateret: 09-01-2021

  Lægefaglig beskrivelse af forsøget

  Læs en beskrivelse af forsøget, skrevet til læger og andre fagpersoner i sundhedsvæsnet. Teksten er skrevet af vores tidligere samarbejdspartner Sammenslutningen af Kræftafdelinger (SKA) eller Danish Comprehensive Cancer Center (DCCC):

  Resume for fagpersoner

   

  Tilbage til søgeresultat