Gå til sygdomsliste

Forsøgets titel: NORDIC-SUN

Tilbage til søgeresultat

Kræftsygdom Nyrekræft
Stadie 4 (stadiet beskriver, hvor fremskreden sygdommen er)
Forklaring I dette forsøg vil lægerne undersøge, om behandling med to immunstoffer og efterfølgende operation er bedre end behandling med de to immunstoffer alene. Forsøget henvender sig til patienter med nyrekræft, der har spredt sig.

Baggrund for forsøgsbehandlingen Ipilimumab og nivolumab er immunstoffer, der bruges i immunterapi.

Lægerne vil undersøge, om 3-6 måneders forbehandling med ipilimumab og nivolumab med efterfølgende operation vil virke bedre end behandling med ipilimumab og nivolumab alene.

Lægerne kan bedst undersøge effekten ved at fordele forsøgsdeltagerne i to grupper. Den ene gruppe får behandling med ipilimumab og nivolumab alene, mens den anden gruppe får fjernet nyretumoren ved en operation efter behandlingen med ipilimumab og nivolumab.

Grupperne opdeles først efter, at alle forsøgsdeltagere har fået ipilimumab og nivolumab i 3 måneder. Derefter vil lægerne vurdere, om du er egnet til at få foretaget operation.

Hvis du er egnet til operation, vil lægerne tildele dig operation eller fortsat behandling med ipilimumab og nivolumab i 3 måneder. Tildelingen foregår helt tilfældigt via et computerprogram med lodtrækning. Hvis du ikke er egnet til operation, vil du få endnu 3 måneders immunterapi. Derefter vurderer lægerne igen, om du er egnet til operation.

Du kan deltage i forsøget hvis:
 • Du har nyrekræft med spredning
 • Sygdommen kan følges med scanninger
 • Lægen vurderer, at du kan tilbydes behandling med nivolumab eller ipilimumab
 • Du som minimum klarer dig selv, men er ude af stand til normal aktivitet eller aktivt arbejde (Karnofsky performance status ≥ 70)
 • Din knoglemarvs- og organfunktion er tilstrækkelig


Du kan ikke deltage i forsøget hvis:
 • Du har fået medicinsk behandling for din nyrekræft tidligere
 • Du har haft en anden ondartet sygdom inden for de seneste 3 år
 • Du har gennemgået en større operation eller fået foretaget en kirurgisk vævsprøve inden for 28 dage op til forsøgets start
 • Du har været udsat for en større skade inden for 28 dage op til forsøgets start
 • Du har en alvorlig hjertekarsygdom eller blodkarsygdom – f.eks. blodprop i hjertet, hjertesvigt eller hjertekramper
 • Du har spredning til hjernen, som kræver medicinsk steroid behandling
 • Du har deltaget eller deltager i et andet forsøg inden for 30 dage op til forsøgets start
 • Du har en autoimmun sygdom eller en anden tilstand, der kræver medicinsk steroid eller immunhæmmende behandling
 • Du er overfølsom over for såkaldte monoklonale antistoffer
 • Du har HIV eller AIDS
 • Du har hepatitis B eller C
 • Du har fået antibiotika inden for 14 dage op til forsøgets start


Forsøgsmetode Forsøget er et lodtrækningsforsøg. Et computerprogram trækker lod blandt deltagerne, for tilfældigt at afgøre, hvem der får forsøgsbehandling med immunterapi og efterfølgende operation, og hvem der får immunterapi alene.

Sådan foregår behandlingen Du får behandling med nivolumab og ipilimumab i serier. De første 4 serier varer 3 uger hver. Herefter varer de resterende serier 4 uger hver. Lægerne har planlagt, at behandlingen skal vare cirka 2 år i alt.

Du får ipilimumab og nivolumab direkte i dine blodårer gennem et drop.

Behandlingen stopper dog før tid, hvis kræften bliver værre under forsøget, hvis bivirkningerne bliver for store, eller hvis du eller forsøgslægen ønsker at afslutte behandlingen.

Hvis du, efter behandlingen med ipilimumab og nivolumab, bliver vurderet til at kunne opereres, og du tildeles operation ved lodtrækningen, vil lægerne indkalde dig til en samtale.

Lægerne vil fjerne nyren med kræftknuden under operationen, men på grund af kræftspredningen vil operationen ikke gøre dig sygdomsfri. Alt efter hvordan din sygdom sidder, vil lægerne enten lave en kikkertoperation eller en åben operation. Det vurderer kirurgerne.

Bivirkninger ved behandlingen Du kan opleve bivirkninger, mens du deltager i forsøget. Alle, som deltager i undersøgelsen, vil blive omhyggeligt kontrolleret for mulige bivirkninger. Men lægerne kender ikke alle bivirkninger, som eventuelt kan opstå.

Du kan læse på minmedicin.dk om de forskellige stoffers bivirkninger:

Det skal understreges at de omtalte bivirkninger er mulige bivirkninger. Man får altså ikke nødvendigvis dem alle, og de fleste af dem kan lægerne forebygge og lindre.

De fleste bivirkninger er midlertidige og holder op i løbet af nogle uger eller måneder efter behandlingen. Inden forsøgsbehandlingen taler lægerne med dig om de mulige bivirkninger.
Her kan du få behandlingen
 • Herlev Hospital
 • Odense Universitetshospital
 • Århus Universitetshospital
Hvis du er interesseret i behandlingen, så tal med lægen på dit sygehus. Lægen kan undersøge, om behandlingen kan være en mulighed for dig.
Forsøgets id-numre
 • Protokolnr.: ClinicalTrials.gov nr.: NCT03977571

 • Denne side er sidst opdateret: 28-01-2021

  Lægefaglig beskrivelse af forsøget

  Læs en beskrivelse af forsøget, skrevet til læger og andre fagpersoner i sundhedsvæsnet. Teksten er skrevet af vores tidligere samarbejdspartner Sammenslutningen af Kræftafdelinger (SKA) eller Danish Comprehensive Cancer Center (DCCC):

  Resume for fagpersoner

   

  Tilbage til søgeresultat