Gå til sygdomsliste

DBCG Proton Trial

Tilbage til søgeresultat

Sygdom Brystkræft (kvinder), Brystkræft (mænd)
Stadie Stadie 1, Stadie 2, Stadie 3
Kort titel DBCG Proton Trial

Forsøgets lange titel Proton- versus røntgenbestråling til patienter opereret for tidlig brystkræft: Skagen trial 2, et klinisk kontrolleret randomiseret studie

Overordnede formål At undersøge, om strålebehandling med protoner hos udvalgte patienter opereret for brystkræft eller forstadier til brystkræft kan mindske risikoen for senfølger i forhold til strålebehandling med røntgen, som i dag er standard

Undersøgelsesdesign Ublindet, randomiseret studie

Primære endpoints Stråleassocieret iskæmisk og valvulær hjertesygdom

Sekundære endpoints
 • Stråleassocieret sekundær cancer
 • Distant failure (incidensen af recidiv uden for loko-regional regionen)
 • Akut stråleassocieret morbiditet
 • Sen stråleassocieret morbiditet
 • Patientrapporterede oplysninger
 • Translationel forskning


Inklusionskriterier
 • Opereret for tidlig brystkræft og indikation for strålebehandling, hvor standard planlægning viser en gennemsnitlig hjertedosis på 4 Gy eller mere og/eller en V20 lunge på 37% eller mere
 • Boost (bryst, thoraxvæg og lymfeglandler), brystrekontruktion (af nogen type undtagen implantater med metal), bindevævssygdom, post-operative kirurgiske komplikationer, alle bryststørrelser og seromer er tilladt
 • Tidligere malign sygdom (med undtagelse af brystkræft) kan accepteres, såfremt patienten har været sygdomsfri i mindst 5 år, og den behandlende onkolog estimerer lav risiko for recidiv
 • Forventet levetid mindst 10 år


Eksklusionskriterier
 • Tidligere brystkræft eller duktalt carcinoma in situ
 • Tidligere strålebehandling mod brystregionen
 • Gravid eller ammer
 • Tilstande som indikerer, at patienten ikke kan gennemføre strålebehandlingen og follow-up
 • Pacemaker eller defibrilator ekskluderes indtil der findes en guideline for, hvordan de skal håndteres
 • Metal eller ukendte implantater i det bestrålede område


Behandling Arm A: Foton strålebehandling
Patienterne behandles med standard strålebehandling med fotoner

Arm B: Proton strålebehandling
Patienterne behandles med eksperimentel strålebehandling med protoner

Planlagt antal patienter Total: 1502

Startdato August 2020

Deltagende afdelinger
 • Herlev Hospital
 • Odense Universitetshospital
 • Rigshospitalet
 • Sjællands Universitetshospital, Næstved
 • Vejle Sygehus
 • Aalborg Universitetshospital
 • Århus Universitetshospital
Protokolnr ClinicalTrials.gov nr.: NCT04291378

Primær investigator Århus Universitetshospital
Dato for sidste revision 25-10-2020

Læs en beskrivelse af forsøget, som er skrevet til patienter og pårørende. Teksten er skrevet af Kræftens Bekæmpelse.

Resume for patienterTilbage til søgeresultat