Gå til sygdomsliste

Forsøgets titel: HI-AIM

Tilbage til søgeresultat

Kræftsygdom Lungekræft, Lungekræft, ikke småcellet
Stadie 4 (stadiet beskriver, hvor fremskreden sygdommen er)
Forklaring Dette forsøg vil undersøge, om fysisk træning med høj puls kan forbedre standardbehandlingens effekt hos patienter med lungekræft.

Baggrund for forsøgsbehandlingen Tidligere studier har vist, at kræften, hos mus der motionerer, ikke vokser ligeså meget til sammenligning med de mus med kræft, der ikke motionerer. Derudover så lægerne en sammenhæng mellem motion og immunsystemets aktivering hos musene, der motionerede.

Ud over dyreforsøg, viser andre studier, at man kan mindske symptomer og bivirkninger fra kemobehandlingen hos kræftpatienter, hvis de motionerer.

I dette forsøg vil lægerne undersøge, om træning kan aktivere immunsystemet og dermed være med til at bekæmpe kræften og forbedre behandlingen hos patienter med lungekræft. Lægerne vil undervejs undersøge celler og proteiner fra blod- og vævsprøver, for at se om de kan forudsige eller se effekten af træningen.

Forsøgets deltagere deles tilfældigt op i to grupper, så lægerne kan sammenligne effekten af de to. Den ene gruppe får træning sammen med standardbehandling, og den anden gruppe får standardbehandling alene. Begge grupper observeres løbende i forsøget.

Du kan deltage i forsøget hvis:
 • Du har ikke-småcellet lungekræft med spredning
 • Lægerne kan følge din sygdom med scanninger
 • Du får enten immunterapi, immunterapi kombineret med kemoterapi eller er i et kontrolforløb
 • Du som minimum er selvhjulpen og oppegående mere end halvdelen af dagen (performancestatus 0-2)
 • Lægerne kan tage vævsprøver fra kræften
 • Din knoglemarvsfunktion er tilstrækkelig


Du kan ikke deltage i forsøget hvis:
 • Du har en sygdom, der forhindrer dig i at kunne træne
 • Du har alvorlig åndenød (vejrtrækningsbesvær), der forhindrer dig i at kunne træne med høj puls
 • Du har spredning af kræften til hjernen
 • Du har demens eller en anden betydende psykisk sygdom
 • Du har en sygdom, der kræver, at du får behandling med såkaldte kortikosteroider eller immunhæmmende medicin i blodet. Det er tilladt at få inhalationsmedicin eller f.eks. cremer med kortikosteroider og adrenalin
 • Du bruger beta-blokkere
 • Du har haft en infektion inden for 4 uger op til forsøgets start
 • Du kun får kemoterapi
 • Du har spredning til knoglerne, hvor du risikerer at skade dine knogler under træningen


Forsøgsmetode Forsøget er et lodtrækningsforsøg. Et computerprogram trækker lod blandt forsøgets deltagere og deler dem op i to grupper. Den ene gruppe får træning og standardbehandling. Den anden gruppe får standardbehandling alene.

Sådan foregår behandlingen Behandlingsforløbet er forskelligt alt efter, hvilken gruppe du bliver tildelt i forsøget.

I begge grupper gælder det, at:
 • Lægerne beder dig om at besvare 3 spørgeskemaer. Det første udfyldes, når du starter i forsøget. Det andet og tredje spørgeskema skal du udfylde 8 og 12 uger efter.
 • Du får taget to vævsprøver. Den første tages, når du starter i studiet, og den anden tages efter 7 uger.
 • Du skal have taget blodprøver fire gange. Den første prøve tages, når du starter i forsøget og derefter 3, 7 og ca. 9-12 uger efter.
 • Dit kondital bliver testet to gange. Den første test laves, når du starter i forsøget. Derefter laves testen igen efter 7 uger. Testen foregår på en motionscykel og tager ca. 10 minutter.
Hvis du skal have træning og standardbehandling, gælder det yderligere, at:
 • Du skal træne sammen med en fysioterapeut 3 gange om ugen i 6 uger. Hver træning tager cirka en time og vil foregå indendørs – primært på motionscykler. Fysioterapeuten tilrettelægger træningen, så den passer til dit niveau.
 • En sygeplejerske tager blodprøver under 3 træningssessioner (den første, i midten af forløbet og den sidste). Sygeplejersken tager en blodprøve både inden og efter træningen.


Bivirkninger ved behandlingen Tidligere forskningsprojekter har vist, at fysisk træning er gavnligt og sikkert for kræftpatienter, så længe man overholder forholdsreglerne (f.eks. blodprøveværdier, almenvelbefindende osv.).

Lægerne kender endnu ikke til, om der kan være potentielt skadelige virkninger af træningen, når man behandles med immunterapi. De holder derfor godt øje med dit helbred undervejs i forsøget.
Her kan du få behandlingen
 • Herlev Hospital
Hvis du er interesseret i behandlingen, så tal med lægen på dit sygehus. Lægen kan undersøge, om behandlingen kan være en mulighed for dig.
Forsøgets id-numre
 • Protokolnr.: ClinicalTrials.gov nr.: NCT04263467

 • Denne side er sidst opdateret: 09-01-2021

  Lægefaglig beskrivelse af forsøget

  Læs en beskrivelse af forsøget, skrevet til læger og andre fagpersoner i sundhedsvæsnet. Teksten er skrevet af vores tidligere samarbejdspartner Sammenslutningen af Kræftafdelinger (SKA) eller Danish Comprehensive Cancer Center (DCCC):

  Resume for fagpersoner

   

  Tilbage til søgeresultat