Gå til sygdomsliste

Forsøgets titel: LEAP-012

Tilbage til søgeresultat

Kræftsygdom Leverkræft
Stadie 3 (stadiet beskriver, hvor fremskreden sygdommen er)
Forklaring Dette forsøg sammenligner om forsøgsmedicinen pembrolizumab og lenvatinib er bedre end placebo (uvirksomt stof). Forsøget henvender sig til patienter med leverkræfttypen HCC (hepatocellulært carcinom).

Baggrund for forsøgsbehandlingen TACE-proceduren er en almindelig behandling til leverkræft, som kaldes kemo-embolisering. Proceduren virker ved, at lægerne indfører et kateter via lysken ind i de blodkar, der forsyner kræftknuden med blod. Lægerne indsprøjter derefter en blanding af små kugler, der sætter sig fast i knuden og dermed blokerer blodforsyningen. De små kugler er også dækket af kemoterapi, så leveren behandles direkte med kemoterapi via proceduren.

I forsøget vil lægerne sammenligne en behandling med forsøgsmedicinen pembrolizumab og lenvatinib givet sammen med TACE-proceduren med placebo og TACE-proceduren.

Pembrolizumab er godkendt til at behandle andre typer af kræft, og lenvatinib er allerede godkendt til at behandle leverkræfttypen HCC.

Lægerne vil undersøge sikkerheden ved kombinationsbehandlingen og se, hvor effektiv den er til sammenligning med TACE-proceduren og placebo (stof uden nogen virkning, der ligner forsøgsstoffet).

Du kan deltage i forsøget hvis:
 • Du har leverkræft af typen hepatocellulært carcinom (HCC)
 • Kræften ikke har spredt sig til uden for leveren
 • Kræftsygdommen er uhelbredelig
 • Dit blodtryk er velkontrolleret uden blodtryksmedicin
 • Du har en tilstrækkelig organfunktion


Du kan ikke deltage i forsøget hvis:
 • Du har ukontrolleret leverbetændelse eller er i behandling for leverbetændelse
 • Lægerne har vurderet, at du kan få en levertransplantation
 • Du har haft en blødning i din mave inden for de seneste 6 måneder
 • Du har en ophobning af væske i bughulen, og det ikke kan kontrolleres med medicinsk behandling
 • Du har fået en hjerte-karsygdom inden for 1 år op til forsøgets start
 • Du har et alvorligt sår, et mavesår eller et brud på en knogle, som ikke vil hele


Forsøgsmetode Forsøget er et lodtrækningsforsøg. Et computerprogram trækker lod blandt forsøgets deltagere og deler dem op i to grupper. Den ene gruppe får forsøgsbehandling. Den anden gruppe får standardbehandling og placebo (stof uden nogen virkning, der ligner forsøgsstoffet).

Læs mere om lodtrækningsforsøg:

Lodtrækningsforsøg og blindede forsøg

Forsøget er blindet. Det betyder, at man ikke ved, om man får standardbehandling eller forsøgsbehandlingen.

Sådan foregår behandlingen Du starter med at få en grundig helbredsundersøgelse, inden behandlingen går i gang.

Herefter deles patienterne i to grupper ved lodtrækning.

Du kan være med i forsøget i op til 4 ½ år. Hvis du får forsøgsbehandlingen, vil du få pembrolizumab direkte i dine blodårer gennem et drop og lenvatinib som en tablet i kombination med TACE-proceduren. Hvis du får standardbehandlingen, vil du få placebo direkte i dine blodårer gennem et drop og placebo som en tablet i kombination med TACE-proceduren.

Du vil få pembrolizumab eller placebo cirka hver 6. uge, og du skal tage lenvatinib eller placebo én gang dagligt.

Mens behandlingen står på, skal du løbende gå til kontrol. Du skal også gå til kontrol, når du er færdig med behandlingen.

Bivirkninger ved behandlingen Du kan opleve bivirkninger, mens du deltager i forsøget. Alle, som deltager i undersøgelsen, vil blive omhyggeligt kontrolleret for mulige bivirkninger. Men lægerne kender ikke alle bivirkninger, som eventuelt kan opstå.

Du kan læse på minmedicin.dk om de forskellige stoffers bivirkninger:

Det skal understreges at de omtalte bivirkninger er mulige bivirkninger. Man får altså ikke nødvendigvis dem alle, og de fleste af dem kan lægerne forebygge og lindre.

De fleste bivirkninger er midlertidige og holder op i løbet af nogle uger eller måneder efter behandlingen. Inden forsøgsbehandlingen taler lægerne med dig om de mulige bivirkninger.
Her kan du få behandlingen
 • Herlev Hospital
 • Odense Universitetshospital
Hvis du er interesseret i behandlingen, så tal med lægen på dit sygehus. Lægen kan undersøge, om behandlingen kan være en mulighed for dig.
Forsøgets id-numre
 • Protokolnr.: EudraCT nummer 2019-002345-37, ClinicalTrials.gov nr. NCT04246177

 • Denne side er sidst opdateret: 08-02-2021

  Lægefaglig beskrivelse af forsøget

  Læs en beskrivelse af forsøget, skrevet til læger og andre fagpersoner i sundhedsvæsnet. Teksten er skrevet af vores tidligere samarbejdspartner Sammenslutningen af Kræftafdelinger (SKA) eller Danish Comprehensive Cancer Center (DCCC):

  Resume for fagpersoner

   

  Tilbage til søgeresultat