Gå til sygdomsliste

Forsøgets titel: CUPISCO

Tilbage til søgeresultat

Kræftsygdom Ukendt primær tumor
Stadie 3, Stadie 4 (stadiet beskriver, hvor fremskreden sygdommen er)
Forklaring I dette forsøg vil lægerne undersøge, om en individualiseret behandling har bedre, samme eller dårligere effekt end standardbehandlingen med kemoterapi. Forsøget henvender sig til patienter med en ukendt primær kræfttumor.

Baggrund for forsøgsbehandlingen Det er vigtigt for lægerne, at de ved, hvor kræften er opstået, for at de kan vurdere, hvilken behandling der er bedst. Når man ikke ved, hvor kræften er opstået – det vil sige, hvis man har en ukendt primær tumor – så kan lægerne ikke tilbyde en optimal behandling. Derfor bruger de oftest forskellig slags kemoterapi, som virker mod en lang række kræftformer.

Alle kræftformer har forskellige forandringer i deres gener (DNA). Ved at undersøge genforandringer i kræften kan lægerne muligvis individualisere din behandling med enten målrettet behandling eller immunterapi.

Lægerne har delt forsøgets behandling op i to dele. I den første del vil alle patienter, der deltager i forsøget, få kemoterapi. I den anden del af forsøget, vil man blive udvalgt til at få enten individualiseret behandling eller standardbehandling – som betyder fortsat kemoterapi.

De forskellige kemostoffer, der bruges i forsøget, er standardbehandling til patienter med ukendt primær tumor.

Lægerne vælger den individualiserede behandling ud fra kræfttumorens DNA. De individualiserede behandlingsmuligheder er velkendte stoffer, der er godkendt til andre former for kræft, på nær et enkelt stof der endnu ikke er godkendt til behandling af kræft.

Du kan deltage i forsøget hvis:
 • Du har en ukendt primær kræfttumor. Det vil sige, at lægerne ikke ved, hvor din kræftsygdom er opstået fra
 • Du ikke har været behandlet for din kræftsygdom tidligere
 • Du som minimum kan udføre alt andet end tungt fysisk arbejde (performancestatus 1)
 • Lægerne vurderer, at du kan få gavn af såkaldt platinbaseret kemoterapi
 • Din sygdom kan følges med scanninger
 • Du ikke har spredning til hjernen, eller du har velbehandlede hjerne- eller hjernehindemetastaser
 • Der foreligger vævsprøver fra kræftknuden til genomisk analyse, der er taget inden for 4 måneder


Du kan ikke deltage i forsøget hvis:
 • Du har kræft af typen pladecellekræft
 • Du har spredning til hjernen, rygmarven eller hjernehinden, der ikke er velbehandlet
 • Du har HIV
 • Du har en alvorlig hjertekarsygdom
 • Du tidligere har fået en stamcelle- eller organtransplantation


Forsøgsmetode Forsøget er et lodtrækningsforsøg. Et computerprogram trækker lod blandt deltagerne, for tilfældigt at afgøre, hvem der får forsøgsbehandling (individualiseret behandling), og hvem der får standardbehandling (kemoterapi).

Sådan foregår behandlingen Du starter med at få en grundig helbredsundersøgelse, inden behandlingen går i gang. Lægerne vil også tage en blodprøve, som de kan sende til et laboratorie, der kan analysere kræftcellernes DNA.

Herefter får du en af følgende tre kemobehandlinger:
 • Carboplatin og paclitaxel
 • Carboplatin og gemcitabin
 • Cisplatin og gemcitabin
Du får kemoterapien i 3 behandlingsserier, hvor hver serie varer 3 uger. Du får kemostofferne som infusion – det vil sige direkte i dine blodårer gennem et drop.

Mens du får behandling med kemoterapi, vil vævsprøven fra din tumor blive analyseret for forandringer i DNA.

Efter de 3 behandlingsserier vil en CT-scanning afgøre, om din tumor er uændret i størrelse, blevet mindre eller større. Hvis scanningerne viser, at din tumor har samme størrelse eller er blevet mindre i løbet af behandlingen med kemoterapi, vil du blive tilfældigt udtrukket til enten individualiseret behandling eller fortsat kemoterapi.

Hvis scanningerne viser, at din tumor er blevet større i løbet af kemobehandlingen, kan det betyde, at din sygdom ikke kan kontrolleres med kemoterapien, og at du formentlig ikke vil få gavn af at fortsætte yderligere behandling med kemoterapi. I så fald vil du få individualiseret behandling, indtil din sygdom forværres, eller hvis du oplever uacceptable bivirkninger.

Hvis man får tilbudt en individualiseret behandling, får man behandling med medicin, der er godkendt i nogle lande til behandling af andre kræftformer, men ikke ukendt primær tumor på nær et enkelt stof, der endnu ikke er godkendt til behandling af kræft (Ipatasertib + Ipatasertib og paclitaxel)

Behandlingerne, der er godkendt i nogle lande til andre typer af kræft, er:
 • Vismodegib
 • Pertuzumab, trastuzumab og kemoterapi
 • Olaparib
 • Erlotinib og bevacizumab
 • Entrectinib
 • Vemurafenib og cobimetinib
 • Atezolizumab og kemoterapi
 • Atezolizumab
 • Alectinib
Lægerne vælger den individualiserede behandling ud fra analysen af kræftens DNA.

Når du er færdig med behandlingen, vil din forsøgslæge aftale rammerne for videre opfølgning sammen med dig.

Bivirkninger ved behandlingen Du kan opleve bivirkninger, mens du deltager i forsøget. Alle, som deltager i undersøgelsen, vil blive omhyggeligt kontrolleret for mulige bivirkninger. Men lægerne kender ikke alle bivirkninger, som eventuelt kan opstå.

Bivirkningerne afhænger af, hvilken kemoterapi du får. Du kan læse på minmedicin.dk om de forskellige stoffers bivirkninger. Flere medicinvaremærker indeholder stofferne og kan bruges til behandlingen. Bivirkningerne er ens for dem alle. Linket fører til et af mærkerne:Hvis du får tilbudt individualiseret behandling, vil lægen tale med dig om eventuelle bivirkninger ved den behandling, du får.

Det skal understreges at de omtalte bivirkninger er mulige bivirkninger. Man får altså ikke nødvendigvis dem alle, og de fleste af dem kan lægerne forebygge og lindre.

De fleste bivirkninger er midlertidige og holder op i løbet af nogle uger eller måneder efter behandlingen. Inden forsøgsbehandlingen taler lægerne med dig om de mulige bivirkninger.
Her kan du få behandlingen
 • Rigshospitalet
 • Århus Universitetshospital
Hvis du er interesseret i behandlingen, så tal med lægen på dit sygehus. Lægen kan undersøge, om behandlingen kan være en mulighed for dig.
Diverse Sponsor: Hoffmann-La Roche

Forsøgets id-numre
 • Protokolnr.: EudraCT nr.: 2017-003040-20, ClinicalTrials.gov nr.: NCT03498521  

 • Denne side er sidst opdateret: 16-03-2021

  Lægefaglig beskrivelse af forsøget

  Læs en beskrivelse af forsøget, skrevet til læger og andre fagpersoner i sundhedsvæsnet. Teksten er skrevet af vores tidligere samarbejdspartner Sammenslutningen af Kræftafdelinger (SKA) eller Danish Comprehensive Cancer Center (DCCC):

  Resume for fagpersoner

   

  Tilbage til søgeresultat