Gå til sygdomsliste

Sygdom Lungekræft, Lungekræft, ikke småcellet
Stadie Stadie 3, Stadie 4
Fase Fase 1
Kort titel Ido
Forsøgets lange titel IDO peptid vaccine administreret i kombination med adjuvans Montanide ISA-51 samt immunstimulerende Aldara creme.
Undersøgelsesdesign Fase I undersøgelse. Hver patient skal have modtaget mindst 2 vaccinationer, før den næste patient kan indgå i
studiet. Patienterne skal have modtaget de første 6 vaccinationer uden dosislimiterende toksicitet (DLT), for at fortsætte vaccinationsbehandling til og med 9. vaccine. Hvis der hos en patient, blandt de første 6, opstår CTC toksicitet grad 3-4 undtagen kvalme eller opkast, stoppes forsøget.
Deltagende afdelinger
  • Herlev Hospital
  • Rigshospitalet (Lukket)
  • Århus Universitetshospital
Primær investigator Århus Universitetshospital
Dato for sidste revision 19-11-2012

Læs en beskrivelse af forsøget, som er skrevet til patienter og pårørende. Teksten er skrevet af Kræftens Bekæmpelse.

Resume for patienterTilbage til søgeresultat