Gå til sygdomsliste

Bevacizumab markør protokol

Tilbage til søgeresultat

Sygdom Tyktarmskræft
Stadie Stadie 3, Stadie 4
Fase Ukendt Fase
Kort titel Bevacizumab markør protokol
Forsøgets lange titel Prædiktion af behandlingseffekt ved kemoterapi og anti-VEGF-A behandling af patienter med metastaserende colorectal cancer på basis af molekylærbiologiske markører.
Overordnede formål
  • At identificere molekylærbiologiske markører med betydning for behandlingseffekten hos patienter med metastaserende colorectal cancer i behandling med capecitabine, oxaliplatin og bevacizumab.
  • At undersøge rygevaners påvirkning af behandlingseffekt, overlevelse og tid til progression samt andre effektparametre i undersøgelsen.
Undersøgelsesdesign Et åbent, multicenter randomiseret fase II forsøg, der skal undersøge tid til progression af bevacizumab kombineret med irinotecan sammenlignet med irinotecan som monoterapi givet hver 2. uge til patienter med lokalavanceret eller metastaserende ECV cancer efter progression af første linje behandling med platinholdigt kemoterapi.
Primære endpoints
  • Progressionsfri overlevelse
Deltagende afdelinger
  • Herlev Hospital
  • Århus Universitetshospital (Lukket)
Primær investigator Århus Universitetshospital
Dato for sidste revision 29-04-2011

Læs en beskrivelse af forsøget, som er skrevet til patienter og pårørende. Teksten er skrevet af Kræftens Bekæmpelse.

Resume for patienterTilbage til søgeresultat