Gå til sygdomsliste

Forsøgets titel: Prædiktion lunge DNA

Tilbage til søgeresultat

Kræftsygdom Lungekræft, Lungekræft, ikke småcellet, Lungekræft, småcellet
Stadie 1 (stadiet beskriver, hvor fremskreden sygdommen er)
Forklaring Du kan deltage i dette forsøg, hvis du for nylig har fået stillet diagnosen ikke-småcellet lungekræft, og du får kemoterapi med carboplatin og vinorelbine. Eller hvis du for nylig har fået stillet diagnosen småcellet lungekræft, og du har fået tilbudt eller får behandling med carboplatin og etoposid. Forsøget undersøger behandlingernes virkning, og du kan deltage ved at få taget en blodprøve.
Forsøgsmetode Forsøget er en prospektiv observationsundersøgelse, hvor man følger en eller flere grupper af patienter i et vist tidsrum.

Sådan foregår forsøget Der er ingen behandling tilknyttet dette forsøg. Der tages to vævsprøver før kræftbehandlingen starter og igen efter tre måneders behandling. Vævsprøven tages fra et sted, hvor kræften har spredt sig til (en metastase).

Bivirkninger ved forsøget Følgende bivirkninger kan forekomme ved vævsprøvetagning:
 • Smerter
 • Blå mærker
 • Blødning
 • Rødme
 • Blodtryksfald
 • Hævelse og/eller betændelse på det sted, hvorfra vævsprøven tages


Det skal understreges at de omtalte bivirkninger er mulige bivirkninger. Man får altså ikke nødvendigvis dem alle, og de fleste af dem kan lægerne forebygge og lindre.

De fleste bivirkninger er midlertidige og holder op i løbet af nogle uger eller måneder efter behandlingen. Inden forsøgsbehandlingen taler lægerne med dig om de mulige bivirkninger.
Her foregår forsøget
 • Århus Universitetshospital
Hvis du er interesseret i forsøget, så tal med lægen på dit sygehus. Lægen kan undersøge, om det kan være en mulighed for dig.
Forsøgets id-numre
 • Protokolnr.:
  • EudraCT nummer: 2008-003138-33
 • Denne side er sidst opdateret: 13-05-2011

  Lægefaglig beskrivelse af forsøget

  Læs en beskrivelse af forsøget, skrevet til læger og andre fagpersoner i sundhedsvæsnet. Teksten er skrevet af vores tidligere samarbejdspartner Sammenslutningen af Kræftafdelinger (SKA) eller Danish Comprehensive Cancer Center (DCCC):

  Resume for fagpersoner

   

  Tilbage til søgeresultat