Gå til sygdomsliste

Prædiktion lunge DNA

Tilbage til søgeresultat

Sygdom Lungekræft, Lungekræft, ikke småcellet, Lungekræft, småcellet
Stadie Stadie 1
Fase Fase 1
Kort titel Prædiktion lunge DNA
Forsøgets lange titel Blodprøve mhp genpolymorfi baseret på PCR teknik.
Overordnede formål At sammenholde virkningen af behandlingen mhp. at identificere de patienter der har effekt af behandlingen versus de, der ikke har. At belyse prædikative værdier af genetiske markører.
Inklusionskriterier Nydiagnostiseret NSCLC i stadium III+IV, der behandles med Carboplatin + vinorelbine.
Nydiagnostiseret SCLC med udvidet sygdom som tilbydes Carboplatin plus Etoposid.
Behandling Der er ingen behandling tilknyttet dette studie.
Der udtages to biopisier fra en metastatisk læssion før opstart i kræftbehandling, og to biopsier efter tre måneders behandling.

Planlagt antal patienter Total: 60

Startdato Maj 2018

Deltagende afdelinger
  • Herlev Hospital (Lukket)
  • Odense Universitetshospital (Lukket)
  • Rigshospitalet
  • Århus Universitetshospital (Lukket)
Protokolnr
  • EudraCT nummer: 2008-003138-33
Primær investigator Rigshospitalet
Dato for sidste revision 24-09-2012

Læs en beskrivelse af forsøget, som er skrevet til patienter og pårørende. Teksten er skrevet af Kræftens Bekæmpelse.

Resume for patienterTilbage til søgeresultat