Gå til sygdomsliste

TARLAL (CIRRO-IP020209)

Tilbage til søgeresultat

Sygdom Lungekræft, Lungekræft, ikke småcellet
Stadie Stadie 2, Stadie 3
Fase Fase 2
Kort titel TARLAL (CIRRO-IP020209)
Forsøgets lange titel Konkomittant tarceva og strålebehandling til patienter med lokal-regional avanceret ikke-småcellet lungekræft.
Overordnede formål At undersøge effekten af konkommitant erlotinib og kurativt intenderet strålebehandling hos patienter med lokal avanceret ikke-småcellet lungekræft
Undersøgelsesdesign Fase II forsøg, ikke randomiseret
Primære endpoints
 • Lokal recidivfri overlevelse
Sekundære endpoints
 • Toksicitet
 • Lokal tumor kontrol på CT scanning
 • Samlet respons rate (CR + PR)
 • Lokal tumor kontrol efter 9 måneder evalueret på PET-CT
 • Overall survival
 • Sygdomsfri overlevelse
 • Sen toksicitet
Inklusionskriterier
 • Histologisk eller cytologisk dokumenteret lokal avanceret NSCLC, stadie IIB til IIIB uden pleuravæske
 • PS≤2
 • Vægttab ≤ 10% indenfor 6 måneder
 • Serum bilirubin ≤ 1.5 x øverste grænse
 • ALAT ≤ 2 x øverste normalområde
Eksklusionskriterier
 • Enhver ustabil systemisk lidelse
 • Ikke istand til at tage oral medicin
 • Anden malign sygdom indenfor 5 år
Behandling
 • ARM1: Tbl. S 95005 administeres oralt 2 x dagligt + bevacizumab der administeres IV i en dosis a 5 mg/kg. Behandling afbrydes når ophørskriterierne er opfyldt.
 • ARM2: 1250 mg/m2 tbl. capecitabin administeres oralt 2 x dagligt + bevacizumab IV. Behandling afbrydes når ophørskriterierne er opfyldt.


Planlagt antal patienter Total: 150, heraf ca. 15 i Danmark

Startdato Medio september

Deltagende afdelinger
 • Odense Universitetshospital (Lukket)
 • Rigshospitalet (Lukket)
Protokolnr ClinicalTrial.gov nr: NCT02743221, EudraCT nr: 2015-004544-18

Primær investigator Odense Universitetshospital
Dato for sidste revision 07-01-2016

Læs en beskrivelse af forsøget, som er skrevet til patienter og pårørende. Teksten er skrevet af Kræftens Bekæmpelse.

Resume for patienterTilbage til søgeresultat