Gå til sygdomsliste

Forsøgets titel: Euro LB 02

Tilbage til søgeresultat

Kræftsygdom Lymfeknudekræft, Non-Hodgkin Lymfom (NHL)
Alle stadier, Stadie 1, Stadie 2, Stadie 3, Stadie 4 (stadiet beskriver, hvor fremskreden sygdommen er)
Forklaring Dette forsøg studie skal undersøge effekten af en standardiseret behandlingen af Non-Hodgin lymfom (specifikt lymfoblastær lymfom T-celle og præ-B-celle), hvor man ikke anvender strålebehandling. Det er til børn og unge under 22 år.
Baggrund for forsøgsbehandlingen Helbredelsesraten for lymfoblastært lymfom er nu nået op over 80% for børn og unge.

Det er derfor blevet vigtigt at se, om man kan reducere forekomsten af senfølger til behandlingen.

I dette studie undersøger man derfor, om kemoterapi alene giver lige så gode helbredelseschancer som førhen, hvor bestråling af centralnervesystemet indgik i behandling.

Som en del af behandlingen tilpasser lægerne intensiteten af den 2-årige behandling til, hvor udbredt sygdommen var, da diagnosen blev stillet.

Behandlingen gennemføres i samarbejde med andre børnekræftlæger i Europa.
Formål Forsøget skal forbedre prognosen og øge lægernes viden om behandling af lymfoblastært lymfom hos børn og unge - uden at anvende strålebehandling.
Man kan deltage i forsøget hvis:
 • Man har lymfoblastært lymfom
 • Man er 0-21 år
 • Der foreligger informeret samtykke.
Man kan ikke deltage i forsøget hvis:
 • Man deltager i et andet forsøgsstudie
 • Man er gravid eller dyrker sex uden prævention
 • Man ammer.
Sådan foregår behandlingen Hele behandlingen varer 2 år. Patienternes behandling afgøres alene af, hvor udbredt sygdommen er på diagnosetidspunktet.

Behandlingen består af 4 trin. Først en induktionsbehandling med 4 kemostoffer (doxorubicin, prednisolon, vinkristin og asparaginase), så konsolidering, efterfulgt af reinduktion og til sidst vedligeholdelse, der fortsættes indtil i alt 24 måneder fra diagnosetidspunktet. Ingen patienter modtager strålebehandling.

Behandling med prednisolon og 24 måneders vedligeholdelse er standardbehandling

De første behandlingsmåneder foregår primært på hospitalet. Efterfølgende er barnet undervejs både indlagt og får ambulant behandling - det vil sige uden indlæggelse. Mellem de intensive behandlingsfaser er børnene hjemme.

Patienterne vil blive fulgt i minimum 5 år fra forsøgsbehandlingen. Hvis der på noget tidspunkt gives anden behandling end forsøgsbehandling, udgår patienten af forsøget
Bivirkninger ved behandlingen 5-10 dage efter hver behandlingsserie bliver patienternes knoglemarvsfunktion stort set altid påvirket. Det giver risiko for infektioner (især med bakterier), og giver patienterne behov for blodtransfusioner.

Desuden ses kvalme, hårtab, forstoppelse, træthed og eventuel mundbetændelse med mundsmerter og behov for morfin og anden smertelindring.

Bivirkninger fra andre organer er almindelige, men optræder ikke hos alle patienter, eller efter hver behandling.
Her foregår behandlingen
 • Odense Universitetshospital
 • Rigshospitalet
 • Aalborg Universitetshospital
 • Århus Universitetshospital
Hvis man er interesseret i behandlingen, skal man tale med lægen på sit sygehus. Lægen kan undersøge, om det kan være en mulighed.
Forsøgets id-numre
 • Protokolnr.: NHL LB 02, version 2002
 • Denne side er sidst opdateret: 08-04-2015

  Lægefaglig beskrivelse af forsøget

  Læs en beskrivelse af forsøget, skrevet til læger og andre fagpersoner i sundhedsvæsnet. Teksten er skrevet af vores tidligere samarbejdspartner Sammenslutningen af Kræftafdelinger (SKA) eller Danish Comprehensive Cancer Center (DCCC):

  Resume for fagpersoner

   

  Tilbage til søgeresultat