Gå til sygdomsliste

NOPHO ALL2008 (børn)

Tilbage til søgeresultat

Sygdom Akut leukæmi, Akut lymfatisk leukæmi (ALL)
Fase Fase 3
Kort titel NOPHO ALL2008 (børn)
Forsøgets lange titel NOPHO ALL2008 protokol til forebedring af prognosen for akut lymfoblastær leukæmi hos børn og unge voksne
Overordnede formål Forbedring af prognosen for børn (>1 år) og unge voksne (<45 år) med akut lymfoblastær leukæmi uden anvendelse of strålebehandling og med dårligt behandlingsrespons som eneste inklusionskriterie for stamcelletransplantation
Undersøgelsesdesign Observationsstudie
Primære endpoints
 • Udvikling af en risikostratificering og behandlingsstrategi, der medfører en 5-års helbredelsesrate på 85% med 90% for standard-risiko ALL (50-60% af alle patienter ), 80% for intermediær risiko ALL (30-35% of alle patienter), og 60% for højrisiko-patienter (10-15% af alle patienter)
 • Kortlægning af, om patienter med ALL og høj risiko for sygdomsrecidiv i centralnervesystemet kan helbredes uden anvendelse af terapeutisk og profylaktisk kraniel bestråling
Inklusionskriterier
 • Alder 1-45 år
 • B-celle precursor eller T-ALL
Eksklusionskriterier
 • Philadelphia-kromosom positiv ALL
 • Moden B-celle ALL
 • Downs syndrom (kan behandles efter protokollen med visse modifikationer)
Behandling
 • Kontrolgruppe: Fast dosis 6-mercaptopurin 25 mg/kvm/døgn fra behandlingsdag 30-85
 • Interventionsgruppe: Individualiseret dosis 6-mercaptopurin. Startdosis 25 mg/kvm/døgn. Dosis kan øges med 25 mg/kvm/døgn til 50 mg/kvm/døgn dag 51 og til 50 eller 75 mg/kvm/døgn dag 72 hvis patient på disse tidpunkter ikke har svær knoglemarvstoksicitet (neutrocyttal <0.5 mia/L og/eller thrombocyttal <50 mia/L
Planlagt antal patienter 900
Startdato 1.1.2009
Deltagende afdelinger
 • Odense Universitetshospital
 • Rigshospitalet
 • Aalborg Universitetshospital
 • Århus Universitetshospital
Protokolnr NOPHO ALL2008-2a
Primær investigator Rigshospitalet
Dato for sidste revision 02-05-2011

Læs en beskrivelse af forsøget, som er skrevet til patienter og pårørende. Teksten er skrevet af Kræftens Bekæmpelse.

Resume for patienterTilbage til søgeresultat