Gå til sygdomsliste

Forsøgets titel: B-NHL BFM 04

Tilbage til søgeresultat

Kræftsygdom Akut leukæmi, Akut lymfatisk leukæmi (ALL), Leukæmi, Lymfeknudekræft, Non-Hodgkin Lymfom (NHL)
Stadie 1, Stadie 2, Stadie 3, Stadie 4 (stadiet beskriver, hvor fremskreden sygdommen er)
Forklaring Denne undersøgelse og behandling er til børn og unge med B-celle Non-Hodgkin lymfom eller B-celle akut lymfatisk leukæmi. Børnene får en behandling, der i et tidligere forsøg gav høje helbredelsesrater. Undersøgelsen skal bekræfte de gode resultater, man opnåede i det tidligere forsøg.
Baggrund for forsøgsbehandlingen Moden B-celle lymfeknudekræft og leukæmi er blandt de mest aggressive, men også mest behandlingsfølsomme kræftsygdomme hos børn.

En meget intensiv, men kort (mindre end 6 måneder), behandling har i tidligere forsøg peget på at give de bedst behandlingsresultater.

Man vil gerne have bekræftet resultaterne af disse forsøg. Derfor afprøver man i dette forsøg behandlingen og samler mere viden ind om den

En international forsøgsbehandling

Forsøget kører ikke kun i Danmark. For at sikre gode behandlingsresultater og undgå unødige bivirkninger samler børnecancerafdelinger i Europa og de øvrige 4 nordiske lande (Norge, Sverige, Finland og Island) information om hundredevis af børn med disse kræftsygdomme, så man kan finde ud af, hvilken behandling der er bedst til det enkelte barn

Formål Forsøget skal afklare, om en kort, intensiv behandling giver gode helbredelsesrater uden uacceptable langtidsbivirkninger for patienterne.
Man kan deltage i forsøget hvis:
 • Man er under 18.9 år
 • Man har modent B-celle non-Hodgkin lymfom eller B-ALL.
Man kan ikke deltage i forsøget hvis:
 • Man tidligere har haft en anden kræftsygdom
 • Man har et alvorligt svækket immunapparat (fx pga HIV/AIDS)
 • Man tidligere er blevet transplanteret
 • Man har fået binyrebarkhormon indenfor de seneste 2 uger
 • Man er en kvinde i den fertile alder, der ikke anvender sikker svangerforebyggelse
 • Hvis en af disse forhold er tilstede, vil forsøgslægerne ikke registrere sygdoms- og behandlingsdata i dette internationale forsøg, men barnets læge kan alligevel vælge at behandle kræftsygdommen i henhold til dette forsøg.
Forsøgsmetode Patienterne fordeles i 4 behandlingsgrupper, alt efter om sygdommen blev fjernet ved en operation på diagnosetidspunktet, sygdommens udbredelse, og niveauet af et enzym i kroppen kaldet laktat-dehyrogenase. Dette enzym er højt hos patienter med mere fremskreden sygdom.
Sådan foregår behandlingen Behandlingen omfatter kemoterapi med stofferne Dexamethason, Methotrexate, Cyclofosfamid, Ifosfamid, Cytarabin, Etoposid, Doxorubicin, VCR, og Vindesin.

Alle stofferne er velafprøvede stoffer til børn med kræft. Udover kemoterapien får patienterne også kemostoffer ind i rygmarvsvæsken.

Patienterne får behandlingen i serier. Hver behandlingsserie varer en lille uge, og man er indlagt under behandlingen. Patienterne behandles med 2-7 behandlingsserier. Patienter med mest aggressiv sygdom får flest behandlingsserier.
Bivirkninger ved behandlingen Under behandlingen og i ugerne efter vil næsten alle patienter opleve alvorlige - men oftest forbigående - bivirkninger.

Dette er først og fremmest påvirkning af knoglemarven (med risiko for infektioner og behov for blodtransfusioner) og mundbetændelse. Der kan komme bivirkninger fra næsten alle organer, især lever og nyrer.

De fleste bivirkninger er midlertidige og holder op i løbet af nogle uger. Inden forsøgsbehandlingen taler lægerne med dig om de mulige bivirkninger.
Her foregår behandlingen
 • Odense Universitetshospital
 • Rigshospitalet
 • Århus Universitetshospital
Hvis man er interesseret i behandlingen, skal man tale med lægen på sit sygehus. Lægen kan undersøge, om det kan være en mulighed.
Forsøgets id-numre
 • Protokolnr.: Version 1
 • Denne side er sidst opdateret: 24-11-2014

  Lægefaglig beskrivelse af forsøget

  Læs en beskrivelse af forsøget, skrevet til læger og andre fagpersoner i sundhedsvæsnet. Teksten er skrevet af vores tidligere samarbejdspartner Sammenslutningen af Kræftafdelinger (SKA) eller Danish Comprehensive Cancer Center (DCCC):

  Resume for fagpersoner

   

  Tilbage til søgeresultat