Gå til sygdomsliste

Forsøgets titel: CHIC

Tilbage til søgeresultat

Kræftsygdom Lymfeknudekræft, Non-Hodgkin Lymfom (NHL)
Forklaring Hvis du har Non-hodgkin lymfom af typen diffust storcellet B-cellelymfom, og du skal i behandling, kan denne forsøgsbehandling være en mulighed. Forsøget undersøger, om man kan minimere risikoen for, at sygdommen kommer igen og spreder sig til hjernen, hvis du tidligt udover standardbehandling får et ekstra kemostof.
Baggrund for forsøgsbehandlingen Diffust storcellet B-cellelymfom i højrisikogruppe har tendens til at sprede sig til centralnervesystemet - det vil sige hjernen, hjernehinder og rygmarven.

Tidligere forsøg tyder på, at man kan stoppe spredningen ved at tilføje et kemostof kaldet cytarabin til behandlingen.

Det undersøger man i dette forsøg. Du får cytarabin sammen med standardbehandling, som består af 4 typer kemoterapi , binyrebarkhormon og et antistof, kaldet Rituximab.

Som en del af standardbehandlingen får man sprøjtet små doser kemoterapi ind i rygmarvskanalen. I forsøget får du også Cytarabin i depotform i rygmarvskanalen.
Formål Forsøget undersøger, om behandlingen kan forhindre spredning af lymfomet til centralnervesystemet, og så man øger overlevelsen.

Derudover undersøges, hvor godt man kan tåle behandlingen, hvilke bivirkninger der er, og rygmarvsvæsken kontrolleres for lymfekræftceller.
Du kan deltage i forsøget hvis:
 • Du er mellem 18 og 65 år gammel
 • Du har et diffust storcellet B-cellelymfom i højrisikogruppen.
Du kan ikke deltage i forsøget hvis:
 • Du har fået medicinsk behandling eller stråleterapi for at skrumpe kræftknuden inden operationen (neoadjuverende behandling)
 • Du har eller har haft tilbagefald af kræft i bugspytkirtlen, eller kræften har spredt sig uden for bugspytkirtlen
 • Du har eller har haft en alvorlig sygdom eller ukontrolleret medicinsk lidelse:
  - Aktiv antibiotikakrævende infektion inden for 2 uger
  - Betydende hjertesygdom eller svært forhøjet blodtryk
  - Alvorlig lungelidelse eller flere allergier
  - Samtidig får behandling med immundæmpende medicin
  - Iskæmisk hjertesygdom
  - Ustabile hjertkramper (angina pectoris) eller blodprop i hjertet (myokardieinfarkt) inden for 6 måneder
  - Alvorlig lungelidelse eller multiple allergier
  - Samtidigt brug af immunsupprimerende eller myelosupprimerende medicin
 • Du har kendt allergi over for indholdsstofferne i lægemidlerne, der bliver brugt i forsøget
 • Du samtidig deltageler i andre kliniske forsøg
 • Du har behov for behandling med blodfortyndende medicin


Forsøgsmetode Forsøget er en randomiseret (lodtrækning), dobbeltblindet placebo undersøgelse.

Lodtrækningsforsøg med placebo
Forsøget er et lodtrækningsforsøg. Et computerprogram trækker lod blandt deltagerne, for tilfældigt at afgøre, hvem der får forsøgsbehandling, og hvem der får standardbehandling og placebo (stof uden nogen virkning).

Dobbeltblindet
Forsøget er også dobbeltblindet. Det betyder, at hverken du eller forsøgslægen under forsøget ved, om du får forsøgsbehandling eller standardbehandling. I nødstilfælde kan forsøgslægen dog hurtigt finde ud af det.

Læs mere om lodtrækningsforsøg:

Lodtrækningsforsøg og blindede forsøg
Sådan foregår behandlingen
 • Før behandlingen skal du undersøges grundigt for at sikre, at du kan tåle behandlingen
 • I 6 måneder får du behandling med Gemcitabin, Capecitabin og T-ChOSTM. Herefter fortsætter du med T-ChOSTM, så længe scanninger viser du er sygdomsfri, eller så længe du kan tåle behandlingen (højst 5 år)
 • Gennem forsøgsperioden bliver du fulgt tæt med scanninger, og du skal løbende selv føre dagbog
 • Behandlingen foregår ambulant, så du skal ikke indlægges


Bivirkninger ved behandlingen De hyppigste bivirkninger er:
 • Hårtab
 • Diarre
 • Blodmangel, infektion og blødning
 • Kvalme og opkast
 • Træthed
 • Influenzalignende symptomer
 • Lysten til seksuelt samvær kan blive påvirket


Det skal understreges at de omtalte bivirkninger er mulige bivirkninger. Man får altså ikke nødvendigvis dem alle, og de fleste af dem kan lægerne forebygge og lindre.

De fleste bivirkninger er midlertidige og holder op i løbet af nogle uger eller måneder efter behandlingen. Inden forsøgsbehandlingen taler lægerne med dig om de mulige bivirkninger.
Her kan du få behandlingen
 • Herlev Hospital
Hvis du er interesseret i behandlingen, så tal med lægen på dit sygehus. Lægen kan undersøge, om behandlingen kan være en mulighed for dig.
Forsøgets id-numre
 • Protokolnr.: ClinicalTrials.gov nr.: NCT03320525, VEK nr. H17013220

 • Denne side er sidst opdateret: 18-05-2018

  Lægefaglig beskrivelse af forsøget

  Læs en beskrivelse af forsøget, skrevet til læger og andre fagpersoner i sundhedsvæsnet. Teksten er skrevet af vores tidligere samarbejdspartner Sammenslutningen af Kræftafdelinger (SKA) eller Danish Comprehensive Cancer Center (DCCC):

  Resume for fagpersoner

   

  Tilbage til søgeresultat