Gå til sygdomsliste

Forsøgets titel: Her-Tex

Tilbage til søgeresultat

Kræftsygdom Mavekræft, Spiserørskræft
Stadie 2, Stadie 3, Stadie 4 (stadiet beskriver, hvor fremskreden sygdommen er)
Forklaring Denne forsøgsbehandling kan være en mulighed, hvis du har HER2 positiv mavesæks- eller spiserørskræft, som har spredt sig, eller som ikke kan opereres bort. Behandlingen består af forskellige stoffer. Man kombinerer antistoffet trastuzumab med kemostofferne docetaxel (Taxotere®), oxaliplatin (eloxatin ®) og capecitabin (Xeloda®). Forsøget undersøger, hvor sikkert det er at bruge disse stoffer sammen, hvor høj dosis man kan give, og hvilke virkninger og bivirkninger der er ved behandlingen.
Baggrund for forsøgsbehandlingen Når patienter med kræft i mavesækken har så udbredt sygdom, at kræften ikke kan fjernes ved operation, er kemoterapi en mulighed.

Forsøg har vist, at den bedste behandling er en kombination af flere kemoterapistoffer. Aktuelt en behandling med tre stoffer kaldet docetaxel (Taxotere®), oxaliplatin (Eloxatin®) og capecitabine (Xeloda®).

Senest har en undersøgelse vist, at man for nogle patienter kan forbedre behandlingen ved at give et antistof kaldet trastuzumab (Herceptin®) sammen med kemoterapien.

Derfor får patienterne som forsøgsbehandling de tre kemostoffer sammen med antistoffet.

Hvad er antistoffer?

Antistoffer er en type kræftmedicin, der efterligner kroppens egne antistoffer. Kroppen bruger antistoffer som en del af immunforsvaret, når den f.eks. forsvarer sig mod bakterier og virusser. Antistoffer kan også reagere mod en kræftcelle.

Antistofferne binder sig til specifikke receptorer i kræftceller. De kan f.eks. gøre kræftcellerne mere tydelige for immunforsvaret, blokere deres vækst, forhindre dannelsen af nye blodkar eller aflevere radioaktive partikler til kræftcellerne.

Man får antistofferne via et drop i armen. Nogle gange kombinerer man dem med andre kræftbehandlinger som kemoterapi eller hormonbehandling.

Formål Forsøget skal undersøge hvor sikkert det er at bruge stofferne, og hvor høj dosis man kan give. Derudover undersøgerforsøget behandlingens effekt, og hvor god den er til at holde kræften i ro.
Du kan deltage i forsøget hvis:
 • Du har kræft i mavesækken eller spiserøret, og kræften ikke kan fjernes ved en operation
 • Din kræftknude er HER2-positiv
 • Din hjertefunktion er tilstrækkelig
 • Du ikke tidligere har modtaget kemoterapi for kræft, som har spredt sig
 • Dine blodprøver er normale
 • Du kan udføre alt andet end tungt fysisk arbejde (performancestatus 1).
Du kan ikke deltage i forsøget hvis:
 • Du er allergisk overfor en eller flere komponenter i behandlingen
 • Du ikke kan indtage medicin igennem munden
 • Du har en anden alvorlig sygdom eller aktiv infektion.
Sådan foregår behandlingen Trastuzumab, docetaxel og oxaliplatin får du hver 3. uge på hospitalet igennem et drop i armen. Xeloda får du som en tablet hver dag.

FASE 1 FORSØG
Forsøget er det man kalder et fase 1 forsøg. Det betyder at forskerne forsøger at finde ud af, hvordan stoffet virker på den menneskelige organisme. Man forsøger derfor at finde den rette dosis af stoffet.

Det sker ved, at man øger dosis undervejs, så de første patienter får en beskeden dosis. Dosis øges så gradvist hos den næste gruppe patienter indtil der opstår uacceptable bivirkninger.

I dette forsøg er der er tre forskellige dosistrin af docetaxel. Tre patienter får medicinen på hvert dosistrin. Når tre patienter har været i behandling i tre uger og lægerne har vurderet bivirkningerne, får næste patientgruppe det næste dosistrin.

De tre andre stoffer har fast dosis. Der tilrådes i alt 6 behandlinger, efterfulgt af behandling med trastuzumab alene, indtil kræften vokser.

BEHANDLINGSFORLØB
Du skal løbende til kontrol, mens forsøget står på.

Behandlingen stopper, hvis kræften bliver værre, eller hvis bivirkningerne bliver for store. Den stopper også, hvis du selv ønsker det, eller hvis ny viden viser, at det ikke længere er hensigtsmæssigt at fortsætte forsøget.

Stopper du med forsøgsbehandlingen, skal du aftale din videre behandling med lægerne fra den hospitalsafdeling, du normalt er tilknyttet.
Bivirkninger ved behandlingen Her kan du se de bivirkninger, som mere end 10 % af patienterne får:
 • Blodmangel, infektion og blødning
 • Træthed
 • Kvalme og opkastning
 • Føleforstyrrelser
 • Påvirkning af hud, negle og slimhinder
 • Diarré
 • Hårtab


Det skal understreges at de omtalte bivirkninger er mulige bivirkninger. Man får altså ikke nødvendigvis dem alle, og de fleste af dem kan lægerne forebygge og lindre.

De fleste bivirkninger er midlertidige og holder op i løbet af nogle uger eller måneder efter behandlingen. Inden forsøgsbehandlingen taler lægerne med dig om de mulige bivirkninger.
Her kan du få behandlingen
 • Odense Universitetshospital (Lukket)
 • Rigshospitalet (Lukket)
 • Aalborg Universitetshospital (Lukket)
Hvis du er interesseret i behandlingen, så tal med lægen på dit sygehus. Lægen kan undersøge, om behandlingen kan være en mulighed for dig.
Diverse NKU protokol
Forsøgets id-numre
 • Protokolnr.: EudraCT number 2010 021016 41
  Videnskabsetisk Komite nr.: S-20100059
  Lægemiddelstyrelsen jr. Nr.: 2010120739
 • Denne side er sidst opdateret: 14-02-2013

  Lægefaglig beskrivelse af forsøget

  Læs en beskrivelse af forsøget, skrevet til læger og andre fagpersoner i sundhedsvæsnet. Teksten er skrevet af vores tidligere samarbejdspartner Sammenslutningen af Kræftafdelinger (SKA) eller Danish Comprehensive Cancer Center (DCCC):

  Resume for fagpersoner

   

  Tilbage til søgeresultat