Gå til sygdomsliste

Forsøgets titel: EpSSG-NRSTS 2005

Tilbage til søgeresultat

Kræftsygdom Bløddelssarkomer
Alle stadier, Stadie 1, Stadie 2, Stadie 3, Stadie 4, Stadie 5 (stadiet beskriver, hvor fremskreden sygdommen er)
Forklaring Dette forsøgsstudie skal undersøge effekten af standardiseret behandlingen af bløddelssarkomer til børn og unge, hvor man kombinerer kemoterapi, strålebehandling og operation. Man kan få behandlingen, hvis kræften ikke har spredt sig, og den ikke er af typen rhabdomysosarkom.
Baggrund for forsøgsbehandlingen Behandlingen af bløddelssarkom har ikke tidligere været standardiseret. Det er den blevet nu.

I dette forsøg ser man derfor på, hvad det giver af resultater: Hvilken behandling der virker, og hvilke tumormarkører, der påvirker prognosen.

Det gør man ved at sammenligne forskellige typer af behandlingen, som afhænger af patientens risikogruppe.

Standardiseret behandling og forsøgsbehandling

I en standardiseret behandling har man en fast måde at behandle på, som man følger. Alligevel holder man en del standardbehandlinger til børn åbne som forsøg.

Det betyder ikke, at lægerne forsøger sig frem. Det betyder, at man løbende indsamler data, så man har mulighed for at justere og fintune behandlingen.

Formål Forsøget skal øge lægernes viden om den bedste behandling af bløddelssarkomer (fraset rabdomyosarkom), så man kan forbedre prognosen for børn og unge med denne type kræft.
Man kan deltage i forsøget hvis:
 • Man har synovialis sarkom eller adult-type bløddelssarkom
 • Sygdommen ikke har spredt sig (metastaser)
 • Man ikke tidligere har modtaget behandling for sygdommen -fraset operation
 • Man er under 21 år.
Man kan ikke deltage i forsøget hvis:
 • Der er gået mere end 8 uger fra operation til start på kemoterapi
 • Man tidligere har haft en anden kræftsygdom
 • Man har en anden sygdom der gør, at man ikke kan give behandling som planlagt.
Sådan foregår behandlingen Hele behandlingen varer 3-5 måneder.

Alle patienter, der ikke har spredning af sygdommen (til lymfeknuder eller fjernmetastaser) opereres først, hvis lægerne kan fjerne tumoren helt, og der ikke er risiko for senfølger.

Derefter får man 3-5 kemoterapi-behandlinger med 3 ugers interval med stofferne ifosfamid og doxorubicin.

Derudover får alle - undtagen patienter i den lavester risikogruppe - strålebehandling ca. 9 uger efter behandlingsstart. Under strålebehandlingen holdes pause fra doxorubicin.
Bivirkninger ved behandlingen 5-10 dage efter hver serie får patienterne stort set altid påvirkning af knoglemarvsfunktionen med behov for blodtransfusioner og risiko for infektioner (især med bakterier og svampe).

Desuden ses:
 • Kvalme
 • Hårtab
 • Nyrepåvirkning
 • Mundbetændelse
 • I sjældne tilfælde kramper og påvirkning af hjertefunktionen.


Det skal understreges at de omtalte bivirkninger er mulige bivirkninger. Man får altså ikke nødvendigvis dem alle, og de fleste af dem kan lægerne forebygge og lindre.

De fleste bivirkninger er midlertidige og holder op i løbet af nogle uger eller måneder efter behandlingen. Inden forsøgsbehandlingen taler lægerne med dig om de mulige bivirkninger.
Her foregår behandlingen
 • Odense Universitetshospital
 • Rigshospitalet
 • Aalborg Universitetshospital
 • Århus Universitetshospital
Hvis man er interesseret i behandlingen, skal man tale med lægen på sit sygehus. Lægen kan undersøge, om det kan være en mulighed.
Diverse Internationalt studie der rekrutterer patienter fra hele Europa
Forsøgets id-numre
 • Protokolnr.: Version 1.0;
 • Denne side er sidst opdateret: 09-03-2015

  Lægefaglig beskrivelse af forsøget

  Læs en beskrivelse af forsøget, skrevet til læger og andre fagpersoner i sundhedsvæsnet. Teksten er skrevet af vores tidligere samarbejdspartner Sammenslutningen af Kræftafdelinger (SKA) eller Danish Comprehensive Cancer Center (DCCC):

  Resume for fagpersoner

   

  Tilbage til søgeresultat