Gå til sygdomsliste

EPSSG RMS 2005

Tilbage til søgeresultat

Sygdom Bløddelssarkomer - rhabdomyosarkom
Stadie Stadie 1, Stadie 2, Stadie 3
Fase Fase 3
Kort titel EPSSG RMS 2005
Forsøgets lange titel RMS 2005 til behandling af non-metastatisk rhabdomyosarkom
Overordnede formål Forbedret prognose og reduceret toksicitet ved risiko-stratificeret behandling
 • Lavrisiko: Behandles postoperativt med Actinomycin D og Vincristin og modtager ikke radioterapi
 • Standard risiko: Behandles postoperativt med Ifosfamid, Vincristin og Actinomycin D afhængigt af alder, tumorlokalisation og -størrelse. Alle patienter får lokal strålebehandling
 • Højrisiko:
Undersøgelsesdesign Observationelt studie for alle risikogruppe fraset højrisikopatienter, der kan indgå i et åbent dobbelt-randomiseret studie
Primære endpoints Recidiv-fri overlevelse
Sekundære endpoints
 • Overlevelse
 • Progressions-fri overlevelse
 • Responsrate iht veldefinerede respons-kriterier (se protokol)
 • Toksicitet iht NCI-CTC version 3
Deltagende afdelinger
 • Odense Universitetshospital
 • Rigshospitalet
 • Aalborg Universitetshospital
 • Århus Universitetshospital
Primær investigator Rigshospitalet
Dato for sidste revision 09-03-2015

Læs en beskrivelse af forsøget, som er skrevet til patienter og pårørende. Teksten er skrevet af Kræftens Bekæmpelse.

Resume for patienterTilbage til søgeresultat