Gå til sygdomsliste

Forsøgets titel: NOPHO ALL-2008 (voksne)

Tilbage til søgeresultat

Kræftsygdom Akut leukæmi, Akut lymfatisk leukæmi (ALL), Leukæmi
Forklaring Hvis du har akut lymfatisk leukæmi og er mellem 18 og 45 år, kan denne forsøgsbehandling være en mulighed. Behandlingen er kemoterapi, som man også normalt behandler sygdommen med. Men i forsøget ændrer lægerne timingen og intensiteten af kemoterapien. Formålet er at helbrede flere patienter og hindre tilbagefald af sygdom. Blandt andet undersøger man, om patienter der har høj risiko for tilbagefald, kan helbredes uden at bestråle kraniet.
Baggrund for forsøgsbehandlingen Normalt får patienter med høj risiko for tilbagefald ofte strålebehandling på kraniet. Det vil man gerne undgå.

Denne forsøgsbehandling til patienter med akut lymfatisk leukæmi består derfor først og fremmest af kemoterapi.

Den indledende behandling varer 4 uger. Bagefter vil næsten alle patienter være i remission. Det betyder, at der ikke er symptomer på sygdommen, og at man i et mikroskop ikke kan se leukæmiceller i din knoglemarv eller andre steder.

Selv om sygdommen tilsyneladende er væk, kan der stadig være skjulte kræftceller tilbage. Som noget nyt kan man med en mere fintfølende metode end et mikroskop finde de få leukæmiceller, som stadig er der. Finder man noget en måned efter start på første serie kemoterapi, er man nødt til at fortsætte behandlingen med kraftigere kemoterapi, så man undgår et tilbagefald.

For at være sikker er det nødvendigt at give dig en langvarig behandling, der løber over to et halvt år.

I løbet af behandlingen bliver du behandlet med forskellig intensitet. Behandlingsintensiteten tager højde for, hvor svært det er at udrydde restsygdommen.
Formål Behandlingen skal fjerne sygdommen og helbrede patienterne.

Derudover skal forsøget forbedre prognosen for voksne under 45 år uden at bruge strålebehandling og ved kun at bruge stamcelletransplantation, når sygdommen ikke reagerer nok på kemoterapien.

Man bruger forsøget til at udvikle behandling, der giver en højere helbredelsesrate end den nuværende standardbehandling.
Du kan deltage i forsøget hvis:
 • Du er mellem 18-45 år
 • Du har en B-celle precursor eller T-celle akut lymfatisk leukæmi.
Du kan ikke deltage i forsøget hvis:
 • Du har Philadelphia-kromosom positiv akut lymfatisk leukæmi
 • Du har moden B-celle akut lymfatisk leukæmi
 • Du har Down syndrom (du kan dog få forsøgsbehandlingen med visse modifikationer)
 • Du tidligere haft kræft
 • Du ikke kan tåle de stoffer der indgår i behandlingen
 • Du er kvinde i den fødedygtige alder, og ikke bruger svangerskabsforebyggende midler.
Sådan foregår behandlingen Hele behandlingen varer to et halvt år, som er delt op i forskellige faser, der skal fjerne leukæmien helt.
Behandlingen foregår på hospitalet. Du er undervejs både indlagt og får ambulant behandling - det vil sige uden indlæggelse.

Du starter med at få induktionsbehandling, som skal fjerne kræften. Den varer 4 uger og er stort set ens for alle. Behandlingen består af forskellige kemostoffer, givet som indsprøjtninger, og binyrebarkhormon, givet som tabletter eller indsprøjtninger.

Efter denne startbehandling måler lægerne, hvor meget der er tilbage af sygdommen. Afhængigt af svaret kommer du i en af tre behandlingsgrupper: Standard risiko-, intermediær risiko- eller høj risiko gruppen.

BEHANDLINGSFORLØB FOR STANDARD OG INTERMEDIÆR RISIKO-GRUPPERNE:
 • Til sidst får du kemoterapi i form af tabletter. Det skal bevare resultatet fra startbehandlingen og udrydde restsygdommen.
 • Efter 12 måneders behandling får du indsprøjtninger med et stof, kaldet asparaginase. Det findes i en kort- og langtidsvirkende form, man får henholdsvis hver 2. og hver 6. uge. En computer trækker lod og afgør tilfældigt, hvilken slags du får.
 • Derefter kommer kemoterapi, som skal mindske mængden af restsygdom.
 • Så får du kemoterapi, som skal fastholde resultatet fra startbehandlingen. Du vil undervejs også få små doser kemoterapi ind i rygmarvsvæsken
 • Først får du startbehandling (induktionsbehandling)
BEHANDLINGSFORLØB FOR HØJRISIKO GRUPPEN
 • Den sidste del af behandlingen er også vedligeholdelse. Det er kemoterapi, man får som tabletter. Det skal udrydde restsygdommen.
 • Derefter kommer igen behandling, som skal mindske mængden af restsygdom yderligere
 • Så følger kemoterapi, som skal vedligeholde det opnåede resultat
 • Så får du 7-9 intensive omgange med kemoterapi. Denne del varer cirka 1 år. Du vil undervejs også få små doser kemoterapi ind i rygmarvsvæsken
 • Først får du startbehandling (induktionsbehandling)
KNOGLEMARVSTRANSPLANTATION
Nogle patienter reagerer ikke godt nok på behandlingen. De vil bagefter få en knoglemarvstransplantation med stamceller.

BEHANDLINGSSTOP
Du får forsøgsbehandlingen, indtil du har gennemført behandlingsforløbet.

Behandlingen stopper dog før tid, hvis kræften bliver værre under forsøget, hvis bivirkningerne bliver for store, eller hvis du eller forsøgslægen ønsker at afslutte behandlingen.

Stopper du med forsøgsbehandlingen, skal du aftale din videre behandling med lægerne fra den hospitalsafdeling, du normalt er tilknyttet.

Her foregår forsøget
 • Odense Universitetshospital
Hvis du er interesseret i forsøget, så tal med lægen på dit sygehus. Lægen kan undersøge, om det kan være en mulighed for dig.
Forsøgets id-numre
 • Protokolnr.: Godkendt af datatilsynet. Ingen Eudract nr eller videnskabsetiske komité
 • Denne side er sidst opdateret: 13-02-2014

  Lægefaglig beskrivelse af forsøget

  Læs en beskrivelse af forsøget, skrevet til læger og andre fagpersoner i sundhedsvæsnet. Teksten er skrevet af vores tidligere samarbejdspartner Sammenslutningen af Kræftafdelinger (SKA) eller Danish Comprehensive Cancer Center (DCCC):

  Resume for fagpersoner

   

  Tilbage til søgeresultat