Gå til sygdomsliste

Forsøgets titel: Exjade, ICL-670

Tilbage til søgeresultat

Kræftsygdom Myelodysplastisk syndrom (MDS)
Forklaring Hvis du har Myelodysplastisk Syndrom kan et forsøg med deferasirox være en mulighed. Deferasirox er et stof man bruger til at fjerne jern, der ophober sig i kroppen på grund af blodtransfusioner. Forsøget vurderer hvor effektivt og sikkert det er at bruge stoffet. Formålet er at fjerne ophobningerne af jern, så der på længere sigt ikke kommer skader på lever og hjerte.
Baggrund for forsøgsbehandlingen Ved fremskreden livmoderkræft eller tilbagefald af livmoderkræft er standardbehandlingen kemoterapi med paclitaxel (Actavis®) og carboplatin (Accord®).

På trods af denne behandling, vender livmoderkræften tilbage hos mange patienter. Dette forsøg vil undersøge, om man kan forbedre standardbehandling ved at tilføje forsøgslægemidlet nintedanib (Vargatef®).

Nintedanib er et lægemiddel der retter sig mod kræftknuders vækst. Det er en såkaldt angiokinasehæmmer.

En angiokinasehæmmer hæmmer blodkarrenes vækst i og rundt om kræftknuderne. Når kræftens blodforsyning på denne måde svinder ind, sultes kræftcellerne. Det fører til celledød, og hæmmer kræftknudens vækst og spredning til andre dele af kroppen. .

Nintedanib er blevet givet til over tusind patienter i andre forsøg. Men man ved endnu ikke, om stoffet vil virke mod livmoderkræft, når det gives sammen med paclitaxel og carboplatin.

Det afprøver man i dette forsøg.

Du kan deltage i forsøget hvis:
 • Du har livmoderkræft, som er fremskreden eller har spredt sig eller du har fået tilbagefald.
 • Du kan udføre tungt fysisk arbejde eller alle andre former for fysisk arbejde (performancestatus 0-1)
 • Dine organer fungerer tilstrækkelig til at du kan deltage i forsøget
 • Du og din sygdom skønnes egnet sig til kombinationskemoterapi


Du kan ikke deltage i forsøget hvis:
 • Du allerede er blevet behandlet med lægemidlerne, der bruges i forsøget.
 • Du får strålebehandling, immunterapi, kemoterapi, hormonbehandling eller biologisk behandling mindre end 28 dage før du deltager i forsøget. Nogle former for lindrende strålebehandling er undtaget.
 • Du har fået tilbagefald op til seks måneder efter forebyggende kemoterapi
 • Du har haft en anden livstruende sygdom inden for de seneste 5 år, som du får behandling for – undtagen almindelig hudkræft og celleforandringer uden kræft i livmoderhalsen
 • Du har en aktiv infektion eller anden alvorlig sygdom, der kan forhindre dig i at modtage forsøgsbehandling
 • Du har haft en hjerneblødning eller blodprop i hjernen inden for 3 måneder
 • Du har blivende bivirkninger fra tidligere kemoterapi og/eller strålebehandling
 • Kræften har spredt sig til hjernen eller hjernehinden


Sådan foregår behandlingen Forsøget er det, man kalder et fase 1 forsøg. Det betyder, at forskerne forsøger at finde ud af, hvordan stoffet virker på den menneskelige organisme. Man forsøger derfor først at finde den rette dosis af stoffet, som patienten kan tåle uden at få for svære bivirkninger.

Det sker ved, at man øger dosis undervejs. De første patienter får en lille dosis, der så øges hos den næste gruppe patienter. Hver ny gruppe får således en højere dosis end den forrige, indtil der opstår uacceptable bivirkninger.

Behandling
Behandlingen er delt op i blokke, der hver varer en uge. En blok kalder man for en behandlingsserie.

Alle personer i forsøget får forsøgsstoffet på hospitalet. Stoffet bliver sprøjtet direkte ind i dine blodårer gennem et drop. Du får behandling én gang ugentligt.
Efter første behandling i behandlingsserie 1 skal du blive på hospitalet natten over. De næste gange kan du enten få behandlingen ambulant, hvor du kan tage hjem efter behandlingen, eller du skal blive natten over på hospitalet.

Du kan maksimalt få behandling i 24 måneder.

Forsøgsstop og kontrolforløb efter behandling
Behandlingen stopper, hvis kræften bliver værre, hvis bivirkningerne bliver for store, eller hvis du selv ønsker at stoppe.

Når du er færdig med behandlingen, skal du til et kontrolbesøg 28 dage efter, at du har fået den sidste dosis af behandlingen. Du kan fortsætte med at få behandling med RO6874281 efter forsøgets afslutning, hvis din forsøgslæge skønner, at du forsat kan have gavn af behandlingen.

Hvis du udgår af forsøget før tid, vil du også blive bedt om at komme ind til et afsluttende kontrolbesøg.

Her kan du få behandlingen
 • Rigshospitalet
Hvis du er interesseret i behandlingen, så tal med lægen på dit sygehus. Lægen kan undersøge, om behandlingen kan være en mulighed for dig.
Forsøgets id-numre
 • Protokolnr.: EudraCT nr: 2015-002251-97, Clinicaltrials.gov nr: NCT02627274.

 • Denne side er sidst opdateret: 14-03-2016

  Lægefaglig beskrivelse af forsøget

  Læs en beskrivelse af forsøget, skrevet til læger og andre fagpersoner i sundhedsvæsnet. Teksten er skrevet af vores tidligere samarbejdspartner Sammenslutningen af Kræftafdelinger (SKA) eller Danish Comprehensive Cancer Center (DCCC):

  Resume for fagpersoner

   

  Tilbage til søgeresultat