Gå til sygdomsliste

Forsøgets titel: FHCRC 2448 (GVH)

Tilbage til søgeresultat

Kræftsygdom Akut leukæmi, Akut lymfatisk leukæmi (ALL), Akut myeloid leukæmi (AML), Hodgkin Lymfom ( HL), Kronisk lymfatisk leukæmi (CLL), Kronisk myeloid leukæmi (CML), Kronisk myeloproliferative sygdomme, Leukæmi, Lymfeknudekræft, Myelomatose (knoglemarvskræft), Non-Hodgkin Lymfom (NHL), Polycytæmia Vera (PV), Waldenströms makroglobulinæmi
Forklaring Denne forsøgsbehandling kan være en mulighed, hvis du har en blodkræft-sygdom og skal have en stamcelletransplantation. Behandlingen skal forhindre, at immunceller fra den transplanterede knoglemarv angriber kroppen. Forsøget undersøger, hvilken kombination af stoffer der bedst forebygger cellernes angreb.
Forsøgsmetode Forsøget er et lodtrækningsforsøg. Et computerprogram trækker lod blandt deltagerne for tilfældigt at afgøre, hvem der får behandling med nivolumab, og hvem der får behandling med nivolumab i kombination med ipilimumab. Det er et åbent forsøg, der betyder, at både du og lægen ved, hvilken behandling du får.

Sådan foregår behandlingen Inden behandlingen starter, skal du først gennemgå nogle undersøgelser og tests for at fastslå, om du egner dig til behandlingen.

I forsøget deltager ca. 1000 personer fra hele verden, heraf ca. 10 fra Danmark.

Du får enten behandling med nivolumab alene eller i kombination med ipilimumab. Du får behandlingen på hospitalet, hvor du får stoffet eller stofferne sprøjtet direkte i dine blodårer gennem et drop.

De første 12 uger får du behandling hver 2. eller 3. uge efter aftale med din forsøgslæge. Efter 12 uger får alle behandling hver 2. uge.

Behandlingens varighed
Du får behandlingen, så længe medicinen holder kræften i ro, og så længe du kan tåle behandlingen. Behandlingen stopper dog før tid, hvis kræften bliver værre under forsøget, hvis bivirkningerne bliver for store, eller hvis du eller forsøgslægen ønsker at afslutte behandlingen.

Stopper du med forsøgsbehandlingen, skal du aftale din videre behandling med lægerne fra den hospitalsafdeling, du normalt er tilknyttet. For nogle kan det være en mulighed at genoptage behandlingen med nivolumab alene eller i kombination med ipilimumab, hvis de har været udgået af forsøget.

Opfølgning
Du skal møde til et opfølgningsbesøg henholdsvis 1 og 3 måneder efter, at du er stoppet med behandling. Herefter vil din forsøgslæge aftale rammerne for videre opfølgning sammen med dig.

Bivirkninger ved behandlingen Nivolumab og ipilimumab er godkendt til behandling af nogle former for kræft. Du kan læse på minmedicin.dk om stoffernes bivirkninger, når man bruger dem til at behandle disse kræftformer:Ved at give to lægemidler mod kræft samtidigt, er det muligt, at bivirkningerne fra hvert lægemiddel forstærkes. Indtil videre er der ikke observeret nogen yderligere risici, når nivolumab og ipilimumab er givet samtidig.

Det skal understreges at de omtalte bivirkninger er mulige bivirkninger. Man får altså ikke nødvendigvis dem alle, og de fleste af dem kan lægerne forebygge og lindre.

De fleste bivirkninger er midlertidige og holder op i løbet af nogle uger eller måneder efter behandlingen. Inden forsøgsbehandlingen taler lægerne med dig om de mulige bivirkninger.
Her kan du få behandlingen
 • Rigshospitalet
Hvis du er interesseret i behandlingen, så tal med lægen på dit sygehus. Lægen kan undersøge, om behandlingen kan være en mulighed for dig.
Diverse På Rigshospitalet inkluderes patienter med lungekræft eller æggestokkræft.

Forsøgets id-numre
 • Protokolnr.: EudraCT nr: 2013-002844-10. Clinicaltrials.gov nr: NCT01928394.

 • Denne side er sidst opdateret: 13-05-2011

  Lægefaglig beskrivelse af forsøget

  Læs en beskrivelse af forsøget, skrevet til læger og andre fagpersoner i sundhedsvæsnet. Teksten er skrevet af vores tidligere samarbejdspartner Sammenslutningen af Kræftafdelinger (SKA) eller Danish Comprehensive Cancer Center (DCCC):

  Resume for fagpersoner

   

  Tilbage til søgeresultat