Gå til sygdomsliste

Forsøgets titel: FHCRC 2448 (GVH)

Tilbage til søgeresultat

Kræftsygdom Akut leukæmi, Akut lymfatisk leukæmi (ALL), Akut myeloid leukæmi (AML), Hodgkin Lymfom ( HL), Kronisk lymfatisk leukæmi (CLL), Kronisk myeloid leukæmi (CML), Kronisk myeloproliferative sygdomme, Leukæmi, Lymfeknudekræft, Myelomatose (knoglemarvskræft), Non-Hodgkin Lymfom (NHL), Polycytæmia Vera (PV), Waldenströms makroglobulinæmi
Forklaring Denne forsøgsbehandling kan være en mulighed, hvis du har en blodkræft-sygdom og skal have en stamcelletransplantation. Behandlingen skal forhindre, at immunceller fra den transplanterede knoglemarv angriber kroppen. Forsøget undersøger, hvilken kombination af stoffer der bedst forebygger cellernes angreb.
Du kan ikke deltage i forsøget hvis:
 • Du har kræft i hjernen eller spredning af kræft til hjernen
 • Du er kendt med en lungesygdom (lungefibrose, lungebetændelse, luftvejsinfektioner)
 • Du tidligere er blevet behandlet med stoffer som anti-PD1, anti-PD-L1 eller FGFR-inhibitorer
 • Du har en autoimmun sygdom, der kræver behandling med binyrebarkhormon eller anden immundæmpende medicin inden for 7 dage før første dosis forsøgsmedicin
 • Du har fået konstateret en sygdom i blodets størkningsevne inden for det sidste år
 • Du har en ukontrolleret og aktiv sygdom fx en aktiv infektion, der kræver systemisk antibiotika, eller en hjertesygdom, der giver dig symptomer
 • Du har behov for blodfortyndende behandling
 • Du er kendt med en immundefekt


Forsøgsmetode Forsøget er åbent forsøg, hvilket vil sige, at både du og lægen ved, hvilken behandling du får. Forsøget er delt op i to faser. Første del skal undersøge, hvordan mennesker reagerer på behandlingen i forskellige doser, mens andel del skal undersøge, hvor effektiv behandlingen er i forhold til kræftsygdommen, og hvor alvorlige bivirkningerne er.

Sådan foregår behandlingen Du starter med at få en grundig helbredsundersøgelse, inden behandlingen går i gang. Her vil du bl.a. blive CT- MR-scannet og få taget en biopsi af din kræftknude, hvis lægerne ikke kan bruge den, du eventuelt allerede har fået lavet.
Herefter deles patienterne i to grupper ved lodtrækning:
 • Gruppe 1: B-701
 • Gruppe 2: B-701 + pembrolizumab

Stofferne får du på hospitalet direkte i dine blodårer gennem et drop hver tredje uge. Du får det ambulant – det vil sige uden, at du behøver være indlagt.

Kontrol
Du skal løbende gå til kontrol, mens forsøgets står på.

Så længe kan du være med i forsøget
Du vil få behandlingen hver tredje uge, indtil din sygdom forværres, du får en alvorlig bivirkning, du eller din læge beslutter at stoppe deltagelsen eller forsøgets afsluttes.

Bivirkninger ved behandlingen Mulige bivirkninger til B-701:
 • Træthed
 • Smerter i mund eller mave
 • Diarré
 • Kortvarige bivirkninger relateret til medicinindgift: Feber, kulderystelser, hududslæt, kvalme, opkastninger, hovedpine, forkølelseslignende symptomer, åndedrætsbesvær
 • Blødninger
På minmedicin.dk kan du læse om bivirkningerne til pembrolizumab:

Det skal understreges at de omtalte bivirkninger er mulige bivirkninger. Man får altså ikke nødvendigvis dem alle, og de fleste af dem kan lægerne forebygge og lindre.

De fleste bivirkninger er midlertidige og holder op i løbet af nogle uger eller måneder efter behandlingen. Inden forsøgsbehandlingen taler lægerne med dig om de mulige bivirkninger.
Her kan du få behandlingen
 • Rigshospitalet
Hvis du er interesseret i behandlingen, så tal med lægen på dit sygehus. Lægen kan undersøge, om behandlingen kan være en mulighed for dig.
Forsøgets id-numre

Denne side er sidst opdateret: 07-08-2012

Lægefaglig beskrivelse af forsøget

Læs en beskrivelse af forsøget, skrevet til læger og andre fagpersoner i sundhedsvæsnet. Teksten er skrevet af vores tidligere samarbejdspartner Sammenslutningen af Kræftafdelinger (SKA) eller Danish Comprehensive Cancer Center (DCCC):

Resume for fagpersoner

 

Tilbage til søgeresultat