Gå til sygdomsliste

Forsøgets titel: AML 17

Tilbage til søgeresultat

Kræftsygdom Akut leukæmi, Akut myeloid leukæmi (AML), Leukæmi, Myelodysplastisk syndrom (MDS)
Forklaring Hvis du har akut myeloid leukæmi eller myelodysplastisk Syndrom, kan denne forsøgsbehandling være en mulighed. Forsøget består af forskellige behandlinger. Lægerne sammenligner blandt andet fem forskellige kombinationer af kemoterapi, og du får en af kombinationerne i første del af behandlingen. Man undersøger også, hvor mange serier kemoterapi, man skal give i den sidste del af behandlingen. Derudover ser man på, om patienter med en genmutation kaldet FLT3 har gavn af et stof, der hæmmer mutationen. Og på om patienter uden mutationen har gavn af et andet hæmmende stof. Man evaluerer virkningen af stamcelletransplantation. Og man vurderer virkningen af at overvåge patienter for restsygdom, efter de har fået behandlingen.
Baggrund for forsøgsbehandlingen Kemoterapi til patienter med æggestokkræft, hvor kræften ikke primært kan fjernes ved en operation, er livsforlængende.

Patienter over 70 år, som også er skrøbelige, får ofte afbrudt deres behandling pga. bivirkninger. Afbrydelserne nedsætter effekten af behandlingen.

I dette forsøg vil man afprøve tre velkendte behandlinger til patienter over 70 år for at undersøge, hvilken behandling der bedst kan gennemføres i praksis.

Forsøgsmetode Forsøget er et lodtrækningsforsøg. En computer trækker lod blandt deltagerne, for tilfældigt at afgøre, hvem der får hvilken af de tre behandlinger.

Sådan foregår behandlingen Inden behandlingen går i gang, vil du få en grundig helbredsundersøgelse.

Hver anden uge i 16 uger får du nivolumab eller placebo direkte i dine blodårer gennem et drop. Du får det ambulant – det vil sige uden, at du behøver være indlagt. Efter de 16 uger får du behandlingen hver fjerde uge.

Så længe kan du få behandlingen
Du vil få behandlingen, så længe medicinen holder din sygdom i ro eller så længe, du kan tåle behandlingen. Behandlingsperioden vil dog højst vare et år.
Behandlingen stopper før tid, hvis den ikke har den ønskede effekt, hvis bivirkningerne bliver for store, eller hvis du eller forsøgslægen ønsker at afslutte behandlingen.

Kontrol
Når forsøgsbehandlingen stopper, skal du efterfølgende møde til to opfølgningsbesøg, hvor din helbredstilstand vil blive fulgt. Det første cirka en måned og det andet cirka tre måneder efter forsøgsbehandlingen er stoppet.

Herefter skal du til opfølgningssamtaler hver 3.-6. måned enten på hospitalet eller over telefonen

Her kan du få behandlingen
  • Odense Universitetshospital (Midlertidig lukket)
  • Rigshospitalet
  • Vejle Sygehus (Lukket)
Hvis du er interesseret i behandlingen, så tal med lægen på dit sygehus. Lægen kan undersøge, om behandlingen kan være en mulighed for dig.
Forsøgets id-numre

Denne side er sidst opdateret: 14-03-2018

Lægefaglig beskrivelse af forsøget

Læs en beskrivelse af forsøget, skrevet til læger og andre fagpersoner i sundhedsvæsnet. Teksten er skrevet af vores tidligere samarbejdspartner Sammenslutningen af Kræftafdelinger (SKA) eller Danish Comprehensive Cancer Center (DCCC):

Resume for fagpersoner

 

Tilbage til søgeresultat