Gå til sygdomsliste

Sygdom Myelodysplastisk syndrom (MDS)
Stadie Alle stadier
Kort titel EWOG-MDS 2006
Forsøgets lange titel Prospektivt ikke-randomiseret multi-center studie for epidemiologi og karakterisering af myelodysplastisk syndrom (MDS) og juvenil myelomonocytær leukæmi (JMML) hos børn.
Overordnede formål

At forbedre diagnostik og klassifikation af MDS og JMML hos børn og unge ved standardiseret review af morfologi, samt ved standardiserede cytogenetiske og molekylære analyser.

Undersøgelsesdesign

Epidemiologisk observationsstudie

Primære endpoints
 • Kortlægning af frekvensen af de forskellige subtyper af MDS
 • Kortlægning af frekvensen af cytogenetiske og molekylære forandringer (inklusive ved array-CGH og mFISH)
Sekundære endpoints
 • Kortlægning af overlevelse hos børn og unge med MDS og JMML
 • Kortlægning af recidivrate, morbiditet og mortalitet hos børn med MDS og JMML behandlet med hæmatopoietisk stamcelletransplantation
Inklusionskriterier
 • Morfologisk, immunfænotypisk, molekylærbiologisk eller evt. cytogenetisk verificeret diagnose med MDS, JMLL
 • Alder under 18 år
 • Myeloid leukæmi hos børn med Downs syndrom (ældre end 6 år)
Eksklusionskriterier
 • Myeloid leukæmi ved børn med Down syndrom under 6 år
Behandling

Behandlingen besluttes lokalt. Protokollen omfatter historiske data og vejledning.

Planlagt antal patienter

Ikke defineret

Deltagende afdelinger
 • Odense Universitetshospital
 • Rigshospitalet
 • Aalborg Universitetshospital
 • Aarhus Universitetshospital
Protokolnr

ClinicalTrials.gov nr.: NCT00662090

Primær investigator Aarhus Universitetshospital
Dato for sidste revision 2021-04-01