Gå til sygdomsliste

Forsøgets titel: Ava-all

Tilbage til søgeresultat

Kræftsygdom Lungekræft, Lungekræft, ikke småcellet
Stadie 4 (stadiet beskriver, hvor fremskreden sygdommen er)
Forklaring Forsøgsbehandling med stoffet bevacizumab kan være en mulighed, hvis du har ikke-småcellet lungekræft, som har spredt sig i lungerne eller til andre dele af kroppen. Bevacizumab er et antistof, som skal hæmme kræftcellernes vækst. Forsøget undersøger sikkerheden og virkningen, når man løbende får stoffet, samtidig med man får standard kemoterapi. Målet er at holde kræften nede.
Forsøgsmetode Forsøget er et lodtrækningsforsøg. Et computerprogram trækker lod blandt forsøgets deltagere og deler dem op i tre grupper. Det er et åbent forsøg, der betyder, at både du og lægen ved, hvilken behandling du får.

Sådan foregår behandlingen I forsøget deltager ca. 132 patienter fra hele verden (dette er anden del af forsøget, hvor der deltog 12 patienter i første del af forsøget).

Du får behandlingen i serier. En behandlingsserie varer 21 dage.

Behandling
  • Gruppe A får først behandling med bevacizumab og dernæst niraparib
  • Gruppe B får behandling med niraparib
  • Gruppe C får behandling med bevacizumab i kombination med niraparib
Niraparib er kapsler, som du skal tage hver dag. Du kan tage medicinen derhjemme og behøver ikke være indlagt.

Bevacizumab får du hver 3. uge. Du får stoffet sprøjtet direkte i dine blodårer gennem et drop. Du får det ambulant – det vil sige uden, at du behøver være indlagt.

Du skal møde til kontrol på hospitalet på dag 1 i behandlingsserie 1 og 2. Du vil få en CT- eller MR-scanning hver 9. uge.

Forsøgsstop og opfølgning
Du kan få behandlingen, så længe du har gavn af den. Forsøget stopper dog før tid, hvis kræften bliver værre under forsøget, hvis bivirkningerne bliver for store, eller hvis du eller forsøgslægen ønsker at afslutte behandlingen.

Når du er færdig med behandlingen, eller hvis du selv stopper med behandlingen, skal du møde til et afsluttende besøg hos forsøgslægen inden 30 dage efter, at du er færdig med behandlingen. Herefter skal du komme til et opfølgningsbesøg hver 3. måned. Din forsøgslæge vil aftale rammerne for videre opfølgning sammen med dig.

Her kan du få behandlingen
  • Rigshospitalet
Hvis du er interesseret i behandlingen, så tal med lægen på dit sygehus. Lægen kan undersøge, om behandlingen kan være en mulighed for dig.
Forsøgets id-numre

Denne side er sidst opdateret: 15-07-2020

Lægefaglig beskrivelse af forsøget

Læs en beskrivelse af forsøget, skrevet til læger og andre fagpersoner i sundhedsvæsnet. Teksten er skrevet af vores tidligere samarbejdspartner Sammenslutningen af Kræftafdelinger (SKA) eller Danish Comprehensive Cancer Center (DCCC):

Resume for fagpersoner

 

Tilbage til søgeresultat