Gå til sygdomsliste

Forsøgets titel: CRITICS

Tilbage til søgeresultat

Kræftsygdom Mavekræft
Stadie 1, Stadie 2, Stadie 3, Stadie 4 (stadiet beskriver, hvor fremskreden sygdommen er)
Forklaring Hvis du har kræft i mavesækken, kan en forsøgsbehandling med strålebehandling sammen med kemoterapi være en mulighed. Først får du kemoterapi, efterfulgt af en operation, hvor lægerne fjerner kræften. Bagefter får du enten standardbehandling med forebyggende kemoterapi eller også får du forsøgsbehandling, der består af både forebyggende kemoterapi og strålebehandling. På den måde undersøger man, hvilken behandling der er bedst, når målet er at gøre dig rask.
Baggrund for forsøgsbehandlingen Kirurgi er den væsentligste del af behandlingen, når man skal fjerne kræft i mavesækken. Desværre kommer kræften nogle gange igen efter en operation - oftest i samme område, som den oprindelige kræftknude sad.

Man har fundet ud af, at man bedre kan forhindre et tilbagefald, hvis man udover operationen også får kemoterapi både før og efter operationen. Derfor er det blevet standardbehandling.

Nu har nyere forsøg hos patienter med en række andre kræftsygdomme givet gode resultater, når man udover kemoterapien også giver strålebehandling.

Derfor vil man i dette forsøg undersøge, om man bedre kan behandle kræft i mavesækken, hvis man tilføjer stråleterapi til standardbehandlingen. I forsøgsbehandlingen får du således først kemoterapi, så en operation og til sidst samtidig kemo- og stråleterapi.
Formål Forsøget undersøger, om behandling med kemoterapi plus strålebehandling er bedre end kemoterapi alene, når man forinden har fået kemoterapi, efterfulgt af en operation.
Du kan deltage i forsøget hvis:
 • Du har fået konstateret mavesækskræft, som vokser dybere end slimhinden i mavesækken, men som ikke har spredt sig til andre organer.
 • Du kan udføre alt andet end tungt fysisk arbejde (Performance status 0-1).
 • Du ikke tidligere har fået strålebehandling mod maven eller kemoterapi.
 • Dit daglige kalorie-indtag er mindst 1500 kcal.
 • Du er villig til at få et ekstra kosttilskud - eventuelt via en sonde i næsen - hvis dit daglige kalorie-indtag er mindre end 1500 kcal.
 • Du er villig til at få et ekstra kosttilskud - eventuelt via en sonde i næsen - hvis du har tabt mere end 10 % af din kropsvægt over de sidste 6 måneder eller 5 % i løbet af de sidste måneder.
 • Dine blodprøver ligger inden for bestemte grænser.
Du kan ikke deltage i forsøget hvis:
 • Du har fået konstateret mavesækskræft, som kun vokser i slimhinden i mavesækken.
 • Du tidligere har haft en anden kræftsygdom.
 • Du kun har en fungerende nyre, og denne ligger indenfor det område som skal strålebehandles.
 • Du har været til en større operation indenfor 4 uger før behandlingsstart, eller du endnu ikke er kommet dig efter en større operation.
 • Du har betændelse som ikke er under kontrol.
 • Du har hjertekrampe (angina pectoris) på trods af behandling, hjertesvigt eller betydende hjerterytmeforstyrrelser.
 • Du bruger immundæmpende medicin.
 • Du får antivitale stoffer så som sorivudin.
 • Du har et målbart høretab.
 • Du har nervepåvirkning, som lægen kan påvise.
Forsøgsmetode Forsøget er et lodtrækningsforsøg. En computer trækker lod mellem deltagerne for tilfældigt at afgøre, hvem der får standardbehandling uden stråleterapi, og hvem der får forsøgsbehandling med stråleterapi.
Sådan foregår behandlingen BEHANDLING FØR OPERATIONEN
Behandlingen starter med 9 ugers kemoterapi, delt op i 3 serier. Hver serie varer 3 uger, og behandlingen foregår ambulant på hospitalet– det vil sige uden at du behøver at være indlagt.

Kemoterapien består af de 3 stoffer epirubicin, capecitabine og cisplatin:
 • Først får du epirubicin og cisplatin i et drop. Det tager det meste af en dag.
 • Efter det får du kemo-piller (Capecitabine), som du skal tage 2 gange dagligt i 2 uger efterfulgt af 1 uges pause.
 • Så starter du igen på næste behandlingsserie.
3-6 uger efter afsluttet kemoterapi bliver du opereret, og lægerne fjerner kræften.

BEHANDLING EFTER OPERATIONEN
Den efterfølgende behandling starter 4 - 12 uger efter operationen. Hvis du skal have standardbehandling, består den af 3 serier kemoterapi af samme slags, som du fik før operationen.

Hvis du skal have forsøgsbehandling, består den af kemoterapi plus strålebehandling:
 • Kemoterapien består af cisplatin, som du får i drop en gang om ugen, og af capecitabine (kemo-piller) på de dage, du får strålebehandling.
 • Strålebehandlingen varer 5 uger. Du får den en gang om dagen fra mandag til fredag, og det varer cirka 15 min hver gang.
EFTER BEHANDLINGEN
Når du er færdig med behandlingen, skal du gå jævnligt til kontrol hos en læge det første år.

Du skal CT skannes 1 måned og 6 måneder efter operationen. Herefter skal du i 2 år skannes hvert halve år. Til sidst bliver du skannet en gang om året, indtil der er gået 5 år siden din operation.

Det gælder både, hvis du får standardbehandling eller forsøgsbehandling.
Bivirkninger ved behandlingen Her kan du se de mest almindelige bivirkninger:

Kemoterapi:
 • Nedsat lyst til sex.
 • Nyrepåvirkning
 • Hørenedsættelse
 • Magnesium-mangel
 • Påvirkning af hjertet
 • Træthed
 • Hårtab
 • Blodmangel, infektion og blødning
 • Påvirkning af huden
 • Irritation af slimhinder
 • Diarre
 • Kvalme og opkastning.
Strålebehandling:
 • Påvirkning af nyrerne, hvis de ligger i strålefeltet.
 • Kvalme og opkastning
 • Synkebesvær og synkesmerter
 • Hudreaktion (som ved solskoldning)


Det skal understreges at de omtalte bivirkninger er mulige bivirkninger. Man får altså ikke nødvendigvis dem alle, og de fleste af dem kan lægerne forebygge og lindre.

De fleste bivirkninger er midlertidige og holder op i løbet af nogle uger eller måneder efter behandlingen. Inden forsøgsbehandlingen taler lægerne med dig om de mulige bivirkninger.
Her kan du få behandlingen
 • Århus Universitetshospital (Lukket)
Hvis du er interesseret i behandlingen, så tal med lægen på dit sygehus. Lægen kan undersøge, om behandlingen kan være en mulighed for dig.
Forsøgets id-numre
 • Protokolnr.: EudraCT-nr.: 2014-002009-40

 • Denne side er sidst opdateret: 08-12-2015

  Lægefaglig beskrivelse af forsøget

  Læs en beskrivelse af forsøget, skrevet til læger og andre fagpersoner i sundhedsvæsnet. Teksten er skrevet af vores tidligere samarbejdspartner Sammenslutningen af Kræftafdelinger (SKA) eller Danish Comprehensive Cancer Center (DCCC):

  Resume for fagpersoner

   

  Tilbage til søgeresultat