Gå til sygdomsliste

SIOPEL-5 HCC-1

Tilbage til søgeresultat

Sygdom Leverkræft
Stadie Stadie 1, Stadie 2, Stadie 3, Stadie 4
Fase Fase 2
Kort titel SIOPEL-5 HCC-1
Forsøgets lange titel International behandlingsprotokol SIOPEL-5 HCC-1 for hepatocellulært carcinom hos børn og unge voksne
Overordnede formål At forbedre helbredelsesraten for hepatocellulært carcinom
Undersøgelsesdesign Åbent ikke-randomiseret fase 3 multicenter studie
Primære endpoints
 • Overlevelse og recidivfri overlevelse hos patienter med non-cirrhotisk hepatocarcinom
 • Kortlægge behandlingseffekt og bivirkninger ved præoperativ behandling med Cisplatin, doxorubicin og Thalidomid
 • Øgning af raten af levertransplantation for patienter der ikke kan opnå komplet tumorresektion ved konventionel kirurgi
 • Kortlægge effekten af post-operativ kemoterapi med kontinuerlig peroral thalidomid og cyklofosfamid ved komplet reseceret hepatocellulært carcinom
Sekundære endpoints Ingen
Inklusionskriterier
 • Histologisk verificeret hepatocellulært carcinom
 • Alder under 30 år
 • Fremsendelse af tumormateriale til centraliseret histopatologisk review
 • Informeret samtykke
Deltagende afdelinger
 • Herlev Hospital
 • Odense Universitetshospital
 • Rigshospitalet
 • Vejle Sygehus
 • Aalborg Universitetshospital
 • Århus Universitetshospital
Primær investigator Odense Universitetshospital
Dato for sidste revision 08-12-2016

Læs en beskrivelse af forsøget, som er skrevet til patienter og pårørende. Teksten er skrevet af Kræftens Bekæmpelse.

Resume for patienterTilbage til søgeresultat