Gå til sygdomsliste

PET-CT ved AML

Tilbage til søgeresultat

Sygdom Akut leukæmi, Akut myeloid leukæmi (AML)
Kort titel PET-CT ved AML
Forsøgets lange titel Ekstramedullær sygdom hos patienter med akut myeloid leukæmi (AML) vurderet ved 18F-FDG-PET-skanning
Overordnede formål
 • At undersøge anvendeligheden af 18F-FDG-PET-skanning til vurdering af udbredelsen af ekstramedullær sygdom og behandlingsrespons hos nydiagnosticerede patienter med akut myeloid leukæmi
Primære endpoints
 • Incidensen af ekstramedullær sygdom ved AML
 • Sensitiviteten og specificiteten af 18F-FDG-PET i relation til EMI-AML
Inklusionskriterier
 • Nydiagnosticerede AML-aptienter, som er i en almen tilstand, hvor PET/CT kan gennemføres (WHO performance score < 4)
 • Patienter ≥18 år
Eksklusionskriterier
 • Ikke-reguleret diabetes mellitus eller en s-glukose ≥ 7 mmol/l før PET skanning
 • Lider af svær klaustrofobi
 • Patienter, som er gravide eller ammende
 • Ekstrem adipositas
 • Ikke forstår dansk og har brug for tolk
 • Patienter med en hyperproliferativ sygdom, hvor opstart med intensiv kemoterapi straks skal iværksættes
Behandling Patientforberedelse til FDG-PET er bl.a.: fastende for føde og sukker i mindst 6 timer forud for PET-skanningen, passende hydrering, plasmaglukose koncentrationen skal være < 7 mmol/l .
Planlagt antal patienter Alle patienter ≤ 60 år: ca. 15 patienter / år; alle patienter > 60 år, som er kandidater til intensiv kemoterapi: 20-25 patienter/år; alle patienter > 60 år, som ikke er kandidater til intensiv kemoterapi, men bosiddende i det gamle Fyns Amt: ca. 5-10 patienter/år; patienter > 60 år, som er kandidater til ikke intensiv kemoterapi mere end Hydroxy Urea kapsler, som er bosiddende udenfor det gamle Fyns Amt: ca. 5 patienter/år.
Startdato 01.10.2011
Deltagende afdelinger
 • Odense Universitetshospital
Diverse I praksis er det kun patienter, som henvises til OUH, som kan blive inkluderet i studiet.
Primær investigator Odense Universitetshospital
Dato for sidste revision 12-12-2011

Læs en beskrivelse af forsøget, som er skrevet til patienter og pårørende. Teksten er skrevet af Kræftens Bekæmpelse.

Resume for patienterTilbage til søgeresultat