Gå til sygdomsliste

Sygdom Prostatakræft
Stadie Recidiverende sygdom, Stadie 4
Fase Fase 2
Kort titel DC Prost
Forsøgets lange titel Dendritcelle vaccination i kombination med docetaxel til patienter med cancer prostatae, et randomiseret fase II studie
Overordnede formål At belyse, hvorvidt dendritcellevaccination i kombination med docetaxel kan inducere et målbart immunrespons samt at vurdere den kliniske effekt af behandlingen
Undersøgelsesdesign Åben, randomiseret fase II undersøgelse.
Primære endpoints Antigenspecifik immunreaktivitet
Sekundære endpoints
 • Ojektive responsrate
 • Smerterespons
 • Tid til progression
 • Samlet overlevelse
Inklusionskriterier
 • Histologisk eller cytologisk bekræftet kolorektal adenocarcinom
 • Metastatisk eller lokalt fremskreden sygdom. Ikke egnet til kurativ kirurgi og / eller strålebehandling
 • ECOG performance ≤ 1
 • Mindst én målbar læsion ifølge RECIST 1.1
 • Progression eller uacceptabel toksicitet på standardbehandling.
 • Tilfredsstillende lever, nyre og knoglemarvsfunktion


Eksklusionskriterier
 • Vedvarende toksicitet til tidligere behandling, der ikke er regredieret til CTCAE grad ≤ 1, med undtagelse af Hb, alopeci, pigmentering og oxaliplatin relateret neurotoksicitet.
 • Alvorlig samtidig sygdom eller medicinsk lidelse, der berører overholdelse forsøg, eller som anses for relevante for vurderingen af den effekt eller sikkerhed af forsøget. Se protokol
 • Større skader og / eller kirurgi eller knoglebrud indenfor 4 uger før inklusion, eller planlagte kirurgiske indgreb
 • Væsentlige hjertekarsygdomme (hypertension, ustabil angina, tidligere myokardieinfarkt indenfor de seneste 6 måneder) Se protokol
 • Patient med symptomatiske eller behandlingskrævende hjernemetastaser
 • Patienter i den fødedygtige alder. Se protokol


Behandling Tablet nintedanib/placebo 200 mg x 2 kontinuerlig. Hver 3 uge.

Planlagt antal patienter 764, heraf 25 i Danmark
 • Næstved 4 patienter
 • Herning 5 patienter
 • RH 6 patienter
 • Odense 10 patienter


Startdato November 2014

Deltagende afdelinger
 • Odense Universitetshospital (Lukket)
 • Regionshospitalet Herning (Lukket)
 • Rigshospitalet (Lukket)
 • Sjællands Universitetshospital, Næstved (Lukket)
Protokolnr
 • EudraCT no.: 2012-000095-42
 • NCT 02149108


Primær investigator Rigshospitalet
Dato for sidste revision 23-11-2016

Læs en beskrivelse af forsøget, som er skrevet til patienter og pårørende. Teksten er skrevet af Kræftens Bekæmpelse.

Resume for patienter



Tilbage til søgeresultat